Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юли
22Работна среща по проект A.S.A.P. – (Системен подход спрямо работата с извършителите на насилие - A systemic approach to perpetrators) се провежда в София на 14 и 15 май 2019 г.

Работна среща по проект A.S.A.P. – (Системен подход спрямо работата с извършителите на насилие - A systemic approach to perpetrators) се провежда в София на 14 и 15 май 2019 г.

 

Проектът „Системен подход спрямо работата с извършителите на насилие“ (A.S.A.P) е двугодишен проект (2018-2020 г.), съфинансиран от Европейската комисия, който има за цел определяне и прилагане на модел за интегриране на интервенционни методи за социална работа с жертвите и извършителите на насилие, основано на пола, за да се насърчи ефективна мрежа за превенция. Водеща организация по проекта е Регион Венето, Италия, в сътрудничество с Асоциация „НАЯ”, Фондация БЦДИ, България и организаците Duga – Загреб, Хърватия, Una Casa per l'Uomo Società Cooperativa Sociale – Италия, Gruppo R scs – Италия и Европейска мрежа за работа с извършители на домашно насилие, Германия.  На 14 и 15 май 2019 г. в хотел „Рамада", гр. София ще се проведе работна среща по проекта. 

Основните дейности по проекта са: проучване на съществуващите оперативни модели и на правилата на трите участващи страни (България, Хърватия, Италия) за услуги в подкрепа на жертвите на насилие и за социална работа с извършителите; проучване на оперативните модели в други държави-членки на ЕС; разработване на експериментален оперативен протокол (за интегриране на услугите); експериментирането на този протокол в трите участващи страни; определянето и прилагането на система за оценка за измерване на въздействието на експерименталния протокол; определянето на окончателния оперативен протокол и насоките за политики за борба с насилието срещу жени, които да бъдат предложени на институциите на участващите страни (и на европейско равнище); разпространение на дейностите по проекта за насърчаване разпространението на такива модели в други страни.

 

Очаквани резултати от проекта са: системен подход към насилието, основано на пола; засилено мултидисциплинарно сътрудничество на услугите за жертви и извършители, обединени в интегрирана мрежа; предложения за подобряване на законодателството относно насилието, основано на пола; увеличен обмен на информация и инструменти на европейско/национално/регионално/местно равнище по отношение на насилието, основано на пола.


Преки бенефициенти на проекта ще бъдат доставчиците на услуги в трите страни (България, Хърватия, Италия): около 120 в структурите, подпомагащи жертвите на насилие, центровете за борба с насилието и приютите; около 60 в центровете за социална работа с мъже, които са извършители на насилие. Непреки бенефициенти ще бъдат жени, жертви на насилие и мъже, извършители на насилие, тъй като ще се възползват от интегрираната мрежа от услуги, произтичаща от прилагането на новия оперативен протокол. 

Публикувано от:

 

Сходни публикации

22.07.2019
След първите си крачки, днес Богдан си избра да стане учен След първите си крачки, днес Богдан си избра да стане учен

С традиционния прощъпулник днес отпразнувахме първите самостоятелни крачки на един от нашите любимци – ...

19.07.2019
Всеки шести българин би станал приемен родител, ако получава заплата, показва национално допитване Всеки шести българин би станал приемен родител, ако получава заплата, показва национално допитване

Половината (53%) от българите подкрепят децата в риск да се отглеждат в приемни семейства, а 24% са на ...

17.07.2019
Асоциация Цьолиакия България е с мисията да подобри живота на хората с непоносимост към глутен Асоциация Цьолиакия България е с мисията да подобри живота на хората с непоносимост към глутен

Интервю с екипа на  Асоциация Цьолиакия България – неправителствена организация, която помага ...