Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юни
16Конкурс за обучение на учители

Конкурс за обучение на учители

Фондация БЛАГОТВОРИТЕЛ

обявява
 

Конкурс за спонсорирано участие в обучение по програма: 
„Стратегии за изграждане на характера и на подкрепяща среда в училище”

Могат да кандидатстват държавни детски градини и основни училища в София. Ще бъдат избрани 2 училища и 2 детски градини.

Всяко от учебните заведения кандидатства за обучение на петима свои представители

Попълненият формуляр се изпраща до 31 януари 2019 г. като прикачен текстови файл на office@blagotvoritel.org,  заедно със сканирано мотивационно писмо от директора.

Обучението е подходящо за: директори, заместник директори и учители на деца от предучилищна и начална училищна възраст.

Продължителност: 16 академични часа, 8 от които са присъствени 
Кредит за участниците: 1
Програмата е одобрена от министъра на образованието и науката със Заповед № РД09-228/ 02.02.2018 г.
Начин на завършване: тест и творческа задача
Дата и място на провеждане: 22, 23, 24 февруари, в хотел Банкя Палас, с една нощувка, транспорт и храна.
 
Компетентности, които ще бъдат придобити: педагогическа, комуникативна, социална
 
Теоретичната част от обучението включва представяне на 5 възпитателни стратегии и модела на 52 общочовешки добродетели; споделяне на успешни практики; разглеждане на казуси; дискусии. В практическата част педагозите ще приложат наученото в групови задачи и ролеви игри.
 
Дистанционната индивидуална работа е свързана с изготвяне на сценарий за урок и попълване на тест за ниво на разбиране на възпитателните стратегии.
 
Използваната методология дава практически инструменти за развиване на характера на детето, за справяне с негативни явления и за създаване на училищна среда, която насърчава и цени добродетелите, като мотивира осъзнатото им разбиране и прилагане.
 
Програмата съдейства на специалистите да обогатят уменията си за:
  • изграждане на характера и емоционалната зрялост на децата;
  • пълноценно и насърчаващо общуване в училищната среда;
  • разрешаване на проблеми, свързани с насилие, зависимости, апатия, липса на дисциплина;
  • мотивиране на учениците, превенция на отпадане от училище и насърчаване на старанието и желанието им за напредък.
Програмата се осъществява със сътрудничеството на фондация „Благотворител” и ЦПО „Тренинг фактори”.
Ангажимент след обучението: Преминалите обучение учители имат ангажимент да представят най-малко 5 добродетели на децата/учениците си до края на месец май 2019 г. и подготвят отчет за проведените дейности.
Можете да зададете въпросите си на:  office@blagotvoritel.org. Допълнителна информация за обучението и за програма Добродетели на фондация Благотворител може да намерите на: http://dobrodeteli.bg/obuchenie/programa.html.


 

Публикувано от:

 

Сходни публикации

10.06.2019
Удължен е срокът за участие в конкурса „Глобално училище” 2019 Удължен е срокът за участие в конкурса „Глобално училище" 2019

Българска платформа за международно развитие (БПМР) обявява 4-ти ежегоден конкурс „ГЛОБАЛНО УЧИЛИЩЕ" за ...

10.06.2019
Младежки семинар „(Из)мечтай България - Бъдещето на демокрацията в България!” Младежки семинар „(Из)мечтай България - Бъдещето на демокрацията в България!"

26-30 юни 2019 г.  Американски университет в България, гр. Благоевград В периода от 26-и ...

07.06.2019
Вдъхновен от „Детска къща” проект на третокласничка спечели награда на KITE projects 2019 Вдъхновен от „Детска къща" проект на третокласничка спечели награда на KITE projects 2019

Доброто е заразно. Възраст за него няма. С тази своя силна вяра и вдъхновена от работата на фондация „За ...