Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юни
16Национален танцов конкурс „Танцова въртележка" Горна Оряховица 2019

Национален танцов конкурс „Танцова въртележка" Горна Оряховица 2019

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „НАПРЕДЪК-1869”

           Гр. Горна Оряховица  5100 ул. „Цар Освободител” № 1

Тел:­­ 0887112777; 0888254508

e-mail: nаpredak_1869@abv.bg

http://napredak1869.com/

 

 кани на

II Национален танцов конкурс  „ТАНЦОВА ВЪРТЕЛЕЖКА”

Горна Оряховица 2019

от  12  до 14 април 2019 г.

в салона на НЧ „Напредък 1869” Г. Оряховица

 

Категория:

1. Соло - има право на един танц, като танца да не надвишава 2:30 минути.

2.  Дует, трио- имат право на един танц, като танца да не надвишава 2:30 минути

3. Група - всяка група се състои от 4 до 8 танцьори. Имат право до 2 танца в стил , като танца да не надвишава 3:30 минути.

4. Формация – над 9 танцьори. Имат право до 2 танца в стил , като танца да не надвишава 4:00 минути.
 

Стил:

1. Съвременни танци - Това са танци с множество модерни движения. Включват различни съвременни стилове, като модърн, контемпорари, шоу-балет  и неокласика.

2. Характерни танци -Такива танци трябва да показват типичния танцов стил на определена държава. Да бъдат използвани традиционни стъпки и движения, които да показват характеристиките и автентичността на съответната държава. Използваната музика трябва да съответства на определената държава.

3. Класически балет - да се използват движения от класическия балет ,подходящи за възрастта на танцьора, като танца може да е класически или полухарактерен (например с испанска тематика ,тарантела и т.н.). Всички стъпки да се основават на класическия балет.

 

Възрастови групи:

I група – от 5 г. до 8 г.

II група – от 9 г. до 11 г.

III група – от 12 г. до 16 г.

IV група – над 16 г.

В едно танцово изпълнение се допуска по-малки участници да се състезават в по-горна категория, ако над 50% от изпълнителите са в по-горната възрастова категория.

Жури:

1. Журито ще бъде съставено от независими специалисти в областта на балетното и сценично изкуство.

2. Решенията на журито са окончателни .

Критерии за оценка:

1.Техника на изпълнение                                                                                                     
2. Хореография и композиция                                                    
3. Сценично присъствие

 

Регламент на конкурса:

1. В конкурса могат да вземат участие възпитаници на читалища, детски градини, общински детски комплекси и школи, частни студия и танцови клубове.

 • Един изпълнител /соло/ има право на 1 танц във всеки стил.
 • Дует/трио има право на 1 танц във всеки стил.
 • Група и формация имат право : до 2 танца във всеки стил.
 • Максимален брой сола от един колектив за един стил в дадена възрастова категория – 5 /пет/.
 • Максимален брой дуети от един колектив за един стил в дадена възрастова категория – 5 /пет/ - /един състезател може да участва максимум в 3 дуета/.
 • При два танца от един и същ колектив в една и съща категория и стил се журират всички, но за разпределяне на купи и медали, се взема най-високо оцененото изпълнение.
 • При недостатъчно участници в даден стил,възраст, категория, по преценка на организаторите ще има сливане на такива.
 • При несъответствие на една хореография в обявения стил, се намалява оценката в компонент „композиция" или „техника". При наличие на достатъчно конкурсно време, се премества в подходящия стил.

2. Площта на сцената за изява е с размери 12м/8м.

3. Начин на озвучаване – флаш памет или компакт диск. Всички музикални файлове да бъдат надписани със заглавието на съответния танц.  Нужно е да носите и резервни.

Такса за участие: 

Соло – 10 лв. на танц;

Дует/трио – 7 лв. на танц на участник;

Група/формция – 10 лв. на участник.

- в брой в деня на провеждане на конкурса

- по банков път не по-късно от 31.03.2019 г.

Банкова сметка: BG47PIRB71741606287273

BIC – PIRBBGSF

При Банка  „ПИРЕОС” България АД

В платежното е нужно да изпишете с основание – (име на състав, град) с участие в НТК „Танцова въртележка”

Желаещите получат фактура, да изпратят своите данни.

