Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юни
16Зелени обществени поръчки като стимул за устойчиво развитие на българските общини

Зелени обществени поръчки като стимул за устойчиво развитие на българските общини

Сдружение „Център за устойчивост и икономическо развитие" (ЦУИР) от гр. Пазарджик се включи като партньор в проект „Зелени обществени поръчки и устойчиви инструменти за интегриране на ресурсната ефективност" – GPP-STREAM. Дейностите са по международна програма за междурегионално сътрудничество „Интеррег Европа" и се реализират от 2018 г. до 2022 г.

Представители на девет публични администрации и организации от Италия, Румъния, Испания, Франция и България си сътрудничат за подобряване на механизмите по прилагане на зелени обществени поръчки. Основната идея на проекта е да се създаде инструментариум за управление, изпълнение и мониторинг на политиките, които въвеждат подходи за такъв тип поръчки.

 

Забележка: Съгласно определение на Европейската Комисия, Зелените обществени поръчки (ЗОП) се дефинират като „Процедура, чрез която публичните органи се стремят да получат продукти, услуги и строителни работи с намалено въздействие върху околната среда през целия им жизнен цикъл, вместо продукти, услуги и строителни работи със същата основна функция, които иначе биха били предоставяни“.

 

В рамките на проекта се предвижда да бъдат разгледани добри практики от участващите европейски региони с акцент върху активното използване на екологични критерии в обществените поръчки от местните власти и държавните институции. Целта е да се подпомогне ефективното използване на ресурсите и да се популяризират екоиновациите чрез прилагане на зелени обществени поръчки.

 

Текущи и предстоящи събития от проекта:

В момента партньорите от проекта изготвят списък с добри практики в областта на зелените обществени поръчки, който скоро ще бъде публикуван на сайта на проекта. Предстои среща по проект GPP-STREAM в гр. Габрово на 23-24 април 2019 г., на която ще бъдат поканени представители на публичните органи с цел обсъждане на мерки за стимулиране по-мащабното навлизане на ЗОП сред местните и регионални власти. Предстои среща на партньорите и заинтересованите лица в гр. Алсира, Испания с цел обмяна на добри практики и повишаване на знанията, компетенциите и уменията за създаване на политики за стимулиране на ЗОП.  

 

Общата стойност на проекта е 1 413 145 евро, като бюджетът на българските партньори се финансира от Европейския фонд за регионално развитие (85%) и национално съфинансиране (15%). Повече за проекта може да научите от неговия уеб-сайт на: www.interregeurope.eu/gpp-stream
 

Публикувано от:

Център за устойчивост и икономическо развитие

 

Сходни публикации

10.06.2019
„Предприемачеството - гаранция за участие в пазара на труда” „Предприемачеството - гаранция за участие в пазара на труда”

Министерство на труда и социалната  политика Европейски социален фонд ОП„Развитие на ...

04.06.2019
Конференция и панаир на бизнес идеите и иновациите Конференция и панаир на бизнес идеите и иновациите

Заповядайте на 12 и 13 юни в Софийския университет! Срещнете се с предприемчиви и интересни хора от ...

03.06.2019
Над 40 лектори и повече от 350 участници обсъждаха активирането на ресурсите на пазара на труда Над 40 лектори и повече от 350 участници обсъждаха активирането на ресурсите на пазара на труда

Това бе основната тема на двудневната майска HR конференция на Българска асоциация за управление ...