Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
апр
14Национален танцов конкурс „Танцова въртележка" Горна Оряховица 2021

Национален танцов конкурс „Танцова въртележка" Горна Оряховица 2021

https://www.facebook.com/events/720861445280347/?active_tab=discussion 

Община Горна Оряховица

Народно Читалище “НАПРЕДЪК-1869”
Горна Оряховица 5100 ул.”Цар Освободител”№ 1
0887 112 777 ; 0878 514 178
е-mail: konkursi.napredak_1869@abv.bg

III НАЦИОНАЛЕН ТАНЦОВ КОНКУРС ТАНЦОВА ВЪРТЕЛЕЖКА

ДАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ
23, 24 и 25 април 2021г.

МЯСТО
салона на НЧ „Напредък - 1869”
Горна Оряховица

РЕГЛАМЕНТ НА КОНКУРСА
1. В конкурса могат да вземат участие възпитаници на читалища, детски градини, общински детски комплекси и школи, частни студия и танцови клубове.
• Един изпълнител /соло/ има право на 1 танц във всеки стил.
• Дует/трио има право на 1 танц във всеки стил.
• Група и формация имат право до 2 танца във всеки стил.
• Максимален брой сола от един колектив за един стил в дадена възрастова категория – 5 /пет/.
• Максимален брой дуети от един колектив за един стил в дадена възрастова категория – 5 /пет/ - /един състезател може да участва максимум в 3 дуета/.
• При два танца от един и същ колектив в една и съща категория и стил се журират всички, но за разпределяне на купи и медали, се взема най-високо оцененото изпълнение.
• При недостатъчно участници в даден стил, възраст, категория, по преценка на организаторите ще има сливане на такива.
При несъответствие на една хореография в обявения стил, се намалява оценката в компонент „композиция“ или „техника“. При наличие на достатъчно конкурсно време, се премества в подходящия
2. Площта на сцената за изява е с размери 12м/8м.
3. Музикалният файл се изпраща заедно със заявката в MP3 формат. Нужно е да носите и резервни флаш памет или компакт диск. Всички музикални файлове да бъдат надписани със заглавието на съответния танц.
4. Посочените в заявката танци не могат да бъдат сменяни по време на конкурса.

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ КАТЕГОРИЯ
1. СОЛО - 1 танц в стил. Времетраене до 2,30 мин.
2. ДУЕТ, ТРИО - 1 танц в стил. Времетраене до 2,30 мин.
3. ГРУПА - от 4 до 8 танцьора. Имат право до 2 танца в стил . Времетраене до 3,30 минути.
4. ФОРМАЦИЯ – над 9 танцьора. Имат право до 2 танца в стил. Времетраене до 4.00 минути.СТИЛ
1. КЛАСИЧЕСКИ БАЛЕТ
2. СЪВРЕМЕННИ ТАНЦИ
3. ХАРАКТЕРНИ ТАНЦИ ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ
I група – от 5 г. до 8 г.
II група – от 9 г. до 11 г.
III група – от 12 г. до 15г.
IV група – над 16 г. (70% от участниците в дадена възрастова група следва да отговарят на възрастовото ограничение. Всички участници трябва да носят документ, които доказва възрастта им в деня на конкурса.)

ЖУРИ
1. Журито ще бъде съставено от независими специалисти в областта на балетното и сценично танцово изкуство.
2. Съдия не журира стил, в който участват негови възпитаници.
3. Решенията на журито са окончателни.

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА
1.Техника на изпълнение
2. Хореография и композиция
3. Сценично присъствие

ТАКСА УЧАСТИЕ
● СОЛО – 10 лв. на танц;
● ДУЕТ/ТРИО – 7 лв. на танц на участник;
● ГРУПА/ФОРМЦИЯ – 5 лв. на танц на участник.- по банковата сметка на читалището

НЧ ”НАПРЕДЪК-1869” Г. Оряховица
BG76BPBI81701606287273
BIC – BPBIBGSF
При Юробанк България АД
с основание – име на състав и град, за участие в НТК „Танцова въртележка”
до 06.04.2021г.

