Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юни
16Информационен ден за създаване на бизнес и предприемачество

Информационен ден за създаване на бизнес и предприемачество

Заповядайте на Информационен ден в Ботевград, за да научите как:

- да започнете свой собствен бизнес,

- да бъдете успешни предприемачи,

- да развиете своите лични и професионални знания и умения за бизнес! 

 

Отговорите на всички тези въпроси, както и на много други, ще получите на Информационната среща по проект „Насърчаване на предприемаческата инициатива“, която ще се проведе на 18 декември 2018 г. (вторник) от 14.00.  Домакин на срещата ще бъде Дирекция „Бюро по труда“ в града (пл. "Незнаен воин" № 7).

Целта на срещата е да запознае всеки, който иска да създаде бизнес и да бъде успешен предприемач с възможностите, които биха могли да ползват като участници в проекта, който включва също така серия от безплатни обучения, менторска подкрепа и консултации.

 

В рамките на информационната среща студентите ще имат възможността да се запознаят с експертизата на Фондация „Център за предприемачество и управленско развитие – България“ (CEED България), както и да дискутират конкретни практически примери и решението на казуси, с които биха се сблъскали в работата си като предприемачи. На самата среща студентите могат да заявят участието си в безплатна обучителна програма, която ще включва 10 модула с теми, обхващащи всички аспекти на подготовката им като предприемачи. Най-успешните участници ще получат допълнителна подкрепа за стартиране на жизнеспособен бизнес: консултации за достъп до финансиране и развитие на бизнес идеи, включване в майсторски клас CEED Top Class, както и Пакет Start-up фундамент.

 

Проектът „Насърчаване на предприемаческата инициатива" ще осъществи ефективни действия за подпомагане на инициативни лица, желаещи да създадат и развият собствен бизнес в Югозападния планов регион.

 

Предвидената подкрепа за стартирането на самостоятелен бизнес и развитието на предприемачеството ще даде нови хоризонти за професионално развитие на голяма група от бъдещи предприемачи, включително и безработни, както и на младежите до 29 г. и студенти.

 

Проектът се финансира по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. 

Публикувано от:

Център за предприемачество и управленско развитие-България

 

Сходни публикации

22.05.2019
Обучения:  Работа с трудни клиенти със специфична проблематика и Работа по случаи на сексуално насилие над деца Обучения: Работа с трудни клиенти със специфична проблематика и Работа по случаи на сексуално насилие над деца

1. РАБОТА С ТРУДНИ КЛИЕНТИ И КЛИЕНТИ СЪС СПЕЦИФИЧНА ПРОБЛЕМАТИКА Дата: 17, 18 и 19 юни 2019г. в гр. ...

23.04.2019
Обучение „Разпит и изслушване на деца” Обучение „Разпит и изслушване на деца"

Институт по социални дейности и практики организира обучение „Разпит и изслушване на деца, жертви или ...

21.03.2019
Сертификационно обучение за кариерни консултанти по програмата GCDF Сертификационно обучение за кариерни консултанти по програмата GCDF

Фондация на бизнеса за образованието организира ново обучение по кариерно консултиране, което ...