Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юли
22Включете се в обучение „Подготовка, разпит и изслушване на деца, жертва на насилие или свидетели на престъпление"

Включете се в обучение „Подготовка, разпит и изслушване на деца, жертва на насилие или свидетели на престъпление"
Заявете своето желание за участие до 1-ви февруари.

Скъпи колеги, радваме се да ви информираме, че на 4-ти февруари в Шумен, в Комплекса за социални услуги за деца и семейства ИСДП стартира обучение на тема:

„Подготовка, разпит и изслушване на деца, жертва на насилие или свидетели на престъпление за участието им в процедури. Информиране, застъпничество, придружаване и посредничество в процеса.”

Обучението е предназначено за специалисти-социални работници, педагози и психолози, които работят по случаи на деца, жертва на насилие или свидетели на престъпление и се нуждаят от специфични компетенции за осъществяване на изслушвания на деца в т. нар. синя стая.

Състои се от 3 основни обучителни модула, които съдържат теоретична част и практическа част, провеждана в реални условия в помещение за щадящо изслушване на деца в гр. Шумен.

Ако Вашата организация/социална услуга желае да придобие компетенции и да формира специализиран екип или да разшири екипа си за изслушване в синя стая и за работа с деца, жертви на насилие, е необходимо да предложи в обучението включване на поне 2-ма специалисти като основен екип и 1 или 2-ма специалиста, като дублиращ екип за изслушване.

Обучителният екип е под ръководството но д-р Надя Стойкова - Ръководител на специализиран мобилен екип за разпити на деца, жертви и свидетели на престъпление.

Обучението се провежда общо в рамките на 48 учебни часа/6 присъствени дни.

Всеки участник, завършил обучението придобива сертификат, който му дава право за осъществяване на изслушвания на деца в синя стая по утвърдена методика.

При желание от страна на участниците, може да бъде издадено и удостоверение за част от професия Сътрудник Социални дейности, код 762020, Специалност: Социална работа с деца и семейства  в риск.

Цената е 320 (триста и двадесет) лв. без ДДС за 1 участник за двата модула.* При повече от един участник от организация, може да получите редуцирана цена.

Институт по социални дейности и практики провежда обучения и супервиизии по теми и заявки на различни клиенти – доставчици или екипи на социални услуги, индивидуални клиенти, служители в общински структури, училища, представители на правосъдната и здравната системи.

Обученията и супервизиите са изцяло съобразени с ресурсите на клиента: време, предпочитано място и екип и са гарантирани с високо качество на предоставянето им.

Повече информация за предлаганите от ЦПО към ИСДП услуги и възможности за подаване на заявки може да намерите на официалния ни сайт: http://www.sapibg.org/bg.

За въпроси и записвания се обръщайте към Център за професионално обучение, ИСДП

тел.: 02 852 47 13, 0892 232781,

ел.поща: z.kovacheva@sapibg.orgsapi_obuchenia@abv.bg 

Публикувано от:

Институт по социални дейности и практики

 

Сходни публикации

18.07.2019
Фондация „Светът на Мария” помага на хора с интелектуални затруднения да получат професия Фондация „Светът на Мария" помага на хора с интелектуални затруднения да получат професия

Дневният център "Светове" към Фондация "Светът на Мария" предоставя социална услуга за пълнолетни хора ...

01.07.2019
Колко деца са отнети от семействата им? Защо? Къде отиват после? Ето отговорите Колко деца са отнети от семействата им? Защо? Къде отиват после? Ето отговорите

285 - толкова са децата, настанени извън семействата си през 2018 г., защото са станали жерви на ...

26.06.2019
Разказът на един психолог за срещите му с деца с трудна съдба Разказът на един психолог за срещите му с деца с трудна съдба

Веселина Тончева е психолог, част от екипа на Център за ранна интервенция на Сдружение ...