Копие от платежното и заявка за участие изпращайте на е-mail: konkursi.napredak_1869@abv.bg

ОБЩИ УСЛОВИЯ:
Организаторите си запазват правото на всякакъв вид документиране, излъчване, филмиране и разпространение на материала, без да заплащат права и обезщетения .

Ръководителите на колективите носят отговорност за злополуки и контузии на изпълнителите на сцената .
Разходите по пребиваване на колективите и придружаващите ги лица с пътни, дневни и нощувки са за сметка на участниците.

Разходите за награден фонд, техническото и сценичното обезпечаване се поемат от организаторите.
Ръководителите на колективите носят отговорност за поведението на членовете на своите колективи по време на мероприятието.

Участниците отговарят за своите костюми , реквизит и лични вещи.

НАГРАДЕН ФОНД:
Всички участници получават грамота за участие.

Дипломи, купи и медали за първо, второ и трето място и специални награди.
Награден фонд – предметни и парични награди в размер на 2500 лв.

ПРИМЕРНА ПРОГРАМА НА КОНКУРСА
23 АПРИЛ 2021г.

• СОЛО - КЛАСИЧЕСКИ БАЛЕТ
– всички възрастови групи;
• СОЛО - СЪВРЕМЕННИ ТАНЦИ
– всички възрастови групи;
• СОЛО - ХАРАКТЕРНИ ТАНЦИ
– всички възрастови групи.
• НАГРАЖДАВАНЕ
• ДУЕТ,ТРИО - КЛАСИЧЕСКИ БАЛЕТ
– всички възрастови групи;
• ДУЕТ,ТРИО - СЪВРЕМЕННИ ТАНЦИ
– всички възрастови групи;
• ДУЕТ,ТРИО - ХАРАКТЕРНИ ТАНЦИ
– всички възрастови групи.
• НАГРАЖДАВАНЕ24 АПРИЛ 2021г.I група – от 5 г. до 8 години
• КЛАСИЧЕСКИ БАЛЕТ – ГРУПА
• КЛАСИЧЕСКИ БАЛЕТ – ФОРМАЦИЯ
• СЪВРЕМЕННИ ТАНЦИ – ГРУПА
• СЪВРЕМЕННИ ТАНЦИ – ФОРМАЦИЯ
• ХАРАКТЕРНИ ТАНЦИ – ГРУПА
• ХАРАКТЕРНИ ТАНЦИ – ФОРМАЦИЯ
• НАГРАЖДАВАНЕ

II група – от 9 г. до 11 години• КЛАСИЧЕСКИ БАЛЕТ – ГРУПА
• КЛАСИЧЕСКИ БАЛЕТ – ФОРМАЦИЯ
• СЪВРЕМЕННИ ТАНЦИ – ГРУПА
• СЪВРЕМЕННИ ТАНЦИ – ФОРМАЦИЯ
• ХАРАКТЕРНИ ТАНЦИ – ГРУПА
• ХАРАКТЕРНИ ТАНЦИ – ФОРМАЦИЯ
• НАГРАЖДАВАНЕ25 АПРИЛ 2021г.III група – от 12 г. до 15 години
• КЛАСИЧЕСКИ БАЛЕТ – ГРУПА
• КЛАСИЧЕСКИ БАЛЕТ – ФОРМАЦИЯ
• СЪВРЕМЕННИ ТАНЦИ – ГРУПА
• СЪВРЕМЕННИ ТАНЦИ – ФОРМАЦИЯ
• ХАРАКТЕРНИ ТАНЦИ – ГРУПА
• ХАРАКТЕРНИ ТАНЦИ – ФОРМАЦИЯ
• НАГРАЖДАВАНЕ
IV група – над 16 години
• КЛАСИЧЕСКИ БАЛЕТ – ГРУПА
• КЛАСИЧЕСКИ БАЛЕТ – ФОРМАЦИЯ
• СЪВРЕМЕННИ ТАНЦИ – ГРУПА
• СЪВРЕМЕННИ ТАНЦИ – ФОРМАЦИЯ
• ХАРАКТЕРНИ ТАНЦИ – ГРУПА
• ХАРАКТЕРНИ ТАНЦИ – ФОРМАЦИЯ
• НАГРАЖДАВАНЕ

Организаторите си запазват правото на промяна в програмата, в зависимост от броя на заявените участници.

