Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
май
19МОН: Децата с увреждания също ще получават медицински грижи в учебните заведения

Министерството на образованието изпрати писмо до началниците на регионалните управления на образованието относно дейностите, които се извършват в здравните кабинети в детските градини и училищата. Писмото е отговор на жалбата на сдружения и неправителствени организации, че медицински сестри са отказвали да поемат отговорност за деца с диабет в градините.

Това съобщиха от министерството. 

В писмото на зам.-министър Деница Сачева се посочва, че в момента Министерството на здравеопазването осъществява цялостна промяна в законодателството в областта на здравеопазването.

От 2017 г. е извършена промяна, с която се включва и изпълнението на дейности по подпомагане на процеса на наблюдение и лечение на деца с хронични заболявания, назначено от лекар от лечебно заведение, което осъществява диспансерно наблюдение на съответното хронично заболяване.

Заболяванията и състоянията са изброени в друг нормативен акт - Наредба 8 от 3.11.2016г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията (в сила от 1.1.2017г.), която МЗ актуализира ежегодно.

В писмото се посочва още, че при упражняване на професията си медицинската сестра осъществява промотивни, профилактични, клинични и рехабилитационни здравни грижи в съответствие с професионалните й компетенции. От друга страна, професионалните дейности, които медицинските сестри могат да извършват по назначение или самостоятелно, са определени с отделна наредба, издадена от министъра на здравеопазването след съгласуване с Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи.

Една от дейностите, която се извършва самостоятелно от медицинските сестри, но по назначение от лекар, е осъществяване на различни манипулации (например поставянето на инжекция).

В съответствие с установените нормативни изисквания, личният лекар изпраща на медицинския специалист от здравния кабинет талон за здравословното и имунизационното състояние на ученика към датата на започване на учебната година. В този талон задължително се вписват резултати от прегледа на детето, лекувано ли е, къде и кога, диагноза, диспансеризация, данни за наблюдаващия и лекуващ лекар и др.

В специална част на талона наблюдаващия/лекуващ лекар изрично вписва и необходимостта от провеждане на допълнителни мероприятия, своите препоръки и назначения, които следва да бъдат изпълнявани.

Например, в случай на дете със захарен диабет, което е на лечение с инсулин и това е назначено от лекар от лечебно заведение, в което се осъществява диспансерното наблюдение на детето, медицинският специалист в детската градина или училището следва да изпълнява задълженията си по подпомагане на процеса на наблюдение и лечение на дете с диабет, поставяйки инжекцията с инсулиновата доза в съответствие със своите компетентности и в изпълнение на препоръката/назначението на наблюдаващия/лекуващия лекар.Източник: https://news.bg, 10 октомври 2018

 

 

Редактор на новини - Ралица Николова - editor@ngobg.info

Сходни публикации

15.05.2019
17 май - Световен ден за борба с хипертонията 2019 17 май - Световен ден за борба с хипертонията 2019

Безплатни консултации в 11 града в Световния ден на хипертонията   За 13-и пореден път ...

15.05.2019
Безплатни изследвания за социалнозначими заболявания Безплатни изследвания за социалнозначими заболявания

Скринингови акции за хепатит С, диабет, сърдечносъдови заболявания, заболявания на щитовидната жлеза ...

14.05.2019
Обществен дебат „Здравеопазването като общоевропейски и национален приоритет” Обществен дебат „Здравеопазването като общоевропейски и национален приоритет"

Общественият дебат събра на едно място кандидати за евродепутати, съсловни и пациентски ...