Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
авг
18Приключи изпълнението на проект за осигуряване на трудова заетост на младежи от Община Ветово

Приключи изпълнението на проект за осигуряване на трудова заетост на младежи от Община Ветово

На заключителна пресконференция Сдружение „Българо-Румънски трансграничен институт по медиация“ представи пред журналисти и заинтересовани страни резултатите от изпълнението на проект BG05M9OP001-1.002-0033-С01 „Активиране за заетост“, финансиран от ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.


Проектът беше реализиран за период от 31 месеца от Бенефициента - Сдружение БРТИМ в партньорство с „Институт за продължаващо професионално обучение и новаторство“ ЕООД (ИППОН) в рамките на процедура BG05M9OP001-1.002 „Активни“.


Ръководителят на проекта, Ивайло Иванов от Сдружение БРТИМ и Преслава Димитрова – управител на партньорската организация ИППОН ЕООД запознаха присъстващите с основните дейности и постигнатите резултати. 


Основната цел на проекта беше да идентифицира, активира, мотивира и да включи в заетост икономически и социално неактивни младежи от 15 до 29-годишна възраст, които не са в образование, заетост или обучение (NEET) от Община Ветово.


Периодът на изпълнение на проекта беше в рамките на 31 месеца (04.05.2016 – 30.11.2018), а общата стойност на предоставената безвъзмездна финансова помощ за реализиране на дейностите възлиза на 355 737,39 лв.


Проектът обхвана целева група от 75 младежи, отговарящи на профила на процедура „Активни“. С младите хора на терен в населените места на Община Ветово работиха експерти, които проведоха идентифициране, активиране и мотивиране за активно социално и икономическо поведение на пазара на труда.


В резултат от дейностите, 15 младежи получиха професионална квалификация като социални асистенти и в последствие бяха включени в субсидирана заетост по специалността при партньора – ИППОН ЕООД. 45 младежи бяха наети за период от шест месеца от Бенефициента като работници в озеленяването и работиха за облагородяването на паркове, градини и обществени площи в Община Ветово. За голяма част от младите хора, участващи в проекта, предоставената трудова заетост беше тяхната първа работа.


Успешно бяха върнати в образователната система трима рано отпаднали от нея младежи. Благодарение на участието си в проекта, част от младежите сами намериха трудова реализация. Други от тях бяха подпомогнати при регистрация в ДБТ – Ветово.


Въпреки затрудненията при работата с целевите групи, партньорите отчетоха, че проектът е допринесъл за промяна в нагласите на участващите в него младежи за по-активно поведение на пазара на труда, както  и за създаване на трудови навици и умения за работа в екип.


 

Публикувано от:

Българо-Румънски трансграничен институт по медиация

 

Сходни публикации

01.08.2019
Фондация „Конкордия България”: Социална работа с европейско измерение Фондация „Конкордия България": Социална работа с европейско измерение

„Социална работа с Европейско измерение" – така експертите оценяват работата на Фондация „Конкордия ...

31.07.2019
Работим заедно, за да популяризираме напредъка в борбата с младежката безработица Работим заедно, за да популяризираме напредъка в борбата с младежката безработица

Първият брой на новото списание за младежка заетост ще излезе по време на Международния ден на ...

02.04.2019
Сдружение БРТИМ отчете резултатите от изпълнението на проект „Стартер” Сдружение БРТИМ отчете резултатите от изпълнението на проект „Стартер"

През последните шест месеца Сдружение БРТИМ реализира проект „Стартер или асистиран избор на ...