Конкурсът ще се проведе при стриктно спазване на противоепидемичните мерки!


Д Е К Л А Р А Ц И Я
Долуподписаният(ата)............................................................................………,
художествен ръководител и/ или представляващ правата и интересите на ..............................................................................................................................., участник в Национален танцов конкурс ТАНЦОВА ВЪРТЕЛЕЖКА – 2021 г. в Горна Оряховица – България.

д е к л а р и р а м, че предоставям авторските права за запис, заснемане и рекламиране по време на Конкурса на всички аудио, видео и фотоматериали на организатора –Народно читалище „Напредък - 1869” Горна Оряховица и поемам отговорност за живота, здравето и поведението на моя участник/състав по време на престоя в Горна Оряховица, както и за костюмите, реквизитите и личните вещи.Декларирам, че съм запознат и съгласен с регламента и условията за провеждане на Национален танцов конкурс ТАНЦОВА ВЪРТЕЛЕЖКА за 2021 година.

Дата: Декларатор:
(име и подпис)
ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ
в стил …………………..
/класически балет, съвременни танци, характерни танци/
Име на състава:
Имена на ръководителя:
Институция:

Адрес, телефон, факс, е- mail /на хореографа:
Възрастова група Категория Име на танца Времетраене Брой
участници
ПЪРВА ГРУПА
/деца от 5 до 8 години /Общ брой участници..........

СОЛО
1........................................
1..................
1..................ДУЕТ/ТРИО
1........................................
1..................
1..................ГРУПА 1........................................
2........................................ 1..................
2.................. 1..................
2..................ФОРМАЦИЯ 1........................................
2........................................ 1..................
2.................. 1..................
2..................Възрастова група Категория Име на танца Времетраене Брой
участници

ВТОРА ГРУПА
/ от
9 до 11 години/Общ брой участници …….
СОЛО
1........................................
1..................
1..................ДУЕТ/ТРИО
1........................................
1..................
1..................ГРУПА 1........................................
2........................................ 1..................
2.................. 1..................
2..................ФОРМАЦИЯ 1........................................
2........................................ 1..................
2.................. 1..................
2..................Възрастова група Категория Име на танца Времетраене Брой
участници

ТРЕТА ГРУПА
/ от
12 до 15 години /Общ брой участници..........
СОЛО
1........................................
1..................
1..................ДУЕТ/ТРИО
1........................................
1..................
1..................ГРУПА 1........................................
2........................................ 1..................
2.................. 1..................
2..................ФОРМАЦИЯ 1........................................
2........................................ 1..................
2.................. 1..................
2..................Възрастова група Категория Име на танца Времетраене Брой
участници

ЧЕТВЪРТА ГРУПА
/ над
16 години /Общ брой участници..........
СОЛО
1........................................
1..................
1..................ДУЕТ/ТРИО
1........................................
1..................
1..................ГРУПА 1........................................
2........................................ 1..................
2.................. 1..................
2..................ФОРМАЦИЯ 1........................................
2........................................ 1..................
2.................. 1..................
2..................

ЗАБЕЛЕЖКА: Заявката и списък, с трите имена на участващите и дата на раждане (общ и за всеки танц отделен) и музикалния файл на изпълнението, трябва да бъдат изпратени до 06.04.2021 г. па e-mail: konkursi.napredak_1869@abv.bg 

Публикувано от:

Народно Читалище ”Напредък 1869”

 

 

Сходни публикации

19.03.2021
Нови приятелства насред пандемия Нови приятелства насред пандемия

Един фолклорен празник събира, макар и виртуално, участници от цяла България 25 ценни ...

01.02.2021
Конкурс за мартеници „Пижо и Пенда” Конкурс за мартеници „Пижо и Пенда”

Национален конкурс „Пижо и Пенда” за изработка на най-голяма, най-дълга или оригинална мартеница, пано ...

01.02.2021
Национален детски фоклорен конкурс ” Дай, бабо,огън4е!” 29.05.2021 Национален детски фоклорен конкурс " Дай, бабо,огън4е!" 29.05.2021

XII Национален детски фолклорен конкурс „ Дай,бабо,огънче!“ с.Мещица -29 май 2021 г.Участниците могат да ...