Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
дек
19Победителите в конкурса „ЕКООБЩИНА" 2018

Победителите в конкурса „ЕКООБЩИНА" 2018

На официална церемония вчера, бяха наградени общините лауреати в третото издание на конкурс „ЕКООБЩИНА".  Домакин на събитието бе Н. Пр. Ерик Льобедел, посланик на Франция в България. Официални гости бяха Атанаска Николова, зам.-министър на околната среда и водите и Деница Николова, зам.-министър на регионалното развитие и благоустройството. Двете министерства са основни партньори на инициативата. Конкурс „ЕКООБЩИНА“ се осъществява под патронажа на президента на Република България.

Общините победители в отделните категории са: Етрополе, Павликени, Пловдив, Кнежа, Добрич, Чипровци и Бургас.

В конкурса участие взеха 32 общини, които подадоха 35 кандидатури в петте категории: „Устойчиво управление на водите”, „Устойчиво управление на битовите отпадъци“, „Енергийна ефективност на сградите“ и „Устойчива мобилност” и нововъведената категория през 2018 година – „Устойчиво управление на публичните пространства“.


Категорията „Спорт и гражданско общество", въведена през 2018 година и ориентирана към индивидуалните граждани и местните НПО бележи значителен успех с над 120 кандидатури. Проектите победители в нея са на следните две организации: Организация „
Ruse Go – безплатен спорт на открито в Русе“ и СНЦ „Черно море ултра“.


Победителите в конкурс „ЕКООБЩИНА" 2018

 

Устойчиво управление на отпадъците 

  • Общини под 40 000 жители: ПАВЛИКЕНИ

Община Павликени бе отличена за добре развитата система за разделно събиране на биологични отпадъци, за високата степен на оползотворяване на отпадъците, над 50 %.  Общината е реализирала успешно проекти в областта на управлението на отпадъците и планира нови проекти за намаляване на транспортните разходи по

извозване на отпадъците.


  • Общини над 40 000 жители: ПЛОВДИВ

Община Пловдив бе отличена за успешната и последователна политика, която общината реализира в областта на управление на отпадъците, за високата степен на оползотворяване на отпадъците, над 40 %. Общината реализира много проекти, от които пилотен проект за стимулираща такса за събиране на отпадъци и проект за разделно събиране на битови отпадъци от ресторанти. Общината прилага успешни мерки за недопускане на нерегламентирани депа за отпадъци и има добро сътрудничество с бизнеса.

 

Устойчиво управление на водите

  • Общини над 10 000 жители: ЕТРОПОЛЕ

Община Етрополе бе отличена за предприетите адекватни мерки за намаляване на загубите на вода, до 40 % и замърсяването с отпадъчни води и утайки. 100 % от утайките се оползотворяват в земеделието. Община Етрополе е реализирала също така множество проекти по ОП „Околна среда“ и Програма за развитие на селските райони.

 

Енергийна ефективност на сградите

  • Общини под 40 000 жители: КНЕЖА

Община Кнежа бе отличена за реализирания мащабен проект за изграждане и инсталиране на възобновяеми енергийни източници в „Многопрофилна болница за активно лечение-Кнежа ЕООД“. Освен това общината е разработила дългосрочна програма за енергийна ефективност и информационна система за обработване на данни в тази област. Провежда множество образователни и информационни кампании и използва различни източници за финансиране на инвестиционните си проекти.

 

  • Общини над 40 000 жители: ДОБРИЧ

Община Добрич бе отличена за целенасочената й политика в областта на енергийната ефективност, за участието й в редица международни програми и проекти за устойчива енергийна политика и за успешното привличане на пазарно финансиране. Общината е разработила дългосрочни документи за планиране до 2050 год. и планира изграждането на детска градина с почти нулево енергийно потребление.

 

Устойчиво управление на публичните пространства

  • Общини под 40 000 жители: ЧИПРОВЦИ

Община Чипровци бе отличена за целенасочените й действия за подобряване на средата за младежи и деца и за развитието на малка туристическа инфраструктура, базирана на изявени местни практики. Общината използва разнообразен инструментариум при управлението на публичните пространства и демонстрира реално междуобщинско сътрудничество. За постигане на своите икономически и социални цели общината приобщава гражданското общество чрез проведени анкети и обществени обсъждания.

 

  • Общини над 40 000 жители: БУРГАС

Община Бургас бе отличена за цялостност и обвързаност на политиката й за управление на публичните пространства. За последните 5 години направените инвестиции се равняват на 75 000 000 лв. и средствата са вложени изцяло за възстановяването и обновяването на градските райони, културно-исторически дестинации, реконструкция и модернизация на обекти от културната инфраструктура на територията на община Бургас, както и за развитието на спортни дейности. Общината внедрява иновативни решения и участва в проект „Споделящи градове“ на програма Хоризонт 2020. По инициатива на Община Бургас успешно работи Програмата за публично-частно партньорство, насочена основно към реализация на дейности по благоустрояване, озеленяване и поддържане на детски площадки и междублокови пространства.

 

Спорт и гражданско общество

За победител в категория „Спорт и гражданско общество“ бе определена организация „Ruse Go – безплатен спорт на открито в Русе“, с проект „Игри и спорт за цялото семейство“. Тази индивидуална инициатива създава движение в града и промотира спорта и връзката между гражданите. Освен това, проектът може да изгради много добри връзки с други български градове, които развиват спортни инициативи. Създателят на проекта притежава много силни енергичност и ентусиазъм, той вдъхновява много хора да започнат да спортуват. Добрата комуникация върху проекта в социалните мрежи му осигурява  предимство.

За победител в категория „Спорт и гражданско общество“ бе определено и СНЦ „Черно море ултра“, с проект „Туристически маршрут Черно море“.

Възможностите на този проект и влиянието, което той може да окаже в различните градове по крайбрежието на Черно море, могат да бъдат изключително интересни. Освен това, проектът може да бъде отворен за множество различни спортове като планински преходи,  колоездене и бягане и да изгради имидж на спортен маршрут, който да свързва Северна България с Южна и Източна България със Западна.


 

 

 

 


Източник: Конкурс „ЕКООБЩИНА", 11 октомври 2018

 

 

Редактор на новини - Ралица Николова - editor@ngobg.info

Сходни публикации

18.12.2018
Анализ на Института за пазарна икономика: Модели на финансиране на здравеопазването: Възможности за България. Анализ на Института за пазарна икономика: Модели на финансиране на здравеопазването: Възможности за България.

Институт за пазарна икономикаМодели на финансиране на здравеопазването: Възможности за ...

17.12.2018
Алфа Рисърч: Равносметката за 2018 – В клопката на оптимизма Алфа Рисърч: Равносметката за 2018 – В клопката на оптимизма

По всичко  изглежда, че 2019-та ще бъде за Европа водоразделна година  –  с Брекзит и ...

13.12.2018
Член на екипа на фондация „За Нашите Деца” с приз „Войн на годината” от годишните награди на Столична община Член на екипа на фондация „За Нашите Деца" с приз „Войн на годината" от годишните награди на Столична община

Борбеност, отдаденост, професионализъм, опит, компетентност, впечатляващи резултати.   Това ...