Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юли
22Институтът за пазарна икономика представя Индекс на човешката свобода 2018

Институт за пазарна икономика


Индекс на човешката свобода 2018: Как се представя България


Индексът на човешката свобода (HFI), изготвян от Института Катон и представян в България от Института за пазарна икономика, измерва широкото понятие за свобода, включващо индивидуалните, гражданските и икономическите свободи. Методологията включва събиране на данни от редица световни организации (например МВФ, СБ, СТО), експертни въпросници, информация от други индекси (като този за Правене на бизнес и за Глобална конкурентоспособност). Индексът се формира от 83 отделни показателя, групирани в 12 категории, измерени по скалата от 0 до 10 точки. 

Данните от тазгодишното издание са за 2016 г. – последната година, за която има сравними данни за всички включени държави. Изданието от 2018 г. обхваща 162 държави. С най-висок резултат е Нова Зеландия (8,89 т.), следвана от Швейцария (8,79 т.) и Хонконг (8,78 т.). С най-ниски резултати пък са Сирия (3,77 т.), Венецуела (4,20 т.) и Йемен (4,25 т.). Спрямо миналогодишното издание човешката свобода се е подобрила в 63 държави, намаляла е в 87 държави, а в 9 е останала непроменена. Това се изразява в намаление на световния резултат с 0,01 точки.


Защо човешката свобода е важна?

Индексът ясно показва, че икономическата и индивидуалната свобода са ясно свързани – където се зачита икономическата свобода, се зачита и индивидуалната и обратно.

По-високата свобода има и правопропорционална връзка с доходите на човек от населението – най-свободната ¼ от държавите имат над три пъти по-висок брутен вътрешен продукт на човек в сравнение с най-несвободната ¼ от държавите.

Изследването доказва и че свободата води до зачитане на правата на жените и по-висока степен на демокрация.


Къде е България?

В тазгодишното издание на индекса България получава 7,78 т. и се нарежда на 41-во място (от 162 държави). Сред държавите в Европейския съюз по-нисък резултат имат само Унгария и Гърция. Спрямо изданието от миналата година резултатът на страната намалява с 0,04 т. без промяна на позицията ѝ в класацията.

Общото представяне на България в тазгодишния индекс е обусловено от оценката на страната в 12-те включени категории:


I.  ИНДИВИДУАЛНА СВОБОДА   

1) Върховенство на закона (4,9 т.) – това е една от най-проблемните за България категории не само в настоящия индекс, но и в други международни изследвания. Основният проблем е в наказателното право (4,1 т.), но и всички индикатори, включени в тази категория, са на изключително ниско ниво, още повече за европейска държава.

2) Сигурност и безопасност (9,8 т.) – силна категория за България, а високата оценка идва от относителната липса на терористични атаки, както и от сравнителната сигурност на жените в обществото.

3) Свободно движение (10,0 т.) – България получава максималния резултат заради свободното движение на хората във и извън страната.

4) Свобода на религията (7,1 т.) – в тази категория като основни проблеми са изтъкнати правните и регулаторни ограничения на изповядването на различните религии (5,8 т.), както и на формирането на религиозни организации (7,5 т.).

5) Свобода на сдружаване и гражданско общество (9,5 т.) – най-ниската оценка тук е за формирането и работата на политическите партии (7,5 т.), а възможността за създаване на асоциации, професионални организации и др. под. е оценена с максималната оценка.

6) Свобода на словото и информацията (8,8 т.) – като слабости са посочени политическият натиск и контрол на медиите (5,8).

7) Свобода на идентичността и взаимоотношенията (9,3 т.) – високият резултат в тази категория е обусловен от правата на родителите и липсата на ограничения по отношение на разводите.


II.  ИКОНОМИЧЕСКА СВОБОДА

8) Размер на правителството (7,0 т.) – България получава ниски резултати заради високите разходи на правителството (5,7 т.) и значителните трансфери и субсидии (5,8 т.). Най-добри в тази категория пък са резултатите по отношение на данъчното бреме (8,5 т.) и държавните компании (8,0 т.).

9) Съдебна система и право на собственост (4,8 т.) – най-слабата категория за България. За независимостта на съда страната получава едва 3,3 т., а доверието в полицията е оценено с 4,3 точки.

10) Достъп до стабилни пари (9,4 т.) – сравнително високият резултат е обусловен от свободата за притежаване на чуждестранна валута и дефлацията в страната през разглеждания период (2016 г.).

11) Свобода на международната търговия (8,1 т.) – ниските мита за търговия вследствие на членството на България в Европейския съюз повишават оценката на страната. Относително високи, обаче, остават регулаторните ограничения пред търговията.

12) Регулиране на кредита, труда и бизнеса (7,6 т.) – докато липсата на тежко регулиране на кредитния пазар се оценява високо (9,6 т.), бюрократичните ограничения продължават да задушават бизнеса (6,2 т.) и пазара на труда (7,0 т.).   


Резултатът на България в Индекса на човешката свобода като цяло не се променя през годините. Спрямо данните за 2008 г. – първата, за която има такива - оценката на страната е с 0,07 т. по-висока. Най-слабите резултати – тези, свързани със съдебната система – дори се влошават през годините. Както показва изследването, това води до ограничаване на свободите и доходите в страната.


Пълният текст на изследването е достъпен на страницата на ИПИ и тук: https://www.cato.org/human-freedom-index

 

За повече информация:

Зорница Славова, Институт за пазарна икономика

02/952 62 66

zornitsa@ime.bg 

Публикувано от:

Институт за пазарна икономика

 

Сходни публикации

17.06.2019
Втора локална конференция „Приеми и промени - дискриминацията (не) съществува?” Втора локална конференция „Приеми и промени - дискриминацията (не) съществува?"

На 24 юни 2019 г. (понеделник) от 10:00 до 14:00 часа, в  зала № 2, на Експозиционен център „Флора" ...

11.06.2019
Търсят се готвачи любители за нов проект за общностно готвене Търсят се готвачи любители за нов проект за общностно готвене

Приятели, искаме да ви споделим една идея, която ни се върти от няколко месеца - молим за помощ и ...

30.05.2019
Българският хелзинкски комитет представи ново онлайн ръководство по човешки права за България Българският хелзинкски комитет представи ново онлайн ръководство по човешки права за България

Платформата е информационен и образователен инструмент за самопомощ, който предлага бързо и лесно ...