Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
авг
17Нова платформа стимулира заетостта на хора с увреждания

Нова платформа стимулира заетостта на хора с увреждания

Job Care (www.job-care.bg) се нарича новата специализирана интернет платформа за заетост на хора с увреждания и други групи в неравностойно положение.

Job Care помага на хората със специфични потребности да станат видими за бизнеса и успешно да се интегрират на пазара на труда. Експертите от „БИТСП-проектни консултанти" и Балканския институт по труда и социалната политика, които администрират платформата, са си поставили амбициозната задача тя да привлече повече от 120 000 кандидати за работа с увреждания. На работодателите пък се предоставя възможност да търсят и намират подходящи служители със специфични потребности, без да напускат офиса си.

Job Care цели да улесни контакта между работодатели и търсещи работа с увреждания, като им предоставя не само място за директна среща в интернет, но и услуги, които улесняват адаптацията и на двете страни към съвместната работа. 

На www.job-care.bg работодателите могат да публикуват обяви за конкретни позиции, подходящи за хора с увреждания, както и да търсят служители сред регистрираните на сайта кандидати за работа. Те имат достъп също до експертна помощ при оценката на професионалната пригодност на потенциални служители, при оценката, редизайна и адаптирането на работно място за човек със специфични нужди. Екип от специалисти ще предлага също коучинг за работодатели и служители.

Освен че е място, където търсещите работа хора с увреждане рекламират уменията си, Job Care дава възможност на кандидатите за работа да се свържат директно с потенциален работодател. Те получават безплатно допълнителна подкрепа под формата на оценка на професионалната пригодност, професионално ориентиране, трудовоправни консултации.

Job Care е най-новата услуга на „БИТСП-проектни консултанти" ООД в сътрудничество с Балканския институт по труда и социалната политика. Експертите на двете организации вече близо 20 години работят по проблемите на заетостта на хората с увреждания. На базата на своя опит те познават в детайли потребностите и възможностите на групите със специфични потребности като потенциални и реални участници на пазара на труда, както и нуждите от работна ръка, но и притесненията на работодателите от наемането на такива хора.

„Хората с увреждания в България имат огромен неизползван трудов потенциал. При целенасочена подкрепа още около 120 хил. човека могат да започнат да работят“, каза при представянето на Job Care Йордан Димитров – управител на „БИТСП-проектни консултанти“.

Той цитира данни на Евростат и Националния статистически институт, според които българите в работоспособна възраст с трайни увреждания са над 465 хиляди. Едва 31% от тях работят, 5-6% са регистрирани като безработни. Най-много са неактивните - 65%. За сравнение средно за ЕС заетите са около 47%, като за страни като Швеция и Финландия този процент е над 60. В Швейцария 69% от хората с увреждания работят.

 

Платформата Job Care е разработена по проект „Транснационално сътрудничество за подкрепена заетост и виртуален пазар на труда за хора с увреждания”, финансиран по процедура № BG05M9OP001-4.001 „Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж“ на оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския  социален фонд.
Източник: Балканския институт по труда и социалната политика, 05 декември 2018

 

 

Редактор на новини - Ралица Николова - editor@ngobg.info

Сходни публикации

09.08.2019
УНИЦЕФ България обявава конкурс за разработване на образователен пакет за правата на детето УНИЦЕФ България обявава конкурс за разработване на образователен пакет за правата на детето

UNICEF office in Bulgaria hereby invites you to submit a Proposal for: Development of Curriculum and ...

17.06.2019
Втора локална конференция „Приеми и промени - дискриминацията (не) съществува?” Втора локална конференция „Приеми и промени - дискриминацията (не) съществува?"

На 24 юни 2019 г. (понеделник) от 10:00 до 14:00 часа, в  зала № 2, на Експозиционен център „Флора" ...

11.06.2019
Търсят се готвачи любители за нов проект за общностно готвене Търсят се готвачи любители за нов проект за общностно готвене

Приятели, искаме да ви споделим една идея, която ни се върти от няколко месеца - молим за помощ и ...