Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
фев
25Национален танцов конкурс „Танцова въртележка" Горна Оряховица 2019

Национален танцов конкурс „Танцова въртележка" Горна Оряховица 2019

https://www.facebook.com/events/720861445280347/?active_tab=discussion

ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ “НАПРЕДЪК-1869”
Горна Оряховица 5100 ул.”Цар Освободител”№ 1
0887 112 777 ; 0878 514 178
е-mail: konkursi.napredak_1869@abv.bg

III НАЦИОНАЛЕН ТАНЦОВ КОНКУРС ТАНЦОВА ВЪРТЕЛЕЖКА

ДАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ
23, 24 и 25 април 2021г.

МЯСТО
салона на НЧ „Напредък - 1869”
Горна Оряховица

РЕГЛАМЕНТ НА КОНКУРСА
1. В конкурса могат да вземат участие възпитаници на читалища, детски градини, общински детски комплекси и школи, частни студия и танцови клубове.
• Един изпълнител /соло/ има право на 1 танц във всеки стил.
• Дует/трио има право на 1 танц във всеки стил.
• Група и формация имат право до 2 танца във всеки стил.
• Максимален брой сола от един колектив за един стил в дадена възрастова категория – 5 /пет/.
• Максимален брой дуети от един колектив за един стил в дадена възрастова категория – 5 /пет/ - /един състезател може да участва максимум в 3 дуета/.
• При два танца от един и същ колектив в една и съща категория и стил се журират всички, но за разпределяне на купи и медали, се взема най-високо оцененото изпълнение.
• При недостатъчно участници в даден стил, възраст, категория, по преценка на организаторите ще има сливане на такива.
При несъответствие на една хореография в обявения стил, се намалява оценката в компонент „композиция“ или „техника“. При наличие на достатъчно конкурсно време, се премества в подходящия
2. Площта на сцената за изява е с размери 12м/8м.
3. Музикалният файл се изпраща заедно със заявката в MP3 формат. Нужно е да носите и резервни флаш памет или компакт диск. Всички музикални файлове да бъдат надписани със заглавието на съответния танц.
4. Посочените в заявката танци не могат да бъдат сменяни по време на конкурса.

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ КАТЕГОРИЯ
1. СОЛО - 1 танц в стил. Времетраене до 2,30 мин.
2. ДУЕТ, ТРИО - 1 танц в стил. Времетраене до 2,30 мин.
3. ГРУПА - от 4 до 8 танцьора. Имат право до 2 танца в стил . Времетраене до 3,30 минути.
4. ФОРМАЦИЯ – над 9 танцьора. Имат право до 2 танца в стил. Времетраене до 4.00 минути.СТИЛ
1. КЛАСИЧЕСКИ БАЛЕТ
2. СЪВРЕМЕННИ ТАНЦИ
3. ХАРАКТЕРНИ ТАНЦИВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ
I група – от 5 г. до 8 г.
II група – от 9 г. до 11 г.
III група – от 12 г. до 15г.
IV група – над 16 г./70% от участниците в дадена възрастова група следва да отговарят на възрастовото ограничение. Всички участници трябва да носят документ, които доказва възрастта им в деня на конкурса./

ЖУРИ
1.Журито ще бъде съставено от независими специалисти в областта на балетното и сценично танцово изкуство.
2. Съдия не журира стил, в който участват негови възпитаници.
3.Решенията на журито са окончателни.КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА
1.Техника на изпълнение
2. Хореография и композиция
3. Сценично присъствие

ТАКСА УЧАСТИЕ
● СОЛО – 10 лв. на танц;
● ДУЕТ/ТРИО – 7 лв. на танц на участник;
● ГРУПА/ФОРМЦИЯ – 5 лв. на танц на участник.- по банковата сметка на читалището

НЧ”НАПРЕДЪК-1869” Г. Оряховица
BG76BPBI81701606287273
BIC – BPBIBGSF
При Юробанк България АД
с основание – име на състав и град, за участие в НТК „Танцова въртележка”
до 06.04.2021г.

Копие от платежното и заявка за участие изпращайте на е-mail: konkursi.napredak_1869@abv.bg

ОБЩИ УСЛОВИЯ:
Организаторите си запазват правото на всякакъв вид документиране, излъчване, филмиране и разпространение на материала, без да заплащат права и обезщетения .

