Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
мар
21Форум ще дискутира нуждата от промени в Общия устройствен план на Столична община

Форум ще дискутира нуждата от промени в Общия устройствен план на Столична община
Остава един ден до форума, на който ще бъде обсъдена нуждата от промени в Общия устройствен план на Столична община. Събитието ще се проведе утре, на 17 януари 2019 от 15 до 18 часа в зала „Джон Атанасов” на София тех парк.  Целта на форума е бъдат събрани мнения за това кое работи и кое не работи в Плана, а програмата е разработена на базата на шест фокус групи, проведени през декември 2018 г.

 

ОУП обединява градоустройствените инструменти, които определят и насочват развитието на средата и има значителен ефект върху качеството на живот, икономическата активност, мобилността, екологичното състояние, използването на ресурсите и много други аспекти от градския живот. Целта на форума за плана на София ще е да обсъди процеса и съдържанието на бъдещо изменение на ОУП, така че да отговаря то на различните групи от заинтересовани страни и динамичните промени във времето, в което живеем.

 

10 години след приемането и повече от 20 години след началото на работата по действащия план социалната, политическа, икономическа и технологична трансформации налагат преосмислянето и осъвременяването на установени практики, свързани с планирането на средата и процесите, протичащи в нея. За управлението на града днес е важно включването на много повече заинтересовани страни в диалог, а информацията и технологиите, с които разполагаме, добавят нови възможности към процеса на вземането на информирани решения. Това налага и включването на различни експерти още в началото на дискусиите при старт на работата по изменението на ОУП.

 

Събитието ще представи за обсъждане мнения за проблемите в сегашния ОУП и идеи за тяхното преодоляване, които са генерирани по време на поредица от фокус групи, проведени през последните месеци с участието на професионалисти от различни сфери. Резултатите от тези фокус групи ще бъдат обсъдени в дискусионен панел по време на форума с участието на различни експерти и публиката.

 

Програма на събитието:

 

15:00 - 15:10 - Въведение

 

15:10 - 15:30 - Представяне на резултатите от фокус групите за изменението на ОУП, организирани от „Софпроект-ОГП”, в сътрудничество с неформалната дискусионна група „Лаборатория за градско развитие”

 

15:30 - 16:40 - Презентации по следните въпроси, дефинирани като значими по време на фокус групите::

Как да постигнем разбиране за града, споделено от възможно най-много заинтересовани страни?

Какви трябва да са същността и съдържанието на ОУП и как той да бъде по-достъпен, прозрачен и ясен?

Как се постига публично-частен консенсус и как се защитава обществения интерес?

Как да се управлява процеса по създаване, мониторинг, прилагане и изменение на ОУП?

Защо са важни данните и защо е важно да планираме на базата на данни?

Каква е законовата рамка и има ли нужда от промени в нея?

 

16:40 - 18:00 - Дискусия с публиката и синтез на мнения, предложения и коментари

 

На база на изказаните мнения по време на форума и събраната обратна връзка по предложенията от фокус групите, ще бъдат определени частите на ОУП, за които се смята, че не работят добре и имат нужда от изменение. След това екипът на ОП „Софпроект-ОГП ще организира допълнителни проучвания. На основата на тези проучвания и анализите на ОП „Софпроект-ОГП” и общинската инициатива за дългосрочна стратегия “Визия за София” ще бъде започната работа по заданието за изменение на ОУП. Паралелно ще се работи и по създаването на опорно-сравнителен план, който да показва сегашното състояние на системите и елементите на ОУП, представени спрямо изискванията на законодателството. Всички тези дейности се планира да бъдат завършени в рамките на 2019 година. Инициативата за форума е на столичното общинско предприятие „Софпроект-ОГП”, в сътрудничество с неформалната дискусионна група „Лаборатория за градско развитие”.

 

Събитието ще се предава на живо в страницата на Визия за София и Facebook събитието , където също можете да се включите с предложения и коментари.
 

Източник: Визия за София, 16 януари 2019

 

 

Редактор на новини - Ралица Николова - editor@ngobg.info

Сходни публикации

19.03.2019
Годишно отчитане на ЮЛНЦ за 2018 – задължения и срокове Годишно отчитане на ЮЛНЦ за 2018 – задължения и срокове

I. НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ (НСИ) Всички предприятия с нестопанска цел, в това число ...

19.03.2019
Продължава конкурсът за кандидатстване в Инициативата за изграждане на бъдещо поколение граждански лидери Продължава конкурсът за кандидатстване в Инициативата за изграждане на бъдещо поколение граждански лидери

Конкурсът за участие в Инициативата за изграждане на бъдещо поколение за граждански лидери се удължава с ...

19.03.2019
Международен конкурс за решения на проблема с енергийната бедност в България (краен срок 12 април 2019) Международен конкурс за решения на проблема с енергийната бедност в България (краен срок 12 април 2019)

MOVE.BG, Ashoka и Schneider Electric Foundation търсят решения на проблема с енергийната бедност в ...