Общи условия:

Организаторите си запазват правото на всякакъв вид документиране , излъчване , филмиране и разпространение на материала , без да заплащат права и обезщетения .

Ръководителите на колективите носят отговорност за злополуки и контузии на изпълнителите на сцената .

Разходите по пребиваване на колективите и придружаващите ги лица с пътни, дневни и нощувки са за сметка на участниците.

Разходите за награден фонд, техническото и сценичното обезпечаване се поемат от организаторите.

Ръководителите на колективите носят отговорност за поведението на членовете на своите колективи по време на мероприятието.

Участниците отговарят за своите костюми , реквизит и лични вещи.

Награден фонд:

Всички участници получават грамота за участие.

Дипломи, купи и медали за първо, второ и трето място и специални награди.

Награден фонд – предметни и парични награди в размер на 2500 лв.

 

Срок за заявки: 31 март 2019 г.

Телефон за връзка – 0887 112 777 ; 0878 514 178

e-mail – napredak_1869@abv.bg

 

Примерна програма:

В зависимост от заявките с участници , програмата може да претърпи промени в часовете , затова е примерна , след приключване на приема за заявки ще Ви бъде изпратена окончателна програма.

ПРИМЕРНА ПРОГРАМА НА КОНКУРСА

12 април 2019 г.

 • Соло -  класически балет – всички възрастови групи;
 • Соло -  съвременни танци - всички възрастови групи;
 • Соло -  характерни танци - всички възрастови групи;
 • Награждаване
 • Дует, трио - класически балет – всички възрастови групи;
 • Дует, трио - съвременни танци - всички възрастови групи;
 • Дует, трио - характерни танци - всички възрастови групи.
 • Награждаване

Забележка: Организаторите си запазват правото на промяна в програмата, в зависимост от броя на заявените участници.

13 април 2019 г.

 • Възрастова Група – от 5 г. до 8 г.:
 • Класически Балет – група
 • Класически балет – формация
 • Съвременни танци – група
 • Съвременни танци – формация
 • Характерни танци  – група
 • Характерни танци – формация
 • Награждаване
 • Възрастова група- от 9 г. до 11 г.:
 • Класически балет – група
 • Класически балет – формация
 • Съвременни танци – група
 • Съвременни танци – формация
 • Характерни танци  – група
 • Характерни танци – формация
 • Награждаване

Забележка: Организаторите си запазват правото на промяна в програмата, в зависимост от броя на заявените участници.

14 април 2019 г.

Възрастова група - от 12 г. до 16 г.:

 • Класически балет – група
 • Класически балет – формация
 • Съвременни танци – група
 • Съвременни танци – формация
 • Характерни танци  – група
 • Характерни танци – формация
 • Награждаване 

Възрастова група - над 16 г.:

 • Класически балет – група
 • Класически балет – формация
 • Съвременни танци – група
 • Съвременни танци – формация
 • Характерни танци  – група
 • Характерни танци – формация
 • Награждаване

ЗАБЕЛЕЖКА: Организаторите си запазват правото на промяна в програмата, в зависимост от броя на заявените участници. 

 

Публикувано от:

Народно Читалище ”Напредък 1869”

 

Сходни публикации

02.04.2019
Народно читалище „Добри Чинтулов - 1935” oбявява конкурс за фотография с кратък текст на тема „Красотите на България” Народно читалище „Добри Чинтулов - 1935" oбявява конкурс за фотография с кратък текст на тема „Красотите на България"

Народно читалище „Добри Чинтулов - 1935", София обявява конкурс за фотография с кратък текст на тема ...

01.04.2019
Национален литературен конкурс „Рада Казалийска” за 2019 г. Национален литературен конкурс „Рада Казалийска" за 2019 г.

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ДОБРИ ЧИНТУЛОВ – 1935“ Обявява ежегодния литературен конкурс „Рада Казалийска” ...

30.03.2019
„БиоТрапеза” от гр. Хисар е победителят в Конкурс АГОРА 2018 „БиоТрапеза" от гр. Хисар е победителят в Конкурс АГОРА 2018

Официалната церемония на Конкурс АГОРА се проведе на 29 март 2019 г. в гр. София при пълна зала, а ...