Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
сеп
17Работна среща по проект A.S.A.P. – (Системен подход спрямо работата с извършителите на насилие - A systemic approach to perpetrators) се провежда в София на 14 и 15 май 2019 г.

Работна среща по проект A.S.A.P. – (Системен подход спрямо работата с извършителите на насилие - A systemic approach to perpetrators) се провежда в София на 14 и 15 май 2019 г.

 

Проектът „Системен подход спрямо работата с извършителите на насилие“ (A.S.A.P) е двугодишен проект (2018-2020 г.), съфинансиран от Европейската комисия, който има за цел определяне и прилагане на модел за интегриране на интервенционни методи за социална работа с жертвите и извършителите на насилие, основано на пола, за да се насърчи ефективна мрежа за превенция. Водеща организация по проекта е Регион Венето, Италия, в сътрудничество с Асоциация „НАЯ”, Фондация БЦДИ, България и организаците Duga – Загреб, Хърватия, Una Casa per l'Uomo Società Cooperativa Sociale – Италия, Gruppo R scs – Италия и Европейска мрежа за работа с извършители на домашно насилие, Германия.  На 14 и 15 май 2019 г. в хотел „Рамада", гр. София ще се проведе работна среща по проекта. 

Основните дейности по проекта са: проучване на съществуващите оперативни модели и на правилата на трите участващи страни (България, Хърватия, Италия) за услуги в подкрепа на жертвите на насилие и за социална работа с извършителите; проучване на оперативните модели в други държави-членки на ЕС; разработване на експериментален оперативен протокол (за интегриране на услугите); експериментирането на този протокол в трите участващи страни; определянето и прилагането на система за оценка за измерване на въздействието на експерименталния протокол; определянето на окончателния оперативен протокол и насоките за политики за борба с насилието срещу жени, които да бъдат предложени на институциите на участващите страни (и на европейско равнище); разпространение на дейностите по проекта за насърчаване разпространението на такива модели в други страни.

 

Очаквани резултати от проекта са: системен подход към насилието, основано на пола; засилено мултидисциплинарно сътрудничество на услугите за жертви и извършители, обединени в интегрирана мрежа; предложения за подобряване на законодателството относно насилието, основано на пола; увеличен обмен на информация и инструменти на европейско/национално/регионално/местно равнище по отношение на насилието, основано на пола.


Преки бенефициенти на проекта ще бъдат доставчиците на услуги в трите страни (България, Хърватия, Италия): около 120 в структурите, подпомагащи жертвите на насилие, центровете за борба с насилието и приютите; около 60 в центровете за социална работа с мъже, които са извършители на насилие. Непреки бенефициенти ще бъдат жени, жертви на насилие и мъже, извършители на насилие, тъй като ще се възползват от интегрираната мрежа от услуги, произтичаща от прилагането на новия оперативен протокол. 

Публикувано от:

 

Сходни публикации

01.08.2019
Услугите ни за ранна интервенция разпознати като добра практика на международно ниво Услугите ни за ранна интервенция разпознати като добра практика на международно ниво

Практиката по ранна детска интервенция на Фондация „За Нашите Деца" е включена в новия сборник ...

01.08.2019
12.5% от бебетата в България родени от майки под 20 г., първи сме в ЕС 12.5% от бебетата в България родени от майки под 20 г., първи сме в ЕС

България е на първо място в Европейския съюз по процент на бебета, родени от майки на възраст под 20 ...

31.07.2019
Шамарът не е проблем- възпитава? Шамарът не е проблем- възпитава?

Случаите на насилие над деца и на агресия в българските училища се увеличават. В глобален план, близо ...