Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юни
25Програма за развитие на спортните клубове за 2019 г.

Програма за развитие на спортните клубове за 2019 г.
Цел: Създаване на условия за реализиране на ефективен тренировъчен и състезателен процес на спортистите, масовизиране на заниманията със спорт в различните възрастови групи и усъвършенстване на системата за управление на тренировъчния процес, като възможност за спортно развитие и основа за реализиране на високи спортни резултати.

Бенефициенти: По Програмата могат да кандидатстват с проекти спортни клубове – членове на лицензирани спортни федерации, по спортове, включени в Програмите за развитие на спорта за високи постижения за 2015 г.

Регламенти и условия за кандидатстване с проекти:
1. Спортните клубове, членове на лицензирани спортни федерации по спортове, включени в Програмите за развитие на спорта за високи постижения за 2015 г. могат да кандидатстват с проект само за един спорт по Програмата за развитие на спортните клубове за 2019 г.
2. Кандидатстването с проекти по Програмата се извършва до 17.30 часа на 15.01.2019 г.
3. Проектът се представя на формуляр по Образец, утвърден от министъра на младежта и спорта и заверен от съответната спортна организация, чиито член е спортния клуб.
4. С проекти по Програмата могат да кандидатстват спортни клубове, които:
4.1 като юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност;
4.2 са вписани в  Националния регистър на ММС, не по-малко от една година, преди срока за кандидатстване по т. 2;
4.3 нямат финансови задължения към държавата;
4.4 нямат финансови задължения към съответната община;
4.5 нямат задължения към ММС по предходни договори;
4.6 имат не по-малко от 10 картотекирани спортисти, участвали в Държавни първенства;
4.7. имат осигурена спортна база за практикуване на съответния вид спорт;
4.8. са осигурили спортно-педагогически кадри за изпълнение на проекта, отговарящи на изискванията на Наредба №2 от 27.03.2017г. за професионалната правоспособност и квалификация на спортно-педагогическите кадри (обн. ДВ, бр.29 от 07.04.2017г.);
4.9.  изпълняват антидопинговите правила.

Пълната информация можете да намерите на страницата на Министерство на младежта и спорта.

Снимка: Pixabay

Източник: Министерство на младежта и спорта., 10 декември 2018

 

 

Редактор на новини - Ралица Николова - editor@ngobg.info

Сходни публикации

19.06.2019
Кандидатствай в третото издание на „Ти и Lidl за по-добър живот” Кандидатствай в третото издание на „Ти и Lidl за по-добър живот"

До 30 юни 2019 г. е отворен конкурсът за проектни предложения за най-голямата социално отговорна ...

11.06.2019
Търсят се предложения за Google.org Impact Challenge Търсят се предложения за Google.org Impact Challenge

На 28 юни 2019 г. изтича конкурсът за Google.org Impact Challenge. Търсят се предложения, които да ...

16.04.2019
До 30 април граждански организации могат да кандидатстват в две категории на конкурса Екообщина До 30 април граждански организации могат да кандидатстват в две категории на конкурса Екообщина

Напомняме, че до 30 април 2019 г. граждански организации могат да кандидатстват в две от ...