Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
яну
17Покана за семинар: „Нарисувай ми овца" - основи на арт терапевтичната работа с деца" - 24 и 25 януари

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

В началото на новата година ФИЦЕ-България Ви кани на един различен семинар : „Нарисувай ми овца!” или основи на Арт терапевтичната работа с деца!

Съорганизатори са колегите от ЕФТ-България – Център за емоционално фокусирана терапия.

В рамките на два дни участниците ще получат знания за основните принципи при арт терапевтичната работа с деца, за детските рисувателни умения съобразно възрастта, както и за спецификата при работа с деца със специални потребности – когнитивни, сензорни и социални.

 

Обучението е предназначено за специалисти, работещи в подкрепящи социални услуги -Център за обществена подкрепа, Дневен център, Център за социална рехабилитация и интеграция, както и за специалисти в резидентни услуги за деца. Полезно е и за учители, педагогически съветници, училищни психолози, класни ръководители и др.


Обучението включва:

- теоретична част, даваща обяснителен модел и теоретична рамка;

- преживелищна интерактивна част, където ще експериментираме с арт терапевтични техники чрез собствени преживявания;

- дискусионна част, в която ще се разгледат случаи от практиката на водещите.

 

Повече информация можете да получите, като пишете на: office@fice-bulgaria.org или на тел. 02/950 17 10 / 0878 808 741.


 

 

Публикувано от:

Сдружение за педагогическа и социална помощ за деца ФИЦЕ-България

 

Сходни публикации

14.01.2019
Научи как да комуникираш ефективно в социлните медии Научи как да комуникираш ефективно в социлните медии

Продължаваме BOOST и през новата година с темата за социалните медии. Макар и достъпна, рекламата онлайн ...

14.12.2018
Безплатно обучение Дигитален маркетинг Безплатно обучение Дигитален маркетинг

Фондация „Каузи" организира безплатни обучения на тема „Дигитален маркетинг".Ще ви очакваме на: 15 -и ...

11.12.2018
Рекламен текст за НПО? Специалисти отговарят на въпросите ви, зададени до 20.12 Рекламен текст за НПО? Специалисти отговарят на въпросите ви, зададени до 20.12

Ако вече сте се погрижили за брандинга и комуникационната стратегия на вашата организация, идва ред на ...