English   14273 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Първо специализирано проучване за състоянието на корпоративната социална отговорност у нас

 
Първо специализирано проучване за състоянието на корпоративната социална отговорност у нас
На 20 февруари 2019 г. в Столична библиотека бяха представени данните от първото специализирано проучване за състоянието на корпоративната социална отговорност (КСО) в България. Проучването е  проведено от CSR Advice Box и Junction Bulgaria, в периода 1 октомври – 31 декември 2018 г., измежду Топ 300 работодатели в България, определени спрямо брой осигурени лица. „Избрахме ТОП 300  работодатели поради това, че те залагат темпото, стоят начело на икономиката и имат капацитет да инвестират в повече от това да  бъдат успешни на пазара. Те съумяват да зададат посоката на развитие на бизнес културата и начина, по който трябва да изглежда съвременният бизнес – споделя  д-р Марина Стефанова - инициатор и автор на проучването. „За КСО у нас се говори отдавна, но за първи път имаме обобщени данни, които показват степента на развитието и прилагането й. За нас беше важно не само да проучим какво се случва в тази сфера в България, а и да направим сравнение с европейския и международен бизнес. Затова ще разпространим доклада и сред нашите международни партньори – над 1000 експерти от целия свят и над 40 университета, в които се работи по тази тема“ - допълва тя.

Проучването включва 5 основни направления:
 • Влиянието на външната среда за прилагане на КСО;
 • Корпоративни практики в областта на КСО;
 • Нефинансово отчитане на компаниите;
 • Целите на устойчиво развитие на ООН и прилагането им в бизнеса;
 • Профил на КСО специалиста у нас.
Основните изводи от проучването сочат, че:
 • Приоритетни области за нашия бизнес са отговорното потребление и умното използване на ресурси;
 • Собствениците и висшите мениджъри на компаниите имат водеща роля като лидери и вдъхновители за КСО както на собствените си компании, така и за индустриите, в които работят;
 • Очакванията на голяма част от бизнеса са, че държавата също трябва да бъде отговорен собственик и да прилага принципите на КСО в предприятията с държавно и общинско участие, както и да отчита публично изпълнението на тази дейност;
 • КСО специалистът е агент на промяната в компаниите, но неговия потенциал все още не се използва достатъчно;
 • Най-голяма пречка за прилагането на КСО, според бизнеса, е липсата на човешки ресурси и на познания по темата.
Двадесет процента от компаниите заявяват, че имат поне по един човек на пълен работен ден, който отговаря за корпоративната социална отговорност, а водещите компании имат екип от поне 4 служители и отделен КСО бюджет, който в половината от случаите e от над 100 000 лв.

Основните КСО приоритети на компаниите за 2019 г. са:

 • Изграждане на връзка със заинтересованите страни, приобщаване към бизнеса им и осъществяване на съвместни инициативи;
 • Споделяне на ценностите и ангажиране на екипа в КСО целите, които си поставят компаниите.
 • Пълноценни връзки с местните общности.
Пълните данни от проучването и обзорен анализ са издадени в книга, която можете да откриете и онлайн на www.csrab.com

„Радвам се, че това проучване ще послужи на нашите колеги от държавните институции, които в момента подготвят новата Национална стратегия за корпоративна социална отговорност. Надявам се данните да им помогнат да формират актуална национална политика – споделя Марина Стефанова и допълва. – За компаниите е важно да се създаде среда, в която се насърчават секторните политики и  споделянето на добри практики. Нашите компании са казали „ДА" на корпоративната социална отговорност, но все още не знаят и търсят пътя как тя да стане ежедневна практика“.

„Разликата отпреди десет години е, че у нас се създаде КСО екосистема – вече има магистърски програми, издадени бяха няколко книги, а от края на миналата година имаме Българска асоциация на КСО специалистите. Вече сме на различно ниво, защото преди десет години КСО беше екзотична тема, виждаше се само като дарения към домове за деца и възрастни по празниците. Сега нивото е коренно различно и проучването го доказва“ – допълни Жюстин Томс, комуникационен специалист и част от екипа на проучването.

-----------------
CSR AdviceBox е мултимедиен информационен-образователен проект в областта на КСО.

Д-р Марина Стефанова – е създател на CSR AdviceBox, експерт по корпоративна социална устойчивост и отговорност с над 10-годишен международен опит, председател на Българската асоциация на КСО специалистите, директор „Устойчиво развитие“ към Българската мрежа на Глобалния договор на ООН, преподавател в няколко висши училища в България и по света.
Автор: Ралица Николова

Сходни публикации

Как изглежда България през очите на наш сънародник в Мюнхен

Как изглежда България през очите на наш сънародник в Мюнхен

Пълният запис е наличен във всички платформи за слушане и гледане на подкасти тук: www.5stotinki.com/s2-e-28/С Иван Люцканов се

Интернет страници за НПО...

Интернет страници за НПО...

С идеята да помогнем все повече колеги да достигат до своите аудитории, ние от Българска Транспортна Камара поемаме ангажимент

Обръщение на редакционния екип на Електронен вестник “Сияние” в гр. Пловдив

ОБРЪЩЕНИЕ(РЕДАКЦИОНЕН ПРИЗИВ)На редакционния екип на Електронен вестник “Сияние” в гр. ПловдивПо повод на X