Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
мар
25Програма за развитие на спортните клубове за 2019 г.

Програма за развитие на спортните клубове за 2019 г.
Цел: Създаване на условия за реализиране на ефективен тренировъчен и състезателен процес на спортистите, масовизиране на заниманията със спорт в различните възрастови групи и усъвършенстване на системата за управление на тренировъчния процес, като възможност за спортно развитие и основа за реализиране на високи спортни резултати.

Бенефициенти: По Програмата могат да кандидатстват с проекти спортни клубове – членове на лицензирани спортни федерации, по спортове, включени в Програмите за развитие на спорта за високи постижения за 2015 г.

Регламенти и условия за кандидатстване с проекти:
1. Спортните клубове, членове на лицензирани спортни федерации по спортове, включени в Програмите за развитие на спорта за високи постижения за 2015 г. могат да кандидатстват с проект само за един спорт по Програмата за развитие на спортните клубове за 2019 г.
2. Кандидатстването с проекти по Програмата се извършва до 17.30 часа на 15.01.2019 г.
3. Проектът се представя на формуляр по Образец, утвърден от министъра на младежта и спорта и заверен от съответната спортна организация, чиито член е спортния клуб.
4. С проекти по Програмата могат да кандидатстват спортни клубове, които:
4.1 като юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност;
4.2 са вписани в  Националния регистър на ММС, не по-малко от една година, преди срока за кандидатстване по т. 2;
4.3 нямат финансови задължения към държавата;
4.4 нямат финансови задължения към съответната община;
4.5 нямат задължения към ММС по предходни договори;
4.6 имат не по-малко от 10 картотекирани спортисти, участвали в Държавни първенства;
4.7. имат осигурена спортна база за практикуване на съответния вид спорт;
4.8. са осигурили спортно-педагогически кадри за изпълнение на проекта, отговарящи на изискванията на Наредба №2 от 27.03.2017г. за професионалната правоспособност и квалификация на спортно-педагогическите кадри (обн. ДВ, бр.29 от 07.04.2017г.);
4.9.  изпълняват антидопинговите правила.

Пълната информация можете да намерите на страницата на Министерство на младежта и спорта.

Снимка: Pixabay

Източник: Министерство на младежта и спорта., 10 декември 2018

 

 

Редактор на новини - Ралица Николова - editor@ngobg.info

Сходни публикации

15.03.2019
Започна приемането на проектни предложения по Схема за малки инициативи Започна приемането на проектни предложения по Схема за малки инициативи

Операторът на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на ЕИП 2014-2021 г. обявява ...

13.03.2019
Община Хасково обяви конкурс „Граждански инициативи” 2019 Община Хасково обяви конкурс „Граждански инициативи" 2019

Община Хасково обявява конкурс „Граждански инициативи 2019“ , съобщи на пресконференция днес кмета До ...

11.03.2019
В Лабораторията на идеите няма невъзможни неща В Лабораторията на идеите няма невъзможни неща

На 28 февруари 17 герои от общността на VIVACOM Регионален грант се срещат в Къщата на ...