Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юни
16Столична община набира външни оценители по програма „Социални иновации" за 2019 г.

Във връзка със стартиране на Столична програма „Социални иновации" за 2019 г., за финансиране на краткосрочни иновативни социални проекти, Столична община набира външни оценители за разглеждане, оценка и класиране на постъпилите проектни предложения.

Външните оценители ще бъдат назначени по граждански договор за срок от 30 календарни дни, считано от 05.02.2019 г. и следва да отговарят на следните условия:

  1. Да са завършили висше образование;
  2. Да имат опит при оценяване и/или управление на проекти с предимство в социалната сфера.

Външни оценители не могат да бъдат:

  1. Членове на управителни и контролни органи на юридическите лица, които кандидатстват за финансиране по Програмата;
  2. Работници или служители в юридически лица, които кандидатстват за финансиране по Програмата;
  3. Свързани лица с членове на управителни и контролни органи на юридически лица, които кандидатстват за финансиране по Програмата.

Кандидатите за външни оценители, следва за подадат заявление до кмета на Столична община с посочен телефон и електронна поща за контакт и с приложена автобиография в срок до 15.01.2019 г. включително. Документите се приемат в деловодството на дирекция „Социални услуги за деца и възрастни“ при Столична община, на адрес: гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза“ №88, ет.5, ст. 508. При необходимост могат да бъдат поискани допълнителни документи.

За повече информация можете да се обадите на тел.: 02/8035-905 – ст. експерт Ст. Петрова или на тел. 02/8035-906 – гл. юрисконсулт – К. Никова-Динкова.
Източник: Столична община, 07 януари 2019

 

 

Редактор на новини - Ралица Николова - editor@ngobg.info

Сходни публикации

11.06.2019
Търсят се предложения за Google.org Impact Challenge Търсят се предложения за Google.org Impact Challenge

На 28 юни 2019 г. изтича конкурсът за Google.org Impact Challenge. Търсят се предложения, които да ...

16.04.2019
До 30 април граждански организации могат да кандидатстват в две категории на конкурса Екообщина До 30 април граждански организации могат да кандидатстват в две категории на конкурса Екообщина

Напомняме, че до 30 април 2019 г. граждански организации могат да кандидатстват в две от ...

03.04.2019
Отворени програми по Национален фонд „Култура” Отворени програми по Национален фонд „Култура"

От 27.03.2019 г. за кандидатстване са отворени програмите: Мобилност II, Критика, ...