Ръководителите на колективите носят отговорност за злополуки и контузии на изпълнителите на сцената .
Разходите по пребиваване на колективите и придружаващите ги лица с пътни, дневни и нощувки са за сметка на участниците.

Разходите за награден фонд, техническото и сценичното обезпечаване се поемат от организаторите.
Ръководителите на колективите носят отговорност за поведението на членовете на своите колективи по време на мероприятието.

Участниците отговарят за своите костюми , реквизит и лични вещи.

НАГРАДЕН ФОНД:
Всички участници получават грамота за участие.

Дипломи, купи и медали за първо, второ и трето място и специални награди.
Награден фонд – предметни и парични награди в размер на 2500 лв.

ПРИМЕРНА ПРОГРАМА НА КОНКУРСА
23 АПРИЛ 2021г.

• СОЛО - КЛАСИЧЕСКИ БАЛЕТ
– всички възрастови групи;
• СОЛО - СЪВРЕМЕННИ ТАНЦИ
– всички възрастови групи;
• СОЛО - ХАРАКТЕРНИ ТАНЦИ
– всички възрастови групи.
• НАГРАЖДАВАНЕ• ДУЕТ,ТРИО - КЛАСИЧЕСКИ БАЛЕТ
– всички възрастови групи;
• ДУЕТ,ТРИО - СЪВРЕМЕННИ ТАНЦИ
– всички възрастови групи;
• ДУЕТ,ТРИО - ХАРАКТЕРНИ ТАНЦИ
– всички възрастови групи.
• НАГРАЖДАВАНЕ24 АПРИЛ 2021г.I група – от 5 г. до 8 години• КЛАСИЧЕСКИ БАЛЕТ – ГРУПА
• КЛАСИЧЕСКИ БАЛЕТ – ФОРМАЦИЯ
• СЪВРЕМЕННИ ТАНЦИ – ГРУПА
• СЪВРЕМЕННИ ТАНЦИ – ФОРМАЦИЯ
• ХАРАКТЕРНИ ТАНЦИ – ГРУПА
• ХАРАКТЕРНИ ТАНЦИ – ФОРМАЦИЯ
• НАГРАЖДАВАНЕ

II група – от 9 г. до 11 години• КЛАСИЧЕСКИ БАЛЕТ – ГРУПА
• КЛАСИЧЕСКИ БАЛЕТ – ФОРМАЦИЯ
• СЪВРЕМЕННИ ТАНЦИ – ГРУПА
• СЪВРЕМЕННИ ТАНЦИ – ФОРМАЦИЯ
• ХАРАКТЕРНИ ТАНЦИ – ГРУПА
• ХАРАКТЕРНИ ТАНЦИ – ФОРМАЦИЯ
• НАГРАЖДАВАНЕ25 АПРИЛ 2021г.III група – от 12 г. до 15 години• КЛАСИЧЕСКИ БАЛЕТ – ГРУПА
• КЛАСИЧЕСКИ БАЛЕТ – ФОРМАЦИЯ
• СЪВРЕМЕННИ ТАНЦИ – ГРУПА
• СЪВРЕМЕННИ ТАНЦИ – ФОРМАЦИЯ
• ХАРАКТЕРНИ ТАНЦИ – ГРУПА
• ХАРАКТЕРНИ ТАНЦИ – ФОРМАЦИЯ
• НАГРАЖДАВАНЕIV група – над 16 години• КЛАСИЧЕСКИ БАЛЕТ – ГРУПА
• КЛАСИЧЕСКИ БАЛЕТ – ФОРМАЦИЯ
• СЪВРЕМЕННИ ТАНЦИ – ГРУПА
• СЪВРЕМЕННИ ТАНЦИ – ФОРМАЦИЯ
• ХАРАКТЕРНИ ТАНЦИ – ГРУПА
• ХАРАКТЕРНИ ТАНЦИ – ФОРМАЦИЯ
• НАГРАЖДАВАНЕ

