Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юли
22Първо съвместно обучение на учители по международен проект „Моят виртуален град", финансиран от Програма Еразъм+

Първо съвместно обучение на учители по международен проект „Моят виртуален град", финансиран от Програма Еразъм+

От 25 до 30 март 2019 г. в гр. Кочани, Република Северна Македония, ще се проведе първо съвместно обучение на учители по проект „Моят Виртуален Град". Обучението ще се проведе в сградата на средно училище „Люпчо Сантов", гр. Кочани, а темите които ще бъдат засегнати по време на обучението са:

  1. Административна организация, задължения и отговорности на местното самоуправление;
  2. Функциониране на местното самоуправление (общински съвет) с фокус върху възможностите за граждански инициативи;
  3. Основни услуги от обществен интерес (питейна вода, канализация, управление на твърди отпадъци и др.). Технически, правен и икономически аспект - теоретично представяне и посещение на обект за пречистване на питейна вода и пречиствателна станция за отпадъчни води.
  4. Разработване на указания за учителите от средните училища за 45-минутни занятия по посочените по-горе теми в предмети от средните училища (съвместна работа на учителски екипи от три училища);
  5. Стартиране на работа по разработване на „Документ за стратегическо транснационално партньорство“ между трите пилотни общини: Пазарджик (Република България), Веление (Република Словения) и Кочани (Република Северна Македония).

 

Повече за проекта:

Проект „Моят Виртуален Град“ е финансиран по програма ЕРАЗЪМ+ с договор № 2018-1-BG01-KA201-047917 и стартира през октомври 2018 г. с продължителност 24 месеца, като основната му цел е да повиши знанията, уменията и компетенциите на учители и ученици от средните училища в гр. Пазарджик, гр. Кочани (Македония) и гр. Веление (Словения) по теми свързани с местното самоуправление, екология и опазване на околната среда, климатични промени и устойчива употреба на енергийните източници. От българска страна, пилотно училище е Професионалната гимназия по икономика и мениджмънт гр. Пазарджик. Община Пазарджик участва като представител на местното управление, а като представител на неправителствения сектор – сдружение „Център за устойчивост и икономическо развитие“. От Македония и Словения ще участват също по 3 организации: средно училище, публична институция и неправителствена организация.

 

Публикувано от:

Център за устойчивост и икономическо развитие

 

Сходни публикации

22.07.2019
Среща на европейската младеж (EYE) на 29 и 30 май 2020 г. в Страсбург Среща на европейската младеж (EYE) на 29 и 30 май 2020 г. в Страсбург

На всеки две години Срещата на европейската младеж (EYE) събира на едно място хиляди младежи от целия ...

17.07.2019
Изхвърлената за година храна би могла да нахрани 3 милиарда души Изхвърлената за година храна би могла да нахрани 3 милиарда души

1.3 милиарда тона храна се изхвърлят годишно в света, докато един от всеки десет души страда от ...

15.07.2019
Спешна подкрепа: нов заместник-председател на LIBE Спешна подкрепа: нов заместник-председател на LIBE

Миналата седмица групата на ЕНП предложи Балаш Хидвеги от Фидес, отговарящ за кампанията на омраза и ...