Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
мар
26Резултати от процедура: „Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“ на програма Оперативна програма „Добро управление”

Приключи оценката на проектните предложения по процедура: „Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“


Управляващият орган на Оперативна програма „Добро управление” (УО на ОПДУ), публикува резултатите от извършената по процедурата оценка.

9 916 972,33 лв. лева ще бъдат предоставени на неправителствени организации и социално-икономически партньори, които чрез изпълнението на одобрените проекти ще допринесат за повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство в Република България, и по-конкретно за изпълнение целите на процедурата:

  • партньорско управление с гражданите и бизнеса;
  • открито и отговорно управление;
  • отправяне на препоръки за подобряване процесите по предоставяне на услуги, по-добра регулаторна среда, борба с корупцията, предотвратяване на конфликта на интереси и злоупотреба със служебно положение, спазване на етичните норми от държавните служители.

От подадените в срок общо 211 проектни предложения:

  • 18 проектни предложения недопуснати до техническа и финансова оценка, за които производството е прекратено с решение по чл. 34, чл. 4, т. 2 от ЗУСЕСИФ .

Предстои сключване на договори за безвъзмездна финансова помощ с одобрените кандидати.Източник: www.eufunds.bg, 13 декември 2018

 

 

Редактор на новини - Ралица Николова - editor@ngobg.info

Сходни публикации

26.03.2019
Заповядайте на церемония Проект на Годината 2018 Заповядайте на церемония Проект на Годината 2018

Награди Проект на Годината 2018 ще бъдат обявени на 27 март в Клуб 1 на НДК. Всяка година в първата ...

26.03.2019
София разработва нов европейски инструмент - Дигитален квартал София разработва нов европейски инструмент - Дигитален квартал

София като един от координаторите на партньорството Дигитален преход в рамките на Европейския градски ...

25.03.2019
Задайте своите въпроси към българските кандидати за депутати в следващия Европейски парламент Задайте своите въпроси към българските кандидати за депутати в следващия Европейски парламент

Форум Гражданско участие заедно със своите партньори* организира среща с българските кандидати за ...