Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
сеп
17Обучение „Разпит и изслушване на деца"

Обучение „Разпит и изслушване на деца"
Институт по социални дейности и практики организира обучение

„Разпит и изслушване на деца, жертви или свидетели на престъпление. Подготовка за участието им в процедури. Информиране, застъпничество и придружаване".

Обучението ще се проведе през месец май, 2019 в гр. Казанлък

Ако Вашата организация (социална услуга) желае да придобие компетенции и да формира специализиран екип за разпит и изслушване на деца в специализирано помещение - синя стая, може да се включите в предстоящото обучение на Институт по социални дейности и практики.

Процесът на организиране и провеждане на разпити и изслушване на деца, които са жертва на насилие или свидетели на престъпление изисква щадяща за детето среда и начин, който гарантира защита на правата на детето като участник в правни процедури чрез прилагане принципите на щадящото правосъдие.

Обучението по темата е предназначено за специалисти-социални работници, педагози и психолози, които работят по случаи на деца, жертва на насилие или свидетели на престъпление и се нуждаят от специфични компетенции за осъществяване на изслушвания на деца в т. нар. синя стая. Състои се от 3 основни обучителни модула, които съдържат теоретична и практическа част, като някои от темите се провеждат в специализираното помещение за изслушване на деца.

След приключване на обучението, първите изслушвания могат да се осъществят под супервизия и методическата подкрепа на експерт от ИСДП, като услугата се заплаща допълнително.

Формат и удостоверяване

Общата продължителност на обучението е 48 присъствени учебни часа, разпределени както следва: 1-ви модул-2 дни; 2-ри модул-1 ден; 3-ти модул-3 дни.
Обучението се осъществява в група от 12 до 16 участници.

Всеки участник, завършил обучението придобива сертификат, който удостоверява придобитите компетенции и право за осъществяване на изслушвания на деца в синя стая по утвърдена методика.

Дати и място на провеждане:
• 1-ви модул - 15 - 16 май, 2019 г.
2-ри модул – 17 май
3-ти модул – в периода 28 май - 7 юни, 2019 г., предстои допълнително уточняване на датите
• Гр. Казанлък, залата на Център за обществена подкрепа, управляван от Сдружение „Бъдеще за децата” на адрес: гр. Казанлък, ул. „Войнишка“ 25 (бившата Община No 2).

*При включване на трима и повече участници от една организация се ползва отстъпка от 10 % за всеки участник.
**При допълнително договаряне след приключване на обучението и по преценка на екипа.

За допълнителна информация:
Звездица Пенева-Ковачева,
Тел. 089 2232781, z.kovacheva@sapibg.org, www.sapibg.org


 

Публикувано от:

Институт по социални дейности и практики

 

Сходни публикации

02.09.2019
Сертификационно обучение за работа с Developmental Profile 3 – Варна Сертификационно обучение за работа с Developmental Profile 3 – Варна

Developmental Profile 3 е предназначен за оценка на типичното развитие на децата и идентифицирането на ...

27.08.2019
Сертификационно обучение за работа с WISC-IV – София Сертификационно обучение за работа с WISC-IV – София

WISC-IV се базира на най-влиятелната от съвременните теории за интелигентността, известна като Gf-Gc ...

27.08.2019
MMPI 2 и MMPI A - Комбинирано сертификационно обучение – София MMPI 2 и MMPI A - Комбинирано сертификационно обучение – София

ММPI-2 покрива почти целия спектър от психични и емоционални разстройства и се е превърнал в неизменна ...