Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
май
22КАК ще се оценява социално добавената стойност на социалните предприятия?

Обществено обсъждане на Методиката за оценка на социалната добавена стойност, която е част от процедурата по регистрация на социалните предприятия 


От края на март се провеждат обществени консултации по Проекта на Правилник за прилагане на Закона за предприятията на социалната и солидарна икономика, с който се уреждат условията и редът за вписване в и заличаване от Регистъра на социалните предприятия като единен национален административен регистър. Във връзка с Правилника и на основание § 7 от Заключителните разпоредби на Закона за предприятията на социалната и солидарна икономика (ЗПССИ) на Портала за обществени консултации тази седмица бе публикуван и Проект на Методика за оценка на социалната добавена стойност.


Тази Методика е много важна за гражданските организации, защото с нея се урежда начинът за определяне на социалната добавена стойност, произвеждана от дейността на социалните предприятия по чл. 7 и чл. 8 от ЗПССИ, което от своя страна е задължително условие за вписване в Регистъра на социалните предприятия. Методиката трябва да създава общ за всички социални предприятия подход, чрез който да могат да се идентифицират моделните специфики, социалните цели, икономическата и социалната среда, заинтересованите страни, ефективното използване на вложените ресурси, преките и косвените ефекти от дейността в подкрепа на целева група и/или за постигане на социална цел, така че всяко социално предприятие, което има нужда от подкрепа, да може я получи на основата на обективно измерена социална добавена стойност.


Ето защо на този етап е от съществено значение неправителствените организации, които извършват свързана с мисията си стопанска дейност и които определят себе си като социални предприятия,  да вземат участие в общественото обсъждане и да изразят своите мнения и коментари по проекта на Методика и заложените в нея правила, като изпратят своето становище лично - чрез Портала за обществени консултации,  или със съдействието на Български център за нестопанско право - като ни изпращат предложения и коментари (на електронен адрес: info@bcnl.org или margarita@bcnl.org) за да ги включим в общо становище. Крайният срок за това е 1 май 2019 г. 

Публикувано от:

Български център за нестопанско право

 

Сходни публикации

17.05.2019
Обучение на тема „Социални иновации и предприемачество”, 29 - 31 май 2019 г. Обучение на тема „Социални иновации и предприемачество", 29 - 31 май 2019 г.

Национален младежки форум, съвместно с испанската фондация „Училище за индустриално развитие", ...

16.05.2019
Предизвикателството 2019 - младежи представят решенията си за 4 села / Пловдив Предизвикателството 2019 - младежи представят решенията си за 4 села / Пловдив

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВОТО ЗА СОЦИАЛНА ПРОМЯНА е 4-дневен игрови формат на Фабрика за идеи, който събира ...

02.05.2019
В Букурещ се проведе среща по проект „Финанси за социална промяна“ В Букурещ се проведе среща по проект „Финанси за социална промяна“

На 23 април 2019 г. в Букурещ, Румъния се проведе среща по проект „Финанси за социална промяна“. ...