Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
май
22УНИЦЕФ организира младежки дебат в Монтана

УНИЦЕФ организира младежки дебат в Монтана
По време на събитието, което се проведе в Монтана, ученици, учители и родители споделиха личните си преживявания и предложиха мерки за създаване на по-сигурна училищна среда

 

На 30 ноември 2018 г. в Общински младежки дом – Монтана се проведе дебат, част от стартиралата на 13 ноември съвместна кампания на УНИЦЕФ и Министерството на образованието и науката „Заедно срещу насилието в училище“. Главната цел на инициативата е да се повиши разбирането и чувствителността по темата за насилието, да се намали толерантността към различните му проявления и да се подкрепят училищата в ефективната превенция на насилието и тормоза.

 

Участие в младежкия дебати взеха ученици от 9 до 12 клас на Природо-математическа профилирана гимназия (ПМПГ) „Св. Климент Охридски“, заедно с техните родители и учители. В дебата се включиха и Мария Златарева, Директор Политики и програми в УНИЦЕФ България, инж. Иво Иванов, председател на Общинския съвет на Монтана, Тихомир Антонов, заместник-кмет на Община Монтана, Трайка Трайкова, Началник на Регионалното управление на образованието (РУО)-Монтана.

 

„Насилието в училище е сериозен проблем – както в България, така и по света. И той може да бъде решен само чрез сериозен ангажимент – на родителите, учителите, местните власти и самите деца и младежи“, каза Мария Златарева.

 

„Местната власт в Монтана има добри традиции в съвместната работа с младежи. Аз се ангажирам, че като част от Общинския съвет и този път ще работя за осъществяването на решенията на младежите – конкретно по темата насилие в училище“, допълни от своя страна инж. Иво Иванов.

 

Тихомир Антонов сподели, че „УНИЦЕФ е традиционен партньор на Монтана и че услугите, разкрити от Детския фонд на ООН на територията на общината – като Детски център за застъпничество и подкрепа „Зона ЗаКрила“ и Семейно-консултативен център – които работят и по темата насилие, постепенно ще станат държавно-делегирана дейност“.

 

На свой ред Трайка Трайкова от РУО-Монтана заяви: „Като човек, ангажиран с всички училища на територията на община Монтана, мога да заявя, че проблемът с агресията в училище е добре разпознат. Голямото притеснение е, че децата често не знаят към кого да се обърнат, когато има тормоз в училище. Затова създадохме Меморандум за сътрудничество между в всички ключови институции, за да можем заедно да решаваме проблемите на децата“.

 

По време на дискусията учениците, родителите, учителите, местните политици и журналистите  размениха ролите си и се поставиха на мястото на отсрещната страна. По този начин те предложиха мерки за справяне с тормоза в училище и създаване на безопасна и сигурна среда. Според изказаните от участниците позиции, е необходимо родителите да изграждат доверителна връзка с децата си и да бъдат техни приятели, за да знаят какво се случва в близкото им обкръжение, също така да насърчават децата да участват в кампании и инициативи за справяне с насилието, за да засилят уменията и самочувствието си, както и да дават личен пример и да възпитават в толерантност към различията. От страна на учителите, децата очакват повече разговори в училище не само за оценки, а за процесите и взаимоотношенията, които протичат вътре и извън класната стая, също така срещи с родители и работа с психолози, както и създаването на ясен алгоритъм на училищно ниво кой какви отговорности има за справяне с насилието. Към политиците и журналистите бяха дадени препоръки за създаване на законодателен механизъм за тясна координация между институциите в случай на насилие в училище, както и за търсене на първопричините на насилието, а не само сензационно отразяване на самия акт на тормоз. Според младежите това може да стане чрез отразяване на по-положителни случаи за справяне с насилието в училище и чрез търсене на реални решения, които да помогнат за подобряване на живота на много деца и семейства, а не чрез „ровене“ в конкретни житейски съдби.

 

Данните:

Над половината тийнейджъри по света /13-15 години/ са били поне веднъж обект на насилие от страна на връстници във и около училище. Физическото насилие и тормозът пречат на образованието на над 150 милиона деца на същата възраст, според данни на проучване на УНИЦЕФ. Учениците в България са сред челните десет от общо 43 изследвани страни, засегнати от проблема „училищен тормоз“. Дискомфортът и отчуждението от училище, ниският успех и тормозът утвърждават рисковите поведения сред юношите, показват данни на друго изследване - върху здравето и поведението на децата в училищна възраст, проведено от Института за изследване на населението и човека в сътрудничество с УНИЦЕФ.

 

Форматът „Младежки дебати" (Youth Talk) е глобална инициатива, която има за цел да чуе гласа на учениците като им даде възможност да изразят мнението си относно насилието и тормоза, да споделят своите идеи и предложения за неговата превенция и така да се превърнат в активни агенти на промяната.


Повече за интервенцията в училищата, която ще започне от следващата учебна година можете да научите на сайта на УНИЦЕФ

www.unicef.org/bulgaria

 

За УНИЦЕФ

УНИЦЕФ работи на местата с най-тежки условия, за да достигне до най-уязвимите деца. За да спаси живота им. За да защити правата им. За да им помогне да реализират потенциала си. Работим за всяко дете, навсякъде, всеки ден – в над 190 държави и територии – за да създадем по-добър свят за всеки. И никога не се отказваме.
Източник: УНИЦЕФ България, 03 декември 2018

 

 

Редактор на новини - Ралица Николова - editor@ngobg.info

Сходни публикации

02.04.2019
Сдружение БРТИМ отчете резултатите от изпълнението на проект „Стартер” Сдружение БРТИМ отчете резултатите от изпълнението на проект „Стартер"

През последните шест месеца Сдружение БРТИМ реализира проект „Стартер или асистиран избор на ...

30.11.2018
Приключи изпълнението на проект за осигуряване на трудова заетост на младежи от Община Ветово Приключи изпълнението на проект за осигуряване на трудова заетост на младежи от Община Ветово

На заключителна пресконференция Сдружение „Българо-Румънски трансграничен институт по ...

09.11.2018
„Да поговорим” - проект за младите хора и превенцията на употребата на наркотици и ХИВ „Да поговорим" - проект за младите хора и превенцията на употребата на наркотици и ХИВ

„Да поговорим" е  проект на Фондация „Инициатива за здраве", подкрепен от Столична община в лицето ...