Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
мар
25Програмите на Национален фонд „Култура" са отворени за кандидатстване

Програмите на Национален фонд „Култура" са отворени за кандидатстване

Програма „Мобилност"

Краен срок: 15.03.2019 г.

Програмата приема проекти по следните модули:

- модул „Непрофесионални културни организации и артисти" - Програма за финансиране на транспортни разходи на български артисти любители и представители на културата и изкуствата за участия в международни, национални и локални културни форуми.

- модул „Професионални културни организации и артисти" - Програма за финансиране на транспортни разходи на професионални артисти и представители на културата и изкуствата за участия в международни, национални и локални културни форуми.

http://programs.ncf.bg/bg/programi

 

Програма „Дебюти"

Краен срок: 23.04.2019 г.

Програмата приема проекти по следните модули:

- модул „Визуални и дигитални изкуства" - Подпомага разработването, реализацията и разпространението на дебютни проекти за визуални, дигитални изкуства и нови медии.

- модул „Екранни изкуства" - Подпомага разработването, реализацията и разпространението на дебютни проекти за късометражно и експериментално кино.

- модул „Литература" - Подкрепя проекти за издаването, разпространението и популяризирането на дебютна авторска художествена литература.

- модул „Музика" - Подпомага разработването и реализацията на дебютни проекти в музикалната сфера.

- модул „Сценични изкуства" - Подпомага разработването и реализацията на дебютни проекти за театър, танц и съвременни сценични форми.

http://programs.ncf.bg/bg/programi

Програма „Културно наследство"

Краен срок: 09.05.2019 г.

Програмата приема проекти по следните модули:

- модул „Културни индустрии и културен туризъм" - Програмата подкрепя проекти за популяризиране на културното наследство на България чрез културен туризъм и развиване на капацитета на културните организации чрез изграждане на мултисекторни сътрудничества, устойчиви практики и развиване на бизнес модели за успешни културни индустрии на местно ниво (включващи производство, разпространение, популяризиране, практикуване и предаване на занаяти).

- модул „Съхранение и популяризиране на културно наследство" - Програмата подкрепя проекти за опазване, изследване и популяризиране на нематериалното културното наследство на България и разработване на средства за подобрен достъп до културното наследство чрез дигитални технологии и предаване на културно съдържание. Този модул цели да подчертае приноса на културното наследство към културното многообразие, идентичност и значими културни и исторически процеси в България и Европа, както и към постигането на устойчиво развитие чрез активен междукултурен диалог.

http://programs.ncf.bg/bg/programi

 

Програма „Творческо развитие"

Краен срок: 27.06.2019 г.

Програмата приема проекти по следните модули:

- модул „Дългосрочни събития" - Програмата финансира разходи за участия в обучения и събития за професионално развитие и развитие на умения на артисти, културни дейци и професионалисти в сферата на изкуството в различните етапи от тяхното професионално развитие с продължителност над един месец.

- модул „Краткосрочни събития" - Програмата финансира разходи за участия в обучения и събития за професионално развитие и развитие на умения на артисти, културни дейци и професионалисти в сферата на изкуството в различните етапи от тяхното професионално развитие с продължителност до един месец.

http://programs.ncf.bg/bg/programi
Източник: Национален фонд „Култура", 18 февруари 2019

 

 

Редактор на новини - Ралица Николова - editor@ngobg.info

Сходни публикации

20.03.2019
Re-Creation Camp: Remedy against Burnout Summer 2019 Re-Creation Camp: Remedy against Burnout Summer 2019

WHAT: 4 full days of wellness and creative workshops, safe space for reflection, sharing and healing, ...

27.02.2019
„Граници” - театрален спектакъл, който се играе едновременно на говорим и жестомимичен език „Граници" - театрален спектакъл, който се играе едновременно на говорим и жестомимичен език

„Граници" е театрален спектакъл, който се играе едновременно на два български езика - говорим и ...