Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юни
25Национални младежки лагери за изграждане на лидерски умения „Заедно напред" 2019 г.

Национални младежки лагери за изграждане на лидерски умения „Заедно напред" 2019 г.

Какво?

Национални младежки лагери за изграждане на лидерски умения „Заедно Напред“ за младежи от ромски произход, на възраст от 16 до 21 години.

Младежка фондация „Арете“ подкрепя развитието и израстването на лидери сред ромската общност. Фондацията организира инициативи, които събират и мобилизират младежи от цялата страна, подпомага изграждането на професионални и социални мрежи, оказва съдействие на младите хора за повишаване на тяхното образование, взаимното подпомагане и подкрепа за развитието на лидерските им умения и кариерното им развитие.

Защо?

Целите  на  лагерите  са:

• Мотивиране на ромските младежи да продължат образованието си във висши учебни заведения;
• Изграждане на лидерски умения сред младите роми;
• Включване на участниците в  младежката доброволческа мрежа към фондация "Арете";
• Мотивиране на ромските младежи към активно участие в обществения и социален живот и личностната им реализация;
• Насърчаване на младежката активност;
• Предоставяне на полезна информация за историята, културата и традициите на ромската общност в България;
• Създаване на среда за комуникация между младите роми от различни краища на България;
• Запознаване с изявени роми;
• Създаване на положителен образ на ромите сред обществото;
• Забавна и интерактивна работна среда.

Кога?

Лагерите „Заедно напред“ ще се проведат както следва:

• Първи лагер „Заедно напред“ – 14 юли - 20 юли 2019 г.
• Втори лагер „Заедно напред“ –  28 юли - 3 август 2019г.

Къде?

През 2019 година ще се организират два национални младежки лагера, които ще се проведат през месеците юли и август в хотел „Маунтин Парадайс край Орехите“, гр. Банско

Как?

Трябва да отговаряте на следните критерии:

• Младежи от ромски произход между 16 – 21 години.
• Минимален успех в училище – Добър 4.00
• Попълнен формуляр за кандидатстване
• Препоръка от преподавател или неправителствена организация
• Есе по една от двете зададени теми във формуляра.


Моля посетете сайта ни, за да изтеглите формуляра - http://www.areteyouth.org/blog/entry/camps_2019


Ако искате да сте част от лагерите, които ще променят живота ви, то изпратете всички необходими документи за кандидатстване до 10.06.2019г. на e-mail: galina@areteyouth.org или по пощата на адрес: гр. София 1202, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 77, ет. 2, до Младежка фондация „Арете“- България. 

Публикувано от:

Младежка фондация ”Арете” -България

 

Сходни публикации

21.06.2019
ТСА обявява конкурс за проектни предложения за участие в Проект „Млади ромски педагози” 2019-2020 ТСА обявява конкурс за проектни предложения за участие в Проект „Млади ромски педагози" 2019-2020

Фондация „Тръст за социална алтернатива" ви кани да представите проектни предложения за участие в ...

18.06.2019
Списък на одобрените кандидати по Стипендиантската програма за студенти от ромски произход Списък на одобрените кандидати по Стипендиантската програма за студенти от ромски произход

Фондация „Тръст за социална алтернатива" публикува списъка на всички одобрени кандидати в ...

16.04.2019
Търсят се трима ментори за градовете София, Сливен и Пловдив Търсят се трима ментори за градовете София, Сливен и Пловдив

FIND YOUR WAY TO THE WORLD OF WORK PROJECT NO. 2017-1-027ПРОЕКТ: ПЪРВИ СТЪПКИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ ...