Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
фев
26Комисия в Народното събрание ще разгледа исканията на Национална гражданска инициатива „Да върнем ученическите лагери на децата"

На 03 октомври 2018 г. (сряда) от 14.30 часа, в зала 142, в сградата на Народното събрание на пл. „Княз Александър I" №1, Комисията по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите, съвместно с Комисията по образованието и науката ще проведе редовно заседание, със следния дневен ред: Разглеждане и обсъждане на Национална гражданска инициатива „Да върнем ученическите лагери на децата" № ПГ-839-01-6, внесена на 27.03.2018 г. от Инициативен комитет и подписка в подкрепа на инициативата, внесена на 19 юни 2018 г. с писмо вх. № ПГ-839-01-6.

Представителите на ИК на Националната гражданска инициатива „Да върнем ученическите лагери на децата" канят всички медии да вземат активно участие в заседанието. Национална гражданска инициатива „Да върнем ученическите лагери на децата" беше учредена на 22 март 2018 година в София по реда на Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление. Учредителите настояват да бъде отменена Наредба №2 на МОН за организиране и провеждане на детски и ученически отдих и туризъм, да бъде изработен нов подзаконов нормативен акт и да бъдат гарантирани пълна прозрачност и гражданско участие в управлението на почивните бази, стопанисвани от „Ученически отдих и спорт" ЕАД.

Държавата разполага с повече от 140 бази, чрез които би трябвало да предоставя на достъпна цена възможност за пълноценен отдих и спорт на всички ученици. На практика обаче десетки бази са оставени да се рушат, а за тези, които работят, няма достъпна и достоверна информация в какво състояние са, как се управляват, колко деца и при какви условия почиват в тях. Така хиляди ученици се оказват лишени от социалната възможност, която държавата е длъжна да им осигури.

За контакти:  Секретар на ИК на НГИ „Да върнем ученическите лагери на децата" Ивайло Шопски, тел. 0887792695

Исканията на Националната гражданска инициативаИзточник: Национална гражданска инициатива „Да върнем ученическите лагери на децата", 01 октомври 2018

 

 

Редактор на новини - Ралица Николова - editor@ngobg.info

Сходни публикации

24.02.2020
Първа партньорска мониторинг среща по проект ИНОБРИДЖ Първа партньорска мониторинг среща по проект ИНОБРИДЖ

Първата партньорска мониторинг среща по проект Инобридж се състоя в Болцано, Италия, на 18-ии и 19-ии фе ...

20.02.2020
Покана за участие в процедурата за избор на членове на Съвета за развитие на гражданското общество 2020 Покана за участие в процедурата за избор на членове на Съвета за развитие на гражданското общество 2020

На основание чл. 4, ал. 5, т. 1 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел във връзка с чл.6 и ...