Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
май
21Форум ще дискутира нуждата от промени в Общия устройствен план на Столична община

Форум ще дискутира нуждата от промени в Общия устройствен план на Столична община
Остава един ден до форума, на който ще бъде обсъдена нуждата от промени в Общия устройствен план на Столична община. Събитието ще се проведе утре, на 17 януари 2019 от 15 до 18 часа в зала „Джон Атанасов” на София тех парк.  Целта на форума е бъдат събрани мнения за това кое работи и кое не работи в Плана, а програмата е разработена на базата на шест фокус групи, проведени през декември 2018 г.

 

ОУП обединява градоустройствените инструменти, които определят и насочват развитието на средата и има значителен ефект върху качеството на живот, икономическата активност, мобилността, екологичното състояние, използването на ресурсите и много други аспекти от градския живот. Целта на форума за плана на София ще е да обсъди процеса и съдържанието на бъдещо изменение на ОУП, така че да отговаря то на различните групи от заинтересовани страни и динамичните промени във времето, в което живеем.

 

10 години след приемането и повече от 20 години след началото на работата по действащия план социалната, политическа, икономическа и технологична трансформации налагат преосмислянето и осъвременяването на установени практики, свързани с планирането на средата и процесите, протичащи в нея. За управлението на града днес е важно включването на много повече заинтересовани страни в диалог, а информацията и технологиите, с които разполагаме, добавят нови възможности към процеса на вземането на информирани решения. Това налага и включването на различни експерти още в началото на дискусиите при старт на работата по изменението на ОУП.

 

Събитието ще представи за обсъждане мнения за проблемите в сегашния ОУП и идеи за тяхното преодоляване, които са генерирани по време на поредица от фокус групи, проведени през последните месеци с участието на професионалисти от различни сфери. Резултатите от тези фокус групи ще бъдат обсъдени в дискусионен панел по време на форума с участието на различни експерти и публиката.

 

Програма на събитието:

 

15:00 - 15:10 - Въведение

 

15:10 - 15:30 - Представяне на резултатите от фокус групите за изменението на ОУП, организирани от „Софпроект-ОГП”, в сътрудничество с неформалната дискусионна група „Лаборатория за градско развитие”

 

15:30 - 16:40 - Презентации по следните въпроси, дефинирани като значими по време на фокус групите::

Как да постигнем разбиране за града, споделено от възможно най-много заинтересовани страни?

Какви трябва да са същността и съдържанието на ОУП и как той да бъде по-достъпен, прозрачен и ясен?

Как се постига публично-частен консенсус и как се защитава обществения интерес?

Как да се управлява процеса по създаване, мониторинг, прилагане и изменение на ОУП?

Защо са важни данните и защо е важно да планираме на базата на данни?

Каква е законовата рамка и има ли нужда от промени в нея?

 

16:40 - 18:00 - Дискусия с публиката и синтез на мнения, предложения и коментари

 

На база на изказаните мнения по време на форума и събраната обратна връзка по предложенията от фокус групите, ще бъдат определени частите на ОУП, за които се смята, че не работят добре и имат нужда от изменение. След това екипът на ОП „Софпроект-ОГП ще организира допълнителни проучвания. На основата на тези проучвания и анализите на ОП „Софпроект-ОГП” и общинската инициатива за дългосрочна стратегия “Визия за София” ще бъде започната работа по заданието за изменение на ОУП. Паралелно ще се работи и по създаването на опорно-сравнителен план, който да показва сегашното състояние на системите и елементите на ОУП, представени спрямо изискванията на законодателството. Всички тези дейности се планира да бъдат завършени в рамките на 2019 година. Инициативата за форума е на столичното общинско предприятие „Софпроект-ОГП”, в сътрудничество с неформалната дискусионна група „Лаборатория за градско развитие”.

 

Събитието ще се предава на живо в страницата на Визия за София и Facebook събитието , където също можете да се включите с предложения и коментари.
 

Източник: Визия за София, 16 януари 2019

 

 

Редактор на новини - Ралица Николова - editor@ngobg.info

Сходни публикации

20.05.2019
„Или ще те пребия, или ще те дам на Торбалан”. Само факти за Стратегията за детето „Или ще те пребия, или ще те дам на Торбалан". Само факти за Стратегията за детето

Или ще те пребия, или ще те дам на Торбалан. А току-виж и двете. Домашното възпитание в цяла Европа ...

16.05.2019
Изменения относно вписването на действителен собственик от ЮЛНЦ Изменения относно вписването на действителен собственик от ЮЛНЦ

Народното събрание одобри промени в ЗМИП, чрез които да се намали административната тежест за ...

16.05.2019
Институтът за пазарна икономика Ви поздравява с предстоящия Ден на данъчна свобода! Институтът за пазарна икономика Ви поздравява с предстоящия Ден на данъчна свобода!

Институт за пазарна икономика2019: Денят на данъчна свобода идва на 18 май Преразпределението през ...