Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
мар
19Приключи изпълнението на проект за осигуряване на трудова заетост на младежи от Община Ветово

Приключи изпълнението на проект за осигуряване на трудова заетост на младежи от Община Ветово

На заключителна пресконференция Сдружение „Българо-Румънски трансграничен институт по медиация“ представи пред журналисти и заинтересовани страни резултатите от изпълнението на проект BG05M9OP001-1.002-0033-С01 „Активиране за заетост“, финансиран от ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.


Проектът беше реализиран за период от 31 месеца от Бенефициента - Сдружение БРТИМ в партньорство с „Институт за продължаващо професионално обучение и новаторство“ ЕООД (ИППОН) в рамките на процедура BG05M9OP001-1.002 „Активни“.


Ръководителят на проекта, Ивайло Иванов от Сдружение БРТИМ и Преслава Димитрова – управител на партньорската организация ИППОН ЕООД запознаха присъстващите с основните дейности и постигнатите резултати. 


Основната цел на проекта беше да идентифицира, активира, мотивира и да включи в заетост икономически и социално неактивни младежи от 15 до 29-годишна възраст, които не са в образование, заетост или обучение (NEET) от Община Ветово.


Периодът на изпълнение на проекта беше в рамките на 31 месеца (04.05.2016 – 30.11.2018), а общата стойност на предоставената безвъзмездна финансова помощ за реализиране на дейностите възлиза на 355 737,39 лв.


Проектът обхвана целева група от 75 младежи, отговарящи на профила на процедура „Активни“. С младите хора на терен в населените места на Община Ветово работиха експерти, които проведоха идентифициране, активиране и мотивиране за активно социално и икономическо поведение на пазара на труда.


В резултат от дейностите, 15 младежи получиха професионална квалификация като социални асистенти и в последствие бяха включени в субсидирана заетост по специалността при партньора – ИППОН ЕООД. 45 младежи бяха наети за период от шест месеца от Бенефициента като работници в озеленяването и работиха за облагородяването на паркове, градини и обществени площи в Община Ветово. За голяма част от младите хора, участващи в проекта, предоставената трудова заетост беше тяхната първа работа.


Успешно бяха върнати в образователната система трима рано отпаднали от нея младежи. Благодарение на участието си в проекта, част от младежите сами намериха трудова реализация. Други от тях бяха подпомогнати при регистрация в ДБТ – Ветово.


Въпреки затрудненията при работата с целевите групи, партньорите отчетоха, че проектът е допринесъл за промяна в нагласите на участващите в него младежи за по-активно поведение на пазара на труда, както  и за създаване на трудови навици и умения за работа в екип.


 

Публикувано от:

Българо-Румънски трансграничен институт по медиация

 

Сходни публикации

03.12.2018
УНИЦЕФ организира младежки дебат в Монтана УНИЦЕФ организира младежки дебат в Монтана

По време на събитието, което се проведе в Монтана, ученици, учители и родители споделиха личните си ...

09.11.2018
„Да поговорим” - проект за младите хора и превенцията на употребата на наркотици и ХИВ „Да поговорим" - проект за младите хора и превенцията на употребата на наркотици и ХИВ

„Да поговорим" е  проект на Фондация „Инициатива за здраве", подкрепен от Столична община в лицето ...

21.08.2018
Анкета на българските младежки делегати към ООН с мандат 2018-2019 Анкета на българските младежки делегати към ООН с мандат 2018-2019

Ако си активен млад човек между 15 и 29 години, сега твоето мнение и идеи могат да бъдат представени на ...