Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
апр
20Първо съвместно обучение на учители по международен проект „Моят виртуален град", финансиран от Програма Еразъм+

Първо съвместно обучение на учители по международен проект „Моят виртуален град", финансиран от Програма Еразъм+

От 25 до 30 март 2019 г. в гр. Кочани, Република Северна Македония, ще се проведе първо съвместно обучение на учители по проект „Моят Виртуален Град". Обучението ще се проведе в сградата на средно училище „Люпчо Сантов", гр. Кочани, а темите които ще бъдат засегнати по време на обучението са:

  1. Административна организация, задължения и отговорности на местното самоуправление;
  2. Функциониране на местното самоуправление (общински съвет) с фокус върху възможностите за граждански инициативи;
  3. Основни услуги от обществен интерес (питейна вода, канализация, управление на твърди отпадъци и др.). Технически, правен и икономически аспект - теоретично представяне и посещение на обект за пречистване на питейна вода и пречиствателна станция за отпадъчни води.
  4. Разработване на указания за учителите от средните училища за 45-минутни занятия по посочените по-горе теми в предмети от средните училища (съвместна работа на учителски екипи от три училища);
  5. Стартиране на работа по разработване на „Документ за стратегическо транснационално партньорство“ между трите пилотни общини: Пазарджик (Република България), Веление (Република Словения) и Кочани (Република Северна Македония).

 

Повече за проекта:

Проект „Моят Виртуален Град“ е финансиран по програма ЕРАЗЪМ+ с договор № 2018-1-BG01-KA201-047917 и стартира през октомври 2018 г. с продължителност 24 месеца, като основната му цел е да повиши знанията, уменията и компетенциите на учители и ученици от средните училища в гр. Пазарджик, гр. Кочани (Македония) и гр. Веление (Словения) по теми свързани с местното самоуправление, екология и опазване на околната среда, климатични промени и устойчива употреба на енергийните източници. От българска страна, пилотно училище е Професионалната гимназия по икономика и мениджмънт гр. Пазарджик. Община Пазарджик участва като представител на местното управление, а като представител на неправителствения сектор – сдружение „Център за устойчивост и икономическо развитие“. От Македония и Словения ще участват също по 3 организации: средно училище, публична институция и неправителствена организация.

 

Публикувано от:

Център за устойчивост и икономическо развитие

 

Сходни публикации

18.04.2019
България запазва 111-ото място в индекса за свободата на медиите на Репортери без граници България запазва 111-ото място в индекса за свободата на медиите на Репортери без граници

България запазва 111-ото място в света в годишния индекс за свободата на медиите, публикуван в ...

16.04.2019
Включете се в кампанията за отбелязване на Европейския ден на солидарност между поколенията, 29 април 2019 Включете се в кампанията за отбелязване на Европейския ден на солидарност между поколенията, 29 април 2019

Фондация Лале започва кампания за отбелязване на Европейския ден на солидарност между поколенията. ...

05.04.2019
Първата международна конференция по Емоционална интелигентност ще се състои в София Първата международна конференция по Емоционална интелигентност ще се състои в София

Първата международна конференция по Емоционална интелигентност в София ще представи водещи имена в ...