Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
яну
19Резултати от процедура: „Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“ на програма Оперативна програма „Добро управление”

Приключи оценката на проектните предложения по процедура: „Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“


Управляващият орган на Оперативна програма „Добро управление” (УО на ОПДУ), публикува резултатите от извършената по процедурата оценка.

9 916 972,33 лв. лева ще бъдат предоставени на неправителствени организации и социално-икономически партньори, които чрез изпълнението на одобрените проекти ще допринесат за повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство в Република България, и по-конкретно за изпълнение целите на процедурата:

  • партньорско управление с гражданите и бизнеса;
  • открито и отговорно управление;
  • отправяне на препоръки за подобряване процесите по предоставяне на услуги, по-добра регулаторна среда, борба с корупцията, предотвратяване на конфликта на интереси и злоупотреба със служебно положение, спазване на етичните норми от държавните служители.

От подадените в срок общо 211 проектни предложения:

  • 18 проектни предложения недопуснати до техническа и финансова оценка, за които производството е прекратено с решение по чл. 34, чл. 4, т. 2 от ЗУСЕСИФ .

Предстои сключване на договори за безвъзмездна финансова помощ с одобрените кандидати.Източник: www.eufunds.bg, 13 декември 2018

 

 

Редактор на новини - Ралица Николова - editor@ngobg.info

Сходни публикации

18.01.2019
Парламентът прие на първо четене Закона за социалните услуги Парламентът прие на първо четене Закона за социалните услуги

Единодушно парламентът прие на първо четене Закона за социалните услуги. Това е третият закон, който ...

18.01.2019
Какво да се промени в Общия устройствен план на София? - мнения от обществения форум на 17 януари Какво да се промени в Общия устройствен план на София? - мнения от обществения форум на 17 януари

Как Общият устройствен план (ОУП) на София да се базира на данни, как да се планира средата по-ефек ...

17.01.2019
Пет НПО-та участват в Съвета по съдебна реформа през годината Пет НПО-та участват в Съвета по съдебна реформа през годината

Пет неправителствени организации ще участват в Съвета по прилагане на Актуализираната стратегия за ...