Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
яну
17Столична община набира външни оценители по програма „Социални иновации" за 2019 г.

Във връзка със стартиране на Столична програма „Социални иновации" за 2019 г., за финансиране на краткосрочни иновативни социални проекти, Столична община набира външни оценители за разглеждане, оценка и класиране на постъпилите проектни предложения.

Външните оценители ще бъдат назначени по граждански договор за срок от 30 календарни дни, считано от 05.02.2019 г. и следва да отговарят на следните условия:

  1. Да са завършили висше образование;
  2. Да имат опит при оценяване и/или управление на проекти с предимство в социалната сфера.

Външни оценители не могат да бъдат:

  1. Членове на управителни и контролни органи на юридическите лица, които кандидатстват за финансиране по Програмата;
  2. Работници или служители в юридически лица, които кандидатстват за финансиране по Програмата;
  3. Свързани лица с членове на управителни и контролни органи на юридически лица, които кандидатстват за финансиране по Програмата.

Кандидатите за външни оценители, следва за подадат заявление до кмета на Столична община с посочен телефон и електронна поща за контакт и с приложена автобиография в срок до 15.01.2019 г. включително. Документите се приемат в деловодството на дирекция „Социални услуги за деца и възрастни“ при Столична община, на адрес: гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза“ №88, ет.5, ст. 508. При необходимост могат да бъдат поискани допълнителни документи.

За повече информация можете да се обадите на тел.: 02/8035-905 – ст. експерт Ст. Петрова или на тел. 02/8035-906 – гл. юрисконсулт – К. Никова-Динкова.
Източник: Столична община, 07 януари 2019

 

 

Редактор на новини - Ралица Николова - editor@ngobg.info

Сходни публикации

10.01.2019
Столичният общински съвет утвърди проектите, които ще бъдат финансирани по Столична програма „Култура” през 2019 г. Столичният общински съвет утвърди проектите, които ще бъдат финансирани по Столична програма „Култура” през 2019 г.

През 2019 г. на първа сесия на Столична програма „Култура” ще бъдат финансирани 136 ...

10.01.2019
Информационен уебинар по Програма „Европейски корпус за солидарност” Информационен уебинар по Програма „Европейски корпус за солидарност"

Регистрация за участие в информационен уебинар за разработване на проекти по Програма „Европейски ...

04.01.2019
Започва Столичната програма „Социални иновации” Започва Столичната програма „Социални иновации"

На 4 януари 2019 г. стартира Столична програма „Социални иновации". Програмата цели подобряването на ...