Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юни
21Дискусия за женското предприемачество в столицата

Дискусия за женското предприемачество в столицата

Първата дискусия - „Делови пътища на Европейска София" по проект  „Духовни и делови пътища на Европейска София", финансиран от Програма Европа 2019 на Столична община, се проведе на 6 юни 2019 г. в зала „Азия" на Конгресен център „Глобус" в град София.

Присъстваха представители на Министерство на труда и социалната политика, Столична община, жени предприемачки от столицата, неправителствени организации и изследователи, които работят по въпросите на женското предприемачество в България.


Лектори на събитието бяха г-н Александър Сарафов - представител на Общинския гаранционния фонд за малки и средни предприятия, който има специален акцент в подкрепата си за жени предприемачки, и г-жа Деница Андонова, предприемач, която сподели своя успешен опит от работа с фонда и пътя й до успешен малък бизнес в България.

Форумът повдигна важни въпроси, свързани със състоянието и бъдещето на женското предприемачество в България.


Подчертана бе нуждата от регулярното събиране на надеждни данни, които да очертават тенденциите в развитието на предприемачеството и които да са основа за взимане на решения за адекватни мерки в подкрепа на женското предприемачество в България, и които все още липсват у нас.


Подкрепата на финансовите инструменти като Общинския гаранционен фонд е много важна първа стъпка, която трябва да се популяризира повече. Все още тези финансови инструменти са непознати за широката публика, а практиката на фонда показва, че подкрепата под формата на грантовите схеми има положителен ефект. Според наблюденията на фонда едва 1 % от получилите финансова помощ под формата на обезпечение по кредити не успяват да изпълнят финансовите си задължения. За останалите 99% бенефициенти този финансов инструмент е сериозна подкрепа, която помага за осъществяването на бизнес идеите им.


Грантовете по Програмата за финансиране на иновативни и стартиращи предприятия в Столична община, също са една добра възможност за осъществяване на иновативни бизнес идеи. Допълнителни предимства по тази програма се дават на проекти на жени предприемачи със завършена образователно-квалификационна степен „бакалавър“ в сферата на проекта; проекти на лица до 35 г. и на лица над 50 г както и проекти със социален и екологичен ефект от реализацията на предприемаческата иновативна идея. Повече информация за Програмата може да бъде намерена на уебсайта но фонда: https://ogf-sofia.com/.


Повече за дискусионния форум можете да прочетете на страницата на проекта на нашия уебсайт: http://www.cwsp.bg/htmls/page.php?id=1244&category=599&page=2
 

Публикувано от:

 

Сходни публикации

19.06.2019
ТЯ в България ТЯ в България

26 юни | 18:00 | СофияЛаб ул. Сердика 1 Интересувате ли се от темата за овластяването на жените? А дали ...

18.06.2019
ТЯ в Пловдив ТЯ в Пловдив

27 юни | 19:00 | Отсреща ул. Бетовен 12 „Тя в Пловдив“ представя активните жени на Пловдив и дава ...

18.06.2019
ТЯ в Габрово ТЯ в Габрово

„ТЯ в ..." вече и в Габрово!„Тя в Габрово" представя активните жени на Габрово и дава възможност на ...