Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юли
22Обучение „Разпит и изслушване на деца"

Обучение „Разпит и изслушване на деца"
Институт по социални дейности и практики организира обучение

„Разпит и изслушване на деца, жертви или свидетели на престъпление. Подготовка за участието им в процедури. Информиране, застъпничество и придружаване".

Обучението ще се проведе през месец май, 2019 в гр. Казанлък

Ако Вашата организация (социална услуга) желае да придобие компетенции и да формира специализиран екип за разпит и изслушване на деца в специализирано помещение - синя стая, може да се включите в предстоящото обучение на Институт по социални дейности и практики.

Процесът на организиране и провеждане на разпити и изслушване на деца, които са жертва на насилие или свидетели на престъпление изисква щадяща за детето среда и начин, който гарантира защита на правата на детето като участник в правни процедури чрез прилагане принципите на щадящото правосъдие.

Обучението по темата е предназначено за специалисти-социални работници, педагози и психолози, които работят по случаи на деца, жертва на насилие или свидетели на престъпление и се нуждаят от специфични компетенции за осъществяване на изслушвания на деца в т. нар. синя стая. Състои се от 3 основни обучителни модула, които съдържат теоретична и практическа част, като някои от темите се провеждат в специализираното помещение за изслушване на деца.

След приключване на обучението, първите изслушвания могат да се осъществят под супервизия и методическата подкрепа на експерт от ИСДП, като услугата се заплаща допълнително.

Формат и удостоверяване

Общата продължителност на обучението е 48 присъствени учебни часа, разпределени както следва: 1-ви модул-2 дни; 2-ри модул-1 ден; 3-ти модул-3 дни.
Обучението се осъществява в група от 12 до 16 участници.

Всеки участник, завършил обучението придобива сертификат, който удостоверява придобитите компетенции и право за осъществяване на изслушвания на деца в синя стая по утвърдена методика.

Дати и място на провеждане:
• 1-ви модул - 15 - 16 май, 2019 г.
2-ри модул – 17 май
3-ти модул – в периода 28 май - 7 юни, 2019 г., предстои допълнително уточняване на датите
• Гр. Казанлък, залата на Център за обществена подкрепа, управляван от Сдружение „Бъдеще за децата” на адрес: гр. Казанлък, ул. „Войнишка“ 25 (бившата Община No 2).

*При включване на трима и повече участници от една организация се ползва отстъпка от 10 % за всеки участник.
**При допълнително договаряне след приключване на обучението и по преценка на екипа.

За допълнителна информация:
Звездица Пенева-Ковачева,
Тел. 089 2232781, z.kovacheva@sapibg.org, www.sapibg.org


 

Публикувано от:

Институт по социални дейности и практики

 

Сходни публикации

22.05.2019
Обучения:  Работа с трудни клиенти със специфична проблематика и Работа по случаи на сексуално насилие над деца Обучения: Работа с трудни клиенти със специфична проблематика и Работа по случаи на сексуално насилие над деца

1. РАБОТА С ТРУДНИ КЛИЕНТИ И КЛИЕНТИ СЪС СПЕЦИФИЧНА ПРОБЛЕМАТИКА Дата: 17, 18 и 19 юни 2019г. в гр. ...

21.03.2019
Сертификационно обучение за кариерни консултанти по програмата GCDF Сертификационно обучение за кариерни консултанти по програмата GCDF

Фондация на бизнеса за образованието организира ново обучение по кариерно консултиране, което ...

18.03.2019
Покана за обучение за работа с деца със специални нужди на фондация Карин дом Покана за обучение за работа с деца със специални нужди на фондация Карин дом

Карин дом има удоволствието да ви покани на предстоящо обучение на тема: „Програма за обучение на ...