Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
апр
22Нова платформа стимулира заетостта на хора с увреждания

Нова платформа стимулира заетостта на хора с увреждания

Job Care (www.job-care.bg) се нарича новата специализирана интернет платформа за заетост на хора с увреждания и други групи в неравностойно положение.

Job Care помага на хората със специфични потребности да станат видими за бизнеса и успешно да се интегрират на пазара на труда. Експертите от „БИТСП-проектни консултанти" и Балканския институт по труда и социалната политика, които администрират платформата, са си поставили амбициозната задача тя да привлече повече от 120 000 кандидати за работа с увреждания. На работодателите пък се предоставя възможност да търсят и намират подходящи служители със специфични потребности, без да напускат офиса си.

Job Care цели да улесни контакта между работодатели и търсещи работа с увреждания, като им предоставя не само място за директна среща в интернет, но и услуги, които улесняват адаптацията и на двете страни към съвместната работа. 

На www.job-care.bg работодателите могат да публикуват обяви за конкретни позиции, подходящи за хора с увреждания, както и да търсят служители сред регистрираните на сайта кандидати за работа. Те имат достъп също до експертна помощ при оценката на професионалната пригодност на потенциални служители, при оценката, редизайна и адаптирането на работно място за човек със специфични нужди. Екип от специалисти ще предлага също коучинг за работодатели и служители.

Освен че е място, където търсещите работа хора с увреждане рекламират уменията си, Job Care дава възможност на кандидатите за работа да се свържат директно с потенциален работодател. Те получават безплатно допълнителна подкрепа под формата на оценка на професионалната пригодност, професионално ориентиране, трудовоправни консултации.

Job Care е най-новата услуга на „БИТСП-проектни консултанти" ООД в сътрудничество с Балканския институт по труда и социалната политика. Експертите на двете организации вече близо 20 години работят по проблемите на заетостта на хората с увреждания. На базата на своя опит те познават в детайли потребностите и възможностите на групите със специфични потребности като потенциални и реални участници на пазара на труда, както и нуждите от работна ръка, но и притесненията на работодателите от наемането на такива хора.

„Хората с увреждания в България имат огромен неизползван трудов потенциал. При целенасочена подкрепа още около 120 хил. човека могат да започнат да работят“, каза при представянето на Job Care Йордан Димитров – управител на „БИТСП-проектни консултанти“.

Той цитира данни на Евростат и Националния статистически институт, според които българите в работоспособна възраст с трайни увреждания са над 465 хиляди. Едва 31% от тях работят, 5-6% са регистрирани като безработни. Най-много са неактивните - 65%. За сравнение средно за ЕС заетите са около 47%, като за страни като Швеция и Финландия този процент е над 60. В Швейцария 69% от хората с увреждания работят.

 

Платформата Job Care е разработена по проект „Транснационално сътрудничество за подкрепена заетост и виртуален пазар на труда за хора с увреждания”, финансиран по процедура № BG05M9OP001-4.001 „Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж“ на оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския  социален фонд.
Източник: Балканския институт по труда и социалната политика, 05 декември 2018

 

 

Редактор на новини - Ралица Николова - editor@ngobg.info

Сходни публикации

29.03.2019
„Реагирай в един кадър”: конкурс за ученици за фотографии и дигитални илюстрации „Реагирай в един кадър”: конкурс за ученици за фотографии и дигитални илюстрации

КОНКУРСЪТКонкурсът е за авторски фотографии или дигитални илюстрации на тема „Насилие, основано на ...

04.01.2019
Мария Недялкова: Хората с интелектуални затруднения не са страшни за обществото Мария Недялкова: Хората с интелектуални затруднения не са страшни за обществото

"Човек, когато има някакъв дефицит – интелектуален или има психично-здравен проблем, и получи ...