Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юни
02Работна среща по проект A.S.A.P. – (Системен подход спрямо работата с извършителите на насилие - A systemic approach to perpetrators) се провежда в София на 14 и 15 май 2019 г.

Работна среща по проект A.S.A.P. – (Системен подход спрямо работата с извършителите на насилие - A systemic approach to perpetrators) се провежда в София на 14 и 15 май 2019 г.

 

Проектът „Системен подход спрямо работата с извършителите на насилие“ (A.S.A.P) е двугодишен проект (2018-2020 г.), съфинансиран от Европейската комисия, който има за цел определяне и прилагане на модел за интегриране на интервенционни методи за социална работа с жертвите и извършителите на насилие, основано на пола, за да се насърчи ефективна мрежа за превенция. Водеща организация по проекта е Регион Венето, Италия, в сътрудничество с Асоциация „НАЯ”, Фондация БЦДИ, България и организаците Duga – Загреб, Хърватия, Una Casa per l'Uomo Società Cooperativa Sociale – Италия, Gruppo R scs – Италия и Европейска мрежа за работа с извършители на домашно насилие, Германия.  На 14 и 15 май 2019 г. в хотел „Рамада", гр. София ще се проведе работна среща по проекта. 

Основните дейности по проекта са: проучване на съществуващите оперативни модели и на правилата на трите участващи страни (България, Хърватия, Италия) за услуги в подкрепа на жертвите на насилие и за социална работа с извършителите; проучване на оперативните модели в други държави-членки на ЕС; разработване на експериментален оперативен протокол (за интегриране на услугите); експериментирането на този протокол в трите участващи страни; определянето и прилагането на система за оценка за измерване на въздействието на експерименталния протокол; определянето на окончателния оперативен протокол и насоките за политики за борба с насилието срещу жени, които да бъдат предложени на институциите на участващите страни (и на европейско равнище); разпространение на дейностите по проекта за насърчаване разпространението на такива модели в други страни.

 

Очаквани резултати от проекта са: системен подход към насилието, основано на пола; засилено мултидисциплинарно сътрудничество на услугите за жертви и извършители, обединени в интегрирана мрежа; предложения за подобряване на законодателството относно насилието, основано на пола; увеличен обмен на информация и инструменти на европейско/национално/регионално/местно равнище по отношение на насилието, основано на пола.


Преки бенефициенти на проекта ще бъдат доставчиците на услуги в трите страни (България, Хърватия, Италия): около 120 в структурите, подпомагащи жертвите на насилие, центровете за борба с насилието и приютите; около 60 в центровете за социална работа с мъже, които са извършители на насилие. Непреки бенефициенти ще бъдат жени, жертви на насилие и мъже, извършители на насилие, тъй като ще се възползват от интегрираната мрежа от услуги, произтичаща от прилагането на новия оперативен протокол. 

Публикувано от:

 

 

Сходни публикации

26.05.2020
@Съветите на д-р Станчева: Как да се държим с детето, когато е болно? @Съветите на д-р Станчева: Как да се държим с детето, когато е болно?

Д-р Станчева е педиатър и детски невролог с 15 годишен опит. Специализирала в университетски детски ...

26.05.2020
Фондация ”За Нашите Деца” обявява конкурс на тема ”За мен бащинството е” по повод Международния ден на бащата Фондация "За Нашите Деца" обявява конкурс на тема "За мен бащинството е" по повод Международния ден на бащата

Здравейте, скъпи приятели!Знаете ли какъв ден е 21 юни? Всяка година милиони хора от целия свят ...

19.05.2020
BG-Mamma: Всеки може да потърси безвъзмездно съвет от специалисти в над 20 области BG-Mamma: Всеки може да потърси безвъзмездно съвет от специалисти в над 20 области

  Социалната кампания "Специалистите говорят" е на BG-Mamma в отговор на проблемите на ...