Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
21Национален танцов конкурс „Танцова въртележка" Горна Оряховица 2019

Национален танцов конкурс „Танцова въртележка" Горна Оряховица 2019

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „НАПРЕДЪК-1869”

           Гр. Горна Оряховица  5100 ул. „Цар Освободител” № 1

Тел:­­ 0887112777; 0888254508

e-mail: nаpredak_1869@abv.bg

http://napredak1869.com/

 

 кани на

II Национален танцов конкурс  „ТАНЦОВА ВЪРТЕЛЕЖКА”

Горна Оряховица 2019

от  12  до 14 април 2019 г.

в салона на НЧ „Напредък 1869” Г. Оряховица

 

Категория:

1. Соло - има право на един танц, като танца да не надвишава 2:30 минути.

2.  Дует, трио- имат право на един танц, като танца да не надвишава 2:30 минути

3. Група - всяка група се състои от 4 до 8 танцьори. Имат право до 2 танца в стил , като танца да не надвишава 3:30 минути.

4. Формация – над 9 танцьори. Имат право до 2 танца в стил , като танца да не надвишава 4:00 минути.
 

Стил:

1. Съвременни танци - Това са танци с множество модерни движения. Включват различни съвременни стилове, като модърн, контемпорари, шоу-балет  и неокласика.

2. Характерни танци -Такива танци трябва да показват типичния танцов стил на определена държава. Да бъдат използвани традиционни стъпки и движения, които да показват характеристиките и автентичността на съответната държава. Използваната музика трябва да съответства на определената държава.

3. Класически балет - да се използват движения от класическия балет ,подходящи за възрастта на танцьора, като танца може да е класически или полухарактерен (например с испанска тематика ,тарантела и т.н.). Всички стъпки да се основават на класическия балет.

 

Възрастови групи:

I група – от 5 г. до 8 г.

II група – от 9 г. до 11 г.

III група – от 12 г. до 16 г.

IV група – над 16 г.

В едно танцово изпълнение се допуска по-малки участници да се състезават в по-горна категория, ако над 50% от изпълнителите са в по-горната възрастова категория.

Жури:

1. Журито ще бъде съставено от независими специалисти в областта на балетното и сценично изкуство.

2. Решенията на журито са окончателни .

Критерии за оценка:

1.Техника на изпълнение                                                                                                     
2. Хореография и композиция                                                    
3. Сценично присъствие

 

Регламент на конкурса:

1. В конкурса могат да вземат участие възпитаници на читалища, детски градини, общински детски комплекси и школи, частни студия и танцови клубове.

 • Един изпълнител /соло/ има право на 1 танц във всеки стил.
 • Дует/трио има право на 1 танц във всеки стил.
 • Група и формация имат право : до 2 танца във всеки стил.
 • Максимален брой сола от един колектив за един стил в дадена възрастова категория – 5 /пет/.
 • Максимален брой дуети от един колектив за един стил в дадена възрастова категория – 5 /пет/ - /един състезател може да участва максимум в 3 дуета/.
 • При два танца от един и същ колектив в една и съща категория и стил се журират всички, но за разпределяне на купи и медали, се взема най-високо оцененото изпълнение.
 • При недостатъчно участници в даден стил,възраст, категория, по преценка на организаторите ще има сливане на такива.
 • При несъответствие на една хореография в обявения стил, се намалява оценката в компонент „композиция" или „техника". При наличие на достатъчно конкурсно време, се премества в подходящия стил.

2. Площта на сцената за изява е с размери 12м/8м.

3. Начин на озвучаване – флаш памет или компакт диск. Всички музикални файлове да бъдат надписани със заглавието на съответния танц.  Нужно е да носите и резервни.

Такса за участие: 

Соло – 10 лв. на танц;

Дует/трио – 7 лв. на танц на участник;

Група/формция – 10 лв. на участник.

- в брой в деня на провеждане на конкурса

- по банков път не по-късно от 31.03.2019 г.

