English   14187 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Наръчник за НПО „Защита на личните данни"

 
Наръчник за НПО „Защита на личните данни”

Български център за нестопанско право издаде Наръчник за НПО „Защита на личните данни", който е подготвен от автори от Програма Достъп до Информация. Целта на наръчника е да запознае неправителствените организации със специфичните изисквания и задълженията, които произтичат за тях от действащото законодателство след влизане в сила на Общия регламент относно защита  на  личните данни на 25 май 2018 г.

В ръководството са разяснени всички основни въпроси, с които организациите трябва да са наясно с оглед прилагането на новите изисквания. Общите теми, като това какво представляват личните данни, в какво се изразява тяхното обработване, какви са правата на самите субекти на лични данни и пр., са разгледани и през  примери от практиката на НПО. Ключово важен за всички въпрос – какви са задълженията на организациите като обработващи лични данни – също е доразвит с отговори на няколко конкретни за дейността на НПО въпроси.

Като допълнителен елемент към Наръчника, за улеснение тук ще намерите и няколко бланки на документи, които може да ви се наложи да използвате:

Бланка за Оценка на легитимния интерес (Вижте т. 61, буква Е от Наръчника, а също и втори въпрос от раздела Въпроси и отговори в него, относно това в кои случаи бихме могли да използваме легитимния интерес като основание за обработване на лични данни, съответно следва да направим оценка дали е налице или не легитимен (законен) интерес за нас да обработваме определени лични данни.)

Бланка за Оценка на въздействието върху защита на данните (Задължението за изготвяне на такава оценка възниква само в определени случаи, например при мащабно обработване на чувствителни лични данни. Вижте повече информация на стр. 42 от Наръчника.)

Бланка Регистър на дейностите по обработване (Поддържането на такъв регистър е задължително само за лицата, описани в чл. 30 от Регламента. Вижте повече информация на стр. 32 и следващите в Наръчника. В бланката е примерно попълнен ред първи.)
Източник: Български център за нестопанско право , 11 декември 2018 г.

Сходни публикации

Докладът за Индекса на гражданското участие 2021 на ФГУ е вече онлайн

Докладът за Индекса на гражданското участие 2021 на ФГУ е вече онлайн

Докладът за Индекса на гражданското участие, чиято оценка Форум Гражданско Участие проведе в края на 2021 година, вече е

„Направи си сам вертикална градина за градско земеделие“ – бъдещето на селското стопанство в града

„Направи си сам вертикална градина за градско земеделие“ – бъдещето на селското стопанство в града

Само тези, които буквално са откъсвали плодовете на труда си, знаят какво удовлетворение носи земеделието. С нарастващата

Василица 2022 събра онлайн ученици с вицепрезидента, министри и посланици!

Василица 2022 събра онлайн ученици с вицепрезидента, министри и посланици!

За 13-а година, на 13-и (и 14-и) януари десетки деца от училищата от мрежата на Център Амалипе „Всеки ученик ще бъде отличник“ о