Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
сеп
19Актуални граждански теми и практически работилници събират организации от Централна и Източна Европа в Пловдив

Актуални граждански теми и практически работилници събират организации от Централна и Източна Европа в Пловдив
Фондация „ЕкоОбщност” организира конференция „Успехи и предизвикателства пред гражданските организации в България”, която ще се състои на 18 и 19 юни 2019 г. в Пловдив и ще събере представители на неправителствени организации от страната и гости от Централна и Източна Европа. Тя е част от поредица форуми, провеждащи се в България, Полша, Румъния, Словакия, Унгария и Чехия по проект „Да върнем гражданското си пространство!“, финансиран от Европейската комисия.

Събитието цели да насочи вниманието към актуални за българското общество теми, свързани с участието на гражданите в обществения живот: достъп до информация и правосъдие, права на децата, устойчиво планиране и градоустройство, здравословна жизнена среда. Конференцията ще даде възможност за обсъждане на предизвикателствата пред НПО в контекста на свиващото се гражданско пространство, като насърчи участниците да допринесат със своя опит и идеи в областта на прилагането и изготвянето на публични политики както на местно, така и на ЕС ниво.

Програмата включва лекции и дискусии, които ще се съсредоточат върху случаи от България и партниращите страни, касаещи ограничаването на гражданските права и възможностите за участие. Предвидени са и два обучителни модула: единият е посветен на ефективното комуникиране на работата на организациите, а другият е насочен към подобряване знанията и уменията на граждани активисти за разпознаване на проблемите в управлението на зелените площи и културното наследство. Втората работилница ще се проведе в емблематичната Цар Симеонова градина в Пловдив – централна градска забележителност с висока историческа и ландшафтна стойност.

В рамките на конференцията ще бъдат представени и резултатите от проведената от фондация „ЕкоОбщност” в началото на годината онлайн анкета сред български НПО, проучваща техния капацитет и потребности. Заключенията от нея, както и изведените идеи и предложения от обсъжданията на участниците във форума, ще помогнат за формулиране на препоръки за политики и действия – на национално или европейско ниво.
              
Регистрацията за събитието е отворена до 13 юни и до запълване на свободните места на следния адрес: https://forms.gle/63LM6ETWBk4eZCUZ6.

Проект „Да върнем гражданското си пространство – централноевропейско сътрудничество в посока на цялостна политка на ЕС за гражданското общество” (“Reclaim our civic space! - Central-European civic cooperation towards a comprehensive EU policy on civil society”) се финансира по програма „Европа за гражданите“ от Европейската комисия. Проектът се осъществява от членовете на сдружение „Партньорство за околна среда” от България, Полша, Словакия, Чехия и Унгария, в партньорство с „Фондация за развитие на гражданското общество“, Румъния.


 

Публикувано от:

Фондация „ЕкоОбщност“

 

Сходни публикации

13.09.2019
Нова покана към ЮЛНЦ за участие в тематична работна група за разработване на „Оперативна програма за наука и образование” за програмен период 2021 – 2027 г. Нова покана към ЮЛНЦ за участие в тематична работна група за разработване на „Оперативна програма за наука и образование" за програмен период 2021 – 2027 г.

Изпълнителна агенция „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж" стартира нова ...

12.09.2019
Представителят на УНИЦЕФ в България се срещна с президента на Република България Представителят на УНИЦЕФ в България се срещна с президента на Република България

Представителят на УНИЦЕФ в България д-р Джейн Муита и президентът на Република България г-н Румен ...