Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
фев
18Събитие „Иницииране на партньорства“ с цел установяване на работни контакти и подготовка на партньорски проекти по Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество"

Събитие „Иницииране на партньорства“ с цел установяване на работни контакти и подготовка на партньорски проекти по Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество"

Министерство на културата отправя покана към представители на културния сектор в България и Страните донори (Исландия, Княжество Лихтенщайн и Кралство Норвегия) да участват в събитие „Иницииране на партньорства“ с цел установяване на работни контакти и подготовка на партньорски проекти за кандидатстване по Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“, (Резултат 2).

Събитието ще състои в гр. София на 30-ти и 31-ти януари, 2019 г. в Национален дворец на културата от 10:00 ч. Работният език е английски. Събитието е организирано в две части. Първата част е обща за всички участници. Втората част на събитието е под формата на “speed dating” (бързи срещи). Детайлна програма ще бъде анонсирана преди събитието. Проектните идеи и партньорствата трябва да отговарят на Резултат 2, като информация за Резултата е описана по-долу. Първата покана за подаване на проектни предложения по Резултат 2 ще бъде анонсирана през февруари, 2019 г.


Допустими кандидати от България за участие в събитието са следните организации:

 

1) Всички нетърговски организации, публични или частни, както и неправителствени такава, установени като юридически лица в България, включително общини, чиито принципна дейност се осъществява в културния или творческия сектор, както е дефинирано в Регламент №1295/2013 на Програма „Творческа Европа“.

 

Допустими партньори от Страните донори за участие в събитието са следните организации:

2) Всяка организация – публична или частна, търговска или нетърговска, както и неправителствена такава, установена като юридическо лице в Страните донори, чиято основна дейност се осъществява в културния и творческия сектор, както е дефинирано в Регламент №1295/2013 г. на Програма „Творческа Европа“.

Пълният текст на поканата можете да откриете тук.Източник: https://www.eeagrants.bg, 06 декември 2018

 

 

Редактор на новини - Ралица Николова - editor@ngobg.info

Сходни публикации

05.02.2019
International Women's Club Sofia Call for Proposals for Small Grants 2019

The IWC Call for proposals for small grants has been opened and the deadline for submission of the ...

05.02.2019
Започва кандидатстването по пилотната Програма „Акселератор Стартъп София” на Столична община Започва кандидатстването по пилотната Програма „Акселератор Стартъп София" на Столична община

На 4 февруари 2019 г. Столичната община откри процедура за кандидатстване с проектни предложения по ...