Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
фев
17Актуализирана Методика за условията и начина на предоставяне на социалните услуги в Център за обществена подкрепа

Актуализирана Методика за условията и начина на предоставяне на социалните услуги в Център за обществена подкрепа (ЦОП), утвърдена от изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане (АСП) и председателя на Държавната агенция за закрила на детето.             

Актуализацията на Методиката е общ продукт на представителите на
работната група, всеки от които сподели своите мнения и знания, и с участието на представители на Министерството на труда и социалната политика, Държавната агенция за закрила на детето, Националното сдружение на общините в РБългария, УНИЦЕФ България, Агенцията за социално подпомагане, организации с дейност в областта на социалните услуги и НПО - доставчици.

В актуализираните текстове на методиката е поставен акцент върху дейностите в областта на предотвратяване на настаняванията на деца и младежи в специализирани институции и създаване на допълнителни възможности за подкрепа в общността, чрез допълване и структуриране на програми за работа с деца и семейства в риск, реализирани в Общностните центрове, по Проект за социално включване на Министерство на труда и социалната политика, както и на Семейно-консултативните центрове, създадени от УНИЦЕФ в партньорство с общини.      
        

Методиката можете да намерите на сайта на АСП.Източник: Агенцията за социално подпомагане, 14 септември 2018

 

 

Редактор на новини - Ралица Николова - editor@ngobg.info

Сходни публикации

15.02.2019
Търсим новите граждански лидери Търсим новите граждански лидери

Днес, 15 февруари стартира конкурсът за набиране на участници в Инициативата за изграждане на бъдещо ...