Банкова сметка: BG47PIRB71741606287273

BIC – PIRBBGSF

При Банка  „ПИРЕОС” България АД

В платежното е нужно да изпишете с основание – (име на състав, град) с участие в НТК „Танцова въртележка”

Желаещите получат фактура, да изпратят своите данни.

Общи условия:

Организаторите си запазват правото на всякакъв вид документиране , излъчване , филмиране и разпространение на материала , без да заплащат права и обезщетения .

Ръководителите на колективите носят отговорност за злополуки и контузии на изпълнителите на сцената .

Разходите по пребиваване на колективите и придружаващите ги лица с пътни, дневни и нощувки са за сметка на участниците.

Разходите за награден фонд, техническото и сценичното обезпечаване се поемат от организаторите.

Ръководителите на колективите носят отговорност за поведението на членовете на своите колективи по време на мероприятието.

Участниците отговарят за своите костюми , реквизит и лични вещи.

Награден фонд:

Всички участници получават грамота за участие.

Дипломи, купи и медали за първо, второ и трето място и специални награди.

Награден фонд – предметни и парични награди в размер на 2500 лв.

 

Срок за заявки: 31 март 2019 г.

Телефон за връзка – 0887 112 777 ; 0878 514 178

e-mail – napredak_1869@abv.bg

 

Примерна програма:

В зависимост от заявките с участници , програмата може да претърпи промени в часовете , затова е примерна , след приключване на приема за заявки ще Ви бъде изпратена окончателна програма.

ПРИМЕРНА ПРОГРАМА НА КОНКУРСА

12 април 2019 г.

 • Соло -  класически балет – всички възрастови групи;
 • Соло -  съвременни танци - всички възрастови групи;
 • Соло -  характерни танци - всички възрастови групи;
 • Награждаване
 • Дует, трио - класически балет – всички възрастови групи;
 • Дует, трио - съвременни танци - всички възрастови групи;
 • Дует, трио - характерни танци - всички възрастови групи.
 • Награждаване

Забележка: Организаторите си запазват правото на промяна в програмата, в зависимост от броя на заявените участници.

13 април 2019 г.

 • Възрастова Група – от 5 г. до 8 г.:
 • Класически Балет – група
 • Класически балет – формация
 • Съвременни танци – група
 • Съвременни танци – формация
 • Характерни танци  – група
 • Характерни танци – формация
 • Награждаване
 • Възрастова група- от 9 г. до 11 г.:
 • Класически балет – група
 • Класически балет – формация
 • Съвременни танци – група
 • Съвременни танци – формация
 • Характерни танци  – група
 • Характерни танци – формация
 • Награждаване

Забележка: Организаторите си запазват правото на промяна в програмата, в зависимост от броя на заявените участници.

14 април 2019 г.

Възрастова група - от 12 г. до 16 г.:

 • Класически балет – група
 • Класически балет – формация
 • Съвременни танци – група
 • Съвременни танци – формация
 • Характерни танци  – група
 • Характерни танци – формация
 • Награждаване 

Възрастова група - над 16 г.:

 • Класически балет – група
 • Класически балет – формация
 • Съвременни танци – група
 • Съвременни танци – формация
 • Характерни танци  – група
 • Характерни танци – формация
 • Награждаване

ЗАБЕЛЕЖКА: Организаторите си запазват правото на промяна в програмата, в зависимост от броя на заявените участници. 

 

Публикувано от:

Народно Читалище ”Напредък 1869”

 

Сходни публикации

13.09.2019
Библиотеката в с. Столетово вече има детски кът Библиотеката в с. Столетово вече има детски кът

Десетки деца и родители от село Столетово, карловско, както и представители на местната власт се ...

19.08.2019
Още две седмици до крайния срок за приемане на предложенията по отворената покана за партньорство на НЧ ”Читалище.то” Още две седмици до крайния срок за приемане на предложенията по отворената покана за партньорство на НЧ "Читалище.то"

НЧ "Читалище.то" приема кандидатури на организации с нестопанска цел и физически лица за партньорски ...

22.07.2019
Доброволци помагат на възрастни хора на село Доброволци помагат на възрастни хора на село

Младежи чистят, готвят и вършат домакинска работа Врачанско ...