Организаторите си запазват правото на промяна в програмата, в зависимост от броя на заявените участници.
Конкурсът ще се проведе при стриктно спазване на противоепидемичните мерки!Д Е К Л А Р А Ц И ЯДолуподписаният(ата)............................................................................………,художествен ръководител и/ или представляващ правата и интересите на ..............................................................................................................................., участник в Национален танцов конкурс ТАНЦОВА ВЪРТЕЛЕЖКА – 2021 г. в Горна Оряховица – България.
д е к л а р и р а м, че предоставям авторските права за запис, заснемане и рекламиране по време на Конкурса на всички аудио, видео и фотоматериали на организатора –Народно читалище „Напредък - 1869” Горна Оряховица и поемам отговорност за живота, здравето и поведението на моя участник/състав по време на престоя в Горна Оряховица, както и за костюмите, реквизитите и личните вещи.Декларирам, че съм запознат и съгласен с регламента и условията за провеждане на Национален танцов конкурс ТАНЦОВА ВЪРТЕЛЕЖКА за 2021 година.

Дата: Декларатор:
(име и подпис)
ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ
в стил …………………..
/класически балет, съвременни танци, характерни танци/
Име на състава:
Имена на ръководителя:
Институция:

Адрес, телефон, факс, е- mail /на хореографа:Възрастова група Категория Име на танца Времетраене Брой
участнициПЪРВА ГРУПА
/деца от 5 до 8 години /Общ брой участници..........
СОЛО
1........................................
1..................
1..................ДУЕТ/ТРИО
1........................................
1..................
1..................ГРУПА 1........................................
2........................................ 1..................
2.................. 1..................
2..................ФОРМАЦИЯ 1........................................
2........................................ 1..................
2.................. 1..................
2..................Възрастова група Категория Име на танца Времетраене Брой
участнициВТОРА ГРУПА
/ от
9 до 11 години/Общ брой участници …….
СОЛО
1........................................
1..................
1..................ДУЕТ/ТРИО
1........................................
1..................
1..................ГРУПА 1........................................
2........................................ 1..................
2.................. 1..................
2..................ФОРМАЦИЯ 1........................................
2........................................ 1..................
2.................. 1..................
2..................Възрастова група Категория Име на танца Времетраене Брой
участнициТРЕТА ГРУПА
/ от
12 до 15 години /Общ брой участници..........
СОЛО
1........................................
1..................
1..................ДУЕТ/ТРИО
1........................................
1..................
1..................ГРУПА 1........................................
2........................................ 1..................
2.................. 1..................
2..................ФОРМАЦИЯ 1........................................
2........................................ 1..................
2.................. 1..................
2..................Възрастова група Категория Име на танца Времетраене Брой
участнициЧЕТВЪРТА ГРУПА
/ над
16 години /Общ брой участници..........
СОЛО
1........................................
1..................
1..................ДУЕТ/ТРИО
1........................................
1..................
1..................ГРУПА 1........................................
2........................................ 1..................
2.................. 1..................
2..................ФОРМАЦИЯ 1........................................
2........................................ 1..................
2.................. 1..................
2..................

ЗАБЕЛЕЖКА: Заявката и списък, с трите имена на участващите и дата на раждане (общ и за всеки танц отделен) и музикалния файл на изпълнението, трябва да бъдат изпратени до 06.04.2021 г. па e-mail: konkursi.napredak_1869@abv.bg

 

Публикувано от:

Народно Читалище ”Напредък 1869”

 

 

Сходни публикации

01.02.2021
Конкурс за мартеници „Пижо и Пенда” Конкурс за мартеници „Пижо и Пенда”

Национален конкурс „Пижо и Пенда” за изработка на най-голяма, най-дълга или оригинална мартеница, пано ...

01.02.2021
Национален детски фоклорен конкурс ” Дай, бабо,огън4е!” 29.05.2021 Национален детски фоклорен конкурс " Дай, бабо,огън4е!" 29.05.2021

XII Национален детски фолклорен конкурс „ Дай,бабо,огънче!“ с.Мещица -29 май 2021 г.Участниците могат да ...

13.01.2021
Читалище ”Тротоара 2020” ще се стреми да обединява млади хора за различни каузи Читалище "Тротоара 2020” ще се стреми да обединява млади хора за различни каузи

"Тротоара 2020” е най-новото читалище в България, което беше регистрирано в навечерието на Бъдни ...