Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юни
02КАК ще се оценява социално добавената стойност на социалните предприятия?

Обществено обсъждане на Методиката за оценка на социалната добавена стойност, която е част от процедурата по регистрация на социалните предприятия 


От края на март се провеждат обществени консултации по Проекта на Правилник за прилагане на Закона за предприятията на социалната и солидарна икономика, с който се уреждат условията и редът за вписване в и заличаване от Регистъра на социалните предприятия като единен национален административен регистър. Във връзка с Правилника и на основание § 7 от Заключителните разпоредби на Закона за предприятията на социалната и солидарна икономика (ЗПССИ) на Портала за обществени консултации тази седмица бе публикуван и Проект на Методика за оценка на социалната добавена стойност.


Тази Методика е много важна за гражданските организации, защото с нея се урежда начинът за определяне на социалната добавена стойност, произвеждана от дейността на социалните предприятия по чл. 7 и чл. 8 от ЗПССИ, което от своя страна е задължително условие за вписване в Регистъра на социалните предприятия. Методиката трябва да създава общ за всички социални предприятия подход, чрез който да могат да се идентифицират моделните специфики, социалните цели, икономическата и социалната среда, заинтересованите страни, ефективното използване на вложените ресурси, преките и косвените ефекти от дейността в подкрепа на целева група и/или за постигане на социална цел, така че всяко социално предприятие, което има нужда от подкрепа, да може я получи на основата на обективно измерена социална добавена стойност.


Ето защо на този етап е от съществено значение неправителствените организации, които извършват свързана с мисията си стопанска дейност и които определят себе си като социални предприятия,  да вземат участие в общественото обсъждане и да изразят своите мнения и коментари по проекта на Методика и заложените в нея правила, като изпратят своето становище лично - чрез Портала за обществени консултации,  или със съдействието на Български център за нестопанско право - като ни изпращат предложения и коментари (на електронен адрес: info@bcnl.org или margarita@bcnl.org) за да ги включим в общо становище. Крайният срок за това е 1 май 2019 г. 

Публикувано от:

Български център за нестопанско право

 

 

Сходни публикации

26.05.2020
Обучение ”За социалното предпроемачество на правен език” Обучение "За социалното предпроемачество на правен език"

Пролетната обучителна програма на Къщата на гражданските организации продължава с уебинара "За ...

22.05.2020
В подкрепа на социалните предприятия сега: Оздравителна програма LET‘s GO В подкрепа на социалните предприятия сега: Оздравителна програма LET‘s GO

Оздравителната програма помага на граждански организации и техните социални предприятия  да развият ...

20.05.2020
ЗА КОМПАНИИ: ново в ДарПазар - мястото за подаръци с кауза ЗА КОМПАНИИ: ново в ДарПазар - мястото за подаръци с кауза

„Подарихме на всички колеги малки сувенири от ДарПазар, изработени от жени бежанки. Определено се ...