Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
апр
22Заключителен форум „Предприемачество и растеж", 6.12.2018, София Хотел Балкан

Ще имате възможност за безплатен достъп до ценна и актуална информация в областта на предприемачеството, относно:
  • Първата безплатна онлайн обучителна платформа за стартиращи предприемачи с вградени видео уроци;
  • Възможности за Entrepreneur или Intrapreneur - Корпоративните социални иновации (КСИ) за устойчив растеж;
  • Инструменти за подкрепа на предприемачеството в България – инвестиционни фондове и фондове за рисково финансиране; програми за насърчаване на предприемачеството; инкубационни, акселeраторски и пре-акселeраторски програми; споделени работни пространства; обучения и консултации за подпомагане на стартиращите предприемачимм
  • Нетуъркинг сесия за създаване на контакти и споделяне на идеи за всички участниците във форума. 

Като важен акцент на събитието е и дискусията за „Макроикономическата картина в България в края на 2018 г.“ с участието на г-жа Kerstin Jorna, зам.-генерален директор, Генерална дирекция „Икономически и финансови въпроси“ към Европейска комисия, както и с допълнителната експертиза от страна на водещи икономисти, представители на публичните институции и на големите работодателски организации.  

Форумът е подходящ за настоящи и бъдещи предприемачи, представители на бизнеса, работодателски организации,  публични институции, университети, обучителни организации, и други заинтересовани страни в областта на предприемачеството и устойчивия икономически растеж. 

ЦЯЛАТА ПРОГРАМА НА СЪБИТИЕТО можете да видите на http://biforum.org/event-72.html

Участието в семинара е безплатно, но местата са ограничени. Запазете своето, като ни изпратите заявка на info@biforum.org, съдържаща Вашите имена, към коя от изброените групи принадлежите, имейл, телефон за връзка.

Срок за записване: 30.11.2018 г. или до изчерпване на местата. За допълнителна информация: 02/951 52 59. 


*Събитието е съвместна инициативи по проект № BG05M9OP001- 4.001- 0013 „ИКТ в полза на стартиращи предприемачи“ и проект №BG05M9OP001-4.001-0094 “Транснационално партньорство за заетост и растеж чрез пре-инкубиране и импакт инвестиции (PRINCIPAL)”, с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

 

Публикувано от:

Български икономически форум

 

Сходни публикации

19.04.2019
„Стартиране на бизнес: Бизнес моделиране и дигитален маркетинг ” в Благоевград „Стартиране на бизнес: Бизнес моделиране и дигитален маркетинг " в Благоевград

Заповядайте на безплатно обучение "Стартиране на бизнес:Бизнес моделиране и дигитален маркетинг" в ...

16.04.2019
Зелени обществени поръчки като стимул за устойчиво развитие на българските общини Зелени обществени поръчки като стимул за устойчиво развитие на българските общини

Сдружение „Център за устойчивост и икономическо развитие" (ЦУИР) от гр. Пазарджик се включи като ...

11.04.2019
Безплатно обучение „Как да стартираме собствен бизнес: първи стъпки”  в Благоевград Безплатно обучение „Как да стартираме собствен бизнес: първи стъпки" в Благоевград

Фондация „Каузи" организира безплатни обучения за развитие на предприемачески умения и стартиране на ...