Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юни
25Конференция в Русе по алтернативни методи за работа с младежи

Конференция в Русе по алтернативни методи за работа с младежи

Национална конференция ще обсъжда на 30 ноември в Русе нови и допълващи традиционното правосъдие и щадящи начини за работа с младежи – правонарушители.

Младежи от АЕГ „Гео Милев“ в града ще представят идеи и препоръки към полицаи, прокурори, съдии и учители как да се отнасят към връстниците им, нарушили закона. Младежите - участници в Консултативния съвет към проекта „Алтернативни методи за работа с младежи (AWAY)", по който се организира конференцията, изискват от полицаите адекватно поведение и уважение, от съдиите – да проявяват пълна справедливост и да не се поддават на корупция, а от учителите - провиненията извън училище да не повлияват училищния процес на ученика. Тези и други препоръки, съобразени с опита и на техни съученици и приятели, са обобщени в специален документ, който ще бъде представен за обсъждане.

На конференцията ще бъдат анализирани предизвикателствата и възможностите, които отклоняването от съдебното производство и алтернативните на наказанието мерки дават на младежите в конфликт със закона в нашата страна, както и резултатите от двегодишна работа на екип български специалисти: обучения за професионалисти, които работят с деца и младежи, нарушители на закона; информационни материали  и изработването на безплатен онлайн модул с насоки, който е с безплатен достъп.

В конференцията ще  участват магистрати, инспектори от Детска педагогическа стоя, социални работници, местни комисии за борба с противообществените прояви.

Конференцията е заключителното събитие по двегодишния проект „Алтернативни методи за работа с младежи (AWAY)“, изпълняван едновременно в България, Унгария, Хърватия и Румъния с финансовата подкрепа на ЕС.

В България по проекта работи неправителственото Сдружение „Програма за развитие на съдебната система”. Организацията вече е подготвила нов проект, насочен към подобряване достъпа до правна помощ на децата в конфликт със закона, който ще бъде изпълняван в  партньорство с Белгия, Литва и Албания.

През 2017 година в България 1 152 непълнолетни са изправени пред наказателен съд, което е дълго, скъпо и травмиращо не само тях, но и близките им. В Европа и света вече има разработени и успешно прилагани алтернативни подходи за отклоняване от наказателно производство: медиация, групова конференция, обществено полезен труд и включване в образователни и обществени дейности, чието прилагане обаче в България не е широко разпространено.


 

Публикувано от:

 

Сходни публикации

20.06.2019
Бургас ще е домакин на младежкото улично изкуство  Бургас ще е домакин на младежкото улично изкуство

Бургас ще бъде домакин на шестия младежки фестивал за улично изкуство „Carrousel", организиран от ...

17.06.2019
Обучения за младежки работници Обучения за младежки работници

Сдружение „АСУ Делфи" набира участници за осем двудневни обучения за младежка работа за приобщаващо ...

14.06.2019
Покана за обучение „Re:Play – Gamification in Youth Work” в Румъния Покана за обучение „Re:Play – Gamification in Youth Work" в Румъния

Обучение „Re:Play – Gamification in Youth Work" в Гура Дихам, Румъния, 31 август – 10 септември 2019 ...