Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
май
29Обучения за младежки работници

Обучения за младежки работници
Сдружение „АСУ Делфи" набира участници за осем двудневни обучения за младежка работа за приобщаващо развитие на младите.

Кандидатите трябва да са младежи на възраст от 15 до 29 г. или младежки работници (без ограничение на възрастта) и да попълнят електронен формуляр като изберат предпочитаните от тях теми за обучение.

От кандидатите се изисква да са добре мотивирани и да приложат наученото в практиката, което да представят на форум в края на годината.

Целта на обученията е да се насърчи и подпомогне развитието на младежката работа като се засили нейната роля и признание за приобщаващо развитие на младите хора, в съответствие с целите на Европейската стратегия за младежта (2019-2027) и Национална програма за младежта (2016-2020).

Структурата на обученията включва: 30% теоретична част за иновативни знания; 60% практическа част (игрови модели, работа в екип и малки групи, казуси, симулации); 10% въвеждаща и заключителна част, вкл. оценка и сертифициране на участниците.

Обученията ще се проведат в малки групи - по 12 участници, на територията на област Бургас, като точните местата ще бъдат съобщени на участниците заедно с програмата за тях.

Срокове за кандидатстване:
- от 1 юни  до 11 юли 2019 г., за обученията, които ще се проведат през периода юли-септември 2019 г.;
- от 12 юни до 30 септември 2019, за обученията, които ще се проведат през периода октомври-ноември 2019 г. 
Формуляр за кандидатстване: https://forms.gle/y6J6m26n9tHKMkgA6

Индикативни дати за стартиране на са: 16-17 и 17-18 юли 2019.

Планирани места за провеждане на обученията о. Света Анастасия (Бургас), туристически комплекс в местността „Рибарникъ" (Странджа планина), местност Тополица (Стара планина). На участниците са осигурени: нощувка, храна, кафе-паузи, обучителни пакети/материали и транспорт от Бургас до мястото на обучението и обратно.
С всички кандидати за обученията ще бъде осъществена обратна връзка (интервю). 
Темите на обученията са посочени в електронния формуляр.

Конкретните дати за обученията ще бъдат обявени участниците веднага след запълване на група от 12 човека за всяко обучение.

Обученията се реализират по проект „Младежка работа за приобщаващо развитие" на сдружение „Асоциация за стратегическо управление Делфи", финансиран от Министерство на младежта и спорта, Национална програма за младежта (2016-2020).

Допълнителна информация може да получите на електронен адрес: delphibs@abv.bg 

Публикувано от:

Асоциация за стратегическо управление ДЕЛФИ

 

 

Сходни публикации

18.05.2020
Петър Бодуров не приема бездействието като алтернатива, дори по време на криза Петър Бодуров не приема бездействието като алтернатива, дори по време на криза

Петър Бодуров е участник в проект Инициатива за изграждане на бъдещо поколение граждански лидери, към ...

15.05.2020
ТАНДЕМ – менторска програма набира студенти и ученици! ТАНДЕМ – менторска програма набира студенти и ученици!

Знаеш ли, че "тандем" се нарича колело за двама - с две седалки и два чифта педали? Това е и принципът ...

15.05.2020
Фондация ”Смокиня” предлага интересна възможности за доброволчество в Атина и обучение по славянски езици Фондация "Смокиня" предлага интересна възможности за доброволчество в Атина и обучение по славянски езици

Тихомир Георгиев, участник в Инициативата - проект работещ за следващото поколение граждански лидери, ...