Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
сеп
23Зелени обществени поръчки като стимул за устойчиво развитие на българските общини

Зелени обществени поръчки като стимул за устойчиво развитие на българските общини

Сдружение „Център за устойчивост и икономическо развитие" (ЦУИР) от гр. Пазарджик се включи като партньор в проект „Зелени обществени поръчки и устойчиви инструменти за интегриране на ресурсната ефективност" – GPP-STREAM. Дейностите са по международна програма за междурегионално сътрудничество „Интеррег Европа" и се реализират от 2018 г. до 2022 г.

Представители на девет публични администрации и организации от Италия, Румъния, Испания, Франция и България си сътрудничат за подобряване на механизмите по прилагане на зелени обществени поръчки. Основната идея на проекта е да се създаде инструментариум за управление, изпълнение и мониторинг на политиките, които въвеждат подходи за такъв тип поръчки.

 

Забележка: Съгласно определение на Европейската Комисия, Зелените обществени поръчки (ЗОП) се дефинират като „Процедура, чрез която публичните органи се стремят да получат продукти, услуги и строителни работи с намалено въздействие върху околната среда през целия им жизнен цикъл, вместо продукти, услуги и строителни работи със същата основна функция, които иначе биха били предоставяни“.

 

В рамките на проекта се предвижда да бъдат разгледани добри практики от участващите европейски региони с акцент върху активното използване на екологични критерии в обществените поръчки от местните власти и държавните институции. Целта е да се подпомогне ефективното използване на ресурсите и да се популяризират екоиновациите чрез прилагане на зелени обществени поръчки.

 

Текущи и предстоящи събития от проекта:

В момента партньорите от проекта изготвят списък с добри практики в областта на зелените обществени поръчки, който скоро ще бъде публикуван на сайта на проекта. Предстои среща по проект GPP-STREAM в гр. Габрово на 23-24 април 2019 г., на която ще бъдат поканени представители на публичните органи с цел обсъждане на мерки за стимулиране по-мащабното навлизане на ЗОП сред местните и регионални власти. Предстои среща на партньорите и заинтересованите лица в гр. Алсира, Испания с цел обмяна на добри практики и повишаване на знанията, компетенциите и уменията за създаване на политики за стимулиране на ЗОП.  

 

Общата стойност на проекта е 1 413 145 евро, като бюджетът на българските партньори се финансира от Европейския фонд за регионално развитие (85%) и национално съфинансиране (15%). Повече за проекта може да научите от неговия уеб-сайт на: www.interregeurope.eu/gpp-stream
 

Публикувано от:

Център за устойчивост и икономическо развитие

 

Сходни публикации

20.09.2019
Институт за пазарна икономика: Успехите и провалите на българските правителства (1998 – 2017) Институт за пазарна икономика: Успехите и провалите на българските правителства (1998 – 2017)

Преглед на одитните доклади на Сметната палата  шесто издание[1]   За шести път ...

18.09.2019
Нови лица и пазарни лидери – кандидати в Конкурса „Иновативно предприятие на годината 2019” Нови лица и пазарни лидери – кандидати в Конкурса „Иновативно предприятие на годината 2019"

Остава по-малко от месец до края на кампанията на тазгодишното издание на Конкурса „Иновативно ...

15.09.2019
Международен панаир на пчеларски продукти Варна 2019 Международен панаир на пчеларски продукти Варна 2019

МЕЖДУНАРОДЕН ПАНАИР НА ПЧЕЛАРСКИ ПРОДУКТИ ВАРНА 2019 17-19 септември 2019 г.  Хотел & ка ...