Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юни
17Актуализирана Методика за условията и начина на предоставяне на социалните услуги в Център за обществена подкрепа

Актуализирана Методика за условията и начина на предоставяне на социалните услуги в Център за обществена подкрепа (ЦОП), утвърдена от изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане (АСП) и председателя на Държавната агенция за закрила на детето.             

Актуализацията на Методиката е общ продукт на представителите на
работната група, всеки от които сподели своите мнения и знания, и с участието на представители на Министерството на труда и социалната политика, Държавната агенция за закрила на детето, Националното сдружение на общините в РБългария, УНИЦЕФ България, Агенцията за социално подпомагане, организации с дейност в областта на социалните услуги и НПО - доставчици.

В актуализираните текстове на методиката е поставен акцент върху дейностите в областта на предотвратяване на настаняванията на деца и младежи в специализирани институции и създаване на допълнителни възможности за подкрепа в общността, чрез допълване и структуриране на програми за работа с деца и семейства в риск, реализирани в Общностните центрове, по Проект за социално включване на Министерство на труда и социалната политика, както и на Семейно-консултативните центрове, създадени от УНИЦЕФ в партньорство с общини.      
        

Методиката можете да намерите на сайта на АСП.Източник: Агенцията за социално подпомагане, 14 септември 2018

 

 

Редактор на новини - Ралица Николова - editor@ngobg.info

Сходни публикации

13.06.2019
Запознайте се с метдологията на E-PROTECT за оценка на нуждите на деца жертва на престъпление Запознайте се с метдологията на E-PROTECT за оценка на нуждите на деца жертва на престъпление

Проекта E-PROTECT си постави за цел да изготви авторска методология за индивидуална оценка на нуждите на ...

13.06.2019
София подкрепя инициативата на Европейския комитет на регионите „Градове на интеграция” София подкрепя инициативата на Европейския комитет на регионите „Градове на интеграция”

„Горди сме, че София е водещ партньор на толкова силен консорциум", сподели Ботьо Ботев, съветник от ...

13.06.2019
До 3 хил. лв. е санкцията за оповестяване на данни за дете  До 3 хил. лв. е санкцията за оповестяване на данни за дете

Санкциите за оповестяване на данни, свързани с дете, са в размер от 1000 до 3000 лв. при първо ...