Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
апр
22Проучване на общественото мнение за практиките на гражданско участие

В хода на изпълнението на проекта „Администрацията и гражданското общество – партньорство в управлението" стартира проучване на общественото мнение за практиките, качеството, възможностите и перспективите на участието на гражданите при изработване на политики и управленски решения.

Проектът BG05SFOP001-2.001-0002, изпълняван от Администрацията на Министерския съвет, се реализира с безвъзмездната финансова помощ на Оперативна програма „Добро управление", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Проучването на взаимодействието между гражданите, гражданските и бизнес организациите и органите на изпълнителната власт на централно и местно ниво в процеса на вземане на управленски решения се осъществява от Агенция СТРАТЕГМА ООД, съгласно Договор № МС-122/23.10.2018 г.

В периода 22 ноември - 10 декември 2018 г. имате възможност да се включите в проучване за практиките, качеството, ползите и възможностите на партньорството между гражданите и изпълнителната власт при вземането на управленски решения.

Анкетата е напълно анонимна. Необходимо време за попълване на въпросника – 15 минути.

Предмет на проучването са различните форми на взаимодействие – пряко или чрез представителство – за реално включване на гражданите в процеса на формирането на политики и решения от национално и регионално значение. Въпросите адресират широко приложно поле: чия да е инициативата за партньорство, какви да са формите на взаимодействие, срокове и ангажименти на комуникацията.

Резултатите от изследването ще бъдат публикувани на Портала за обществени консултации.

За да участвате в проучването, моля следвайте линка: https://survey.gateway.bg/index.php/987474?lang=bg

 

В случай, че имате въпроси, моля не се колебайте да се обърнете към Мария Цанкова от дирекция „Модернизация на администрацията" в Администрацията на Министерския съвет, тел: 02/940 20 79, или към д-р Борис Гюров от Агенция СТРАТЕГМА ООД, тел: (+359 2) 981 47 38 или на имейл адрес: borisgurov@gmail.com; agency@strategma.bg.

Предварително Ви благодарим за Вашето участие и отделеното време!Източник: Портал за обществени консултации, 04 декември 2018

 

 

Редактор на новини - Ралица Николова - editor@ngobg.info

Сходни публикации

22.04.2019
„Аз Гласувам” - онлайн платформа за правата и задълженията ни като избиратели „Аз Гласувам” - онлайн платформа за правата и задълженията ни като избиратели

Онлайн платформата „Аз Гласувам”, която Институт за развитие на публичната среда (ИРПС) разработва ...

19.04.2019
Анкета за гражданско участие в Южен центален район Анкета за гражданско участие в Южен центален район

На прага на новото програмно планиране и териториално райониране „Фондация за прозрачни регламенти“ ...

19.04.2019
Спешен център за настаняване на деца в риск и „Синя стая” бяха официално открити днес в Центъра за обществена подкрепа в Казанлък Спешен център за настаняване на деца в риск и „Синя стая” бяха официално открити днес в Центъра за обществена подкрепа в Казанлък

С широко отворени врати и много усмивки днес (Бел.ред 18 април) в Центъра за обществена подкрепа ...