Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
май
25Наръчник за НПО „Защита на личните данни"

Наръчник за НПО „Защита на личните данни"

Български център за нестопанско право издаде Наръчник за НПО „Защита на личните данни", който е подготвен от автори от Програма Достъп до Информация. Целта на наръчника е да запознае неправителствените организации със специфичните изисквания и задълженията, които произтичат за тях от действащото законодателство след влизане в сила на Общия регламент относно защита  на  личните данни на 25 май 2018 г.

В ръководството са разяснени всички основни въпроси, с които организациите трябва да са наясно с оглед прилагането на новите изисквания. Общите теми, като това какво представляват личните данни, в какво се изразява тяхното обработване, какви са правата на самите субекти на лични данни и пр., са разгледани и през  примери от практиката на НПО. Ключово важен за всички въпрос – какви са задълженията на организациите като обработващи лични данни – също е доразвит с отговори на няколко конкретни за дейността на НПО въпроси.

Като допълнителен елемент към Наръчника, за улеснение тук ще намерите и няколко бланки на документи, които може да ви се наложи да използвате:

Бланка за Оценка на легитимния интерес (Вижте т. 61, буква Е от Наръчника, а също и втори въпрос от раздела Въпроси и отговори в него, относно това в кои случаи бихме могли да използваме легитимния интерес като основание за обработване на лични данни, съответно следва да направим оценка дали е налице или не легитимен (законен) интерес за нас да обработваме определени лични данни.)

Бланка за Оценка на въздействието върху защита на данните (Задължението за изготвяне на такава оценка възниква само в определени случаи, например при мащабно обработване на чувствителни лични данни. Вижте повече информация на стр. 42 от Наръчника.)

Бланка Регистър на дейностите по обработване (Поддържането на такъв регистър е задължително само за лицата, описани в чл. 30 от Регламента. Вижте повече информация на стр. 32 и следващите в Наръчника. В бланката е примерно попълнен ред първи.)
Източник: Български център за нестопанско право, 11 декември 2018

 

 

 

Редактор на новини - Ралица Николова - editor@ngobg.info

Сходни публикации

22.05.2020
Пандемията COVID-19 – Етично ръководство за социални работници Пандемията COVID-19 – Етично ръководство за социални работници

Автор: BASW – Британска професионална асоциация на социалните работници   Covid-19 ...

19.05.2020
Обявление от Комисията за избор на СРГО за резултатите от гласуването за членове на Съвета Обявление от Комисията за избор на СРГО за резултатите от гласуването за членове на Съвета

На основание чл. 14, ал. 6 от Правилника за организацията и дейността на Съвета за развитие на ...

15.05.2020
Фондация „За Нашите Деца” бе избрана за член на Съвета за развитие на гражданското общество Фондация „За Нашите Деца” бе избрана за член на Съвета за развитие на гражданското общество

Фондация „За Нашите Деца“, заедно с още 13 организации от гражданския сектор бе избрана за член на Съвет ...