Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юли
22Евродепутатите изразяват загриженост за отстъплението по отношение правата на жените в някои държави членки

Парламентът изрази загрижеността си във връзка с нарушенията на правата на жените и равенството на половете в някои държави членки, в резолюция приета в сряда.

В настоящото десетилетие сме свидетели на видими и организирани нарушения срещу равенството на половете и правата на жените, включително в ЕС и особено в някои държави членки, гласи незаконодателната резолюция приета с 395 гласа „за" срещу 157 гласа „против“ и 62 „въздържал се“.


Евродепутатите отбелязват, че по своето естество, интензивност и въздействие враждебните реакции срещу правата на жените се различават сред държавите членки, като в някои случаи остават на равнището на реториката, докато в други се изразяват в конкретни мерки.


Загрижеността на евродепутатите покрива много области, като например:

  • Насилие основано на пола и домашно насилие: евродепутатите подчертават нарастващия брой на жените жертви на домашно насилие в ЕС и призовават Съвета изцяло да приложи Истанбулската конвенция и да подкрепи нейното ратифициране от държавите членки;
  • Достъп до правосъдие: евродепутатите отбелязват, че жертвите на насилие основано на пола често имат органичен достъп до правосъдие и подходяща защита. Те призовават държавите членки да гарантират, че всички жертви ще получат правна помощ, отчитаща аспектите на пола, с цел да се сложи край на безнаказаността и да се подобри сигнализирането на подобни престъпления;
  • Здраве и репродуктивни права на жените: евродепутатите изразяват загриженост от това, че противниците на репродуктивните права и самостоятелността на жените имат значително влияние върху националното законодателство и политики, като се стремят да налагат ограничения върху правата на жените и достъпа им до контрацепция и аборт. Те призовават Комисията да включи насърчаването и подобряването на сексуалното и репродуктивно здраве и права в следващата Стратегия за обществено здраве;
  • Достъп до финансиране: Евродепутатите изразяват безпокойство относно намаляването на ресурсите, с които разполагат организациите за правата на жените и приютите за жени в много от държавите членки. Те призовават държавите членки да предоставят достатъчни финансови ресурси и настояват достъпът до тези средства да включва по-малко бюрокрация и да не бъде дискриминационен по отношение на целите и дейностите на организациите;
  • НПО: Евродепутатите посочват тенденцията в някои държави членки паралелно да се създават неправителствени организации, състоящи се от проправителствени лица. Те подчертават важността на наличието на критична, разнообразна и неправителствена среда за организациите за правата на жените и равенството между половете; и
  • Реч на омразата: Парламентът изразява загриженост, че в последно време се интензифицира тази форма на насилие и особено сексистката и ЛГБТИ-фобската реч. Призовава членовете си да дадат пример като демонстрират политика на нетърпимост към подбуждащи към омраза сексистки изказвания по време на пленарните сесии, посредством изменение на Правилника за дейност на ЕП, който трябва да съдържа забрана за подобни изказвания.
В заключение, по време на дебата във вторник евродепутатите отправиха въпрос към Комисията с искане за устен отговор , като призоваха за развитието на кохерентен и всеобхватен план за постигането на равенство на половете и защита на равните права за жените, включително премахването на всички форми на насилие срещу жените.Източник: https://www.europarl.europa.eu, 14 февруари 2019

 

 

Редактор на новини - Ралица Николова - editor@ngobg.info

Сходни публикации

16.07.2019
Резултати от конкурс за финансиране на нови артистични проекти на жени „ВСИЧКО Е НАРЕД” Резултати от конкурс за финансиране на нови артистични проекти на жени „ВСИЧКО Е НАРЕД"

Български фонд за жените има удоволствието да обяви резултатите от ...

05.07.2019
Тревожна статистика: Над 1500 жертви на домашно насилие за една година Тревожна статистика: Над 1500 жертви на домашно насилие за една година

Все още няма дата за делото срещу Викторио Александров, който преди почти година уби бившата си жена и ...

02.07.2019
Резултати от конкурсa за финансиране на  феминистки проекти Резултати от конкурсa за финансиране на  феминистки проекти

Български фонд за жените (БФЖ) има удоволствието да обяви резултатите от конкурса за ...