Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
май
21„Да поговорим" - проект за младите хора и превенцията на употребата на наркотици и ХИВ

„Да поговорим" - проект за младите хора и превенцията на употребата на наркотици и ХИВ
„Да поговорим" е  проект на Фондация „Инициатива за здраве", подкрепен от Столична община в лицето на Дирекция „Превенция, интеграция, спорт и туризъм". Проекта се случи през м. октомври т.г. и имаше за цел да допринесе за изграждане на адекватни нагласи към здравето у младите хора, като им предостави полезна информация и подходяща среда за отработване на поведенчески модели.          

Проектът включи образователни инициативи за младежи от три столични района по теми, свързани с рисковете от сексуално-преносими инфекции и употреба на наркотици. В обученията взеха участие ученици от осми и девети клас на 93 СУ „Александър Теодоров – Балан”,  69 СУ „Димитър Маринов“ и  30СУ „Братя Миладинови”.

Получените знания бяха затвърдени и отработени със средствата на театъра – чрез специално разработено от Театър „Цвете“ представление от типа форум-театър, което бе поставено на 06 ноември в Дом на културата „Искър". За да бъде възможно това, ние работихме в партньорство с Местните комисии за борба с противообществените прояви на малолетни и непълноленти от районите Слатина, Искър и Възраждане. 

Проект „Да поговорим"  е съфинансиран по Програмата за изпълнение на Общинска стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта на Столична община и се реализира в подкрепа на „София -Европейска столица на спорта през 2018г.”


 

Публикувано от:

 

Сходни публикации

02.04.2019
Сдружение БРТИМ отчете резултатите от изпълнението на проект „Стартер” Сдружение БРТИМ отчете резултатите от изпълнението на проект „Стартер"

През последните шест месеца Сдружение БРТИМ реализира проект „Стартер или асистиран избор на ...

03.12.2018
УНИЦЕФ организира младежки дебат в Монтана УНИЦЕФ организира младежки дебат в Монтана

По време на събитието, което се проведе в Монтана, ученици, учители и родители споделиха личните си ...

30.11.2018
Приключи изпълнението на проект за осигуряване на трудова заетост на младежи от Община Ветово Приключи изпълнението на проект за осигуряване на трудова заетост на младежи от Община Ветово

На заключителна пресконференция Сдружение „Българо-Румънски трансграничен институт по ...