Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юли
22КАК ще се оценява социално добавената стойност на социалните предприятия?

Обществено обсъждане на Методиката за оценка на социалната добавена стойност, която е част от процедурата по регистрация на социалните предприятия 


От края на март се провеждат обществени консултации по Проекта на Правилник за прилагане на Закона за предприятията на социалната и солидарна икономика, с който се уреждат условията и редът за вписване в и заличаване от Регистъра на социалните предприятия като единен национален административен регистър. Във връзка с Правилника и на основание § 7 от Заключителните разпоредби на Закона за предприятията на социалната и солидарна икономика (ЗПССИ) на Портала за обществени консултации тази седмица бе публикуван и Проект на Методика за оценка на социалната добавена стойност.


Тази Методика е много важна за гражданските организации, защото с нея се урежда начинът за определяне на социалната добавена стойност, произвеждана от дейността на социалните предприятия по чл. 7 и чл. 8 от ЗПССИ, което от своя страна е задължително условие за вписване в Регистъра на социалните предприятия. Методиката трябва да създава общ за всички социални предприятия подход, чрез който да могат да се идентифицират моделните специфики, социалните цели, икономическата и социалната среда, заинтересованите страни, ефективното използване на вложените ресурси, преките и косвените ефекти от дейността в подкрепа на целева група и/или за постигане на социална цел, така че всяко социално предприятие, което има нужда от подкрепа, да може я получи на основата на обективно измерена социална добавена стойност.


Ето защо на този етап е от съществено значение неправителствените организации, които извършват свързана с мисията си стопанска дейност и които определят себе си като социални предприятия,  да вземат участие в общественото обсъждане и да изразят своите мнения и коментари по проекта на Методика и заложените в нея правила, като изпратят своето становище лично - чрез Портала за обществени консултации,  или със съдействието на Български център за нестопанско право - като ни изпращат предложения и коментари (на електронен адрес: info@bcnl.org или margarita@bcnl.org) за да ги включим в общо становище. Крайният срок за това е 1 май 2019 г. 

Публикувано от:

Български център за нестопанско право

 

Сходни публикации

19.07.2019
136 кандидати с идеи как да подобрят живота на децата в шестото издание на ПРОМЯНАТА 136 кандидати с идеи как да подобрят живота на децата в шестото издание на ПРОМЯНАТА

136 са кандидатите в шестото издание на ПРОМЯНАТА - най-голямата социално отговорна инициатива на Нова ...

15.07.2019
Остават само три дни! Кандидатствай в конкурса за социални предприемачи ПРОМЯНАТА Остават само три дни! Кандидатствай в конкурса за социални предприемачи ПРОМЯНАТА

За шести път конкурсът за социални предприемачи ПРОМЯНАТА търси иновативни решения на проблемите на ...

08.07.2019
До 26 юли е удължен срокът за кандидатстване в „Предприемачество за НПО” 2019/2020 До 26 юли е удължен срокът за кандидатстване в „Предприемачество за НПО" 2019/2020

Срокът за кандидатстване в Програма „Предприемачество за нестопански организации" 2019/2020 е удължен до ...