Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
яну
27Обучение „Партньорство с родителите"

Обучение „Партньорство с родителите"
Център за приобщаващо образование организира обучение на тема „Партньортство с родителите: Как да включим родителите в училищния живот, как да управляваме взаимоотношенията си с родителите."

Обучението акцентира върху ползите от системната грижа, която училището полага за изграждане на ефективни отношения с родителите на две нива – индивидуално (между отделния учител и родител) и групово (общоучилищна стратегия за включването на родителите в училищния живот). В хода на обучението типични родителски поведения, които затрудняват учителите, ще бъдат представени и обяснени през призмата на психологически феномени, които са характерни за функционирането на всеки човек.
 
Какво ще научите: Подходите в обучението провокират и подпомагат изграждането на по-задълбочено разбиране на проблематичните за учителите родителски прояви;  специално внимание ще бъде обърнато на необходимите умения за планиране и провеждане на фокусирани (с ясна цел) индивидуални разговори между отделните учители и родители; какви са ползите на това да сме активната страна в изграждането на отношения с родителите; как партньорството с родители се разполага в Модела на Центъра за изграждане на по-приобщаваща училищна среда и каква е връзката му с другите елементи на Модела. 
 
Задължително условие за участие: За успешното завършване на обучението и получаване на квалификационен кредит е необходимо участниците да преминат през електронния курс на Центъра „Запознаване с приобщаващото образование“, който ще запознае участниците с теорията и практиката на развитие на училището като системен процес, ключовата роля на работата в екип и четирите области на развитие и управление, които са в основата на Инструмента за анализ на училищната среда. Завършването на електронния курс отнема от 8 часа до няколко дни, в зависимост от индивидуалното темпо и отделено ежедневно време. Електронният курс е част от дистанционната форма на обучение и е достъпен на: http://priobshti.se/trainings/elektronen-kurs-zapoznavane-s-priobshtavashtoto-obrazovanie.

Брой квалификационни кредити: 1
 
Форма на обучение: Обучението се състои от две части:
Част 1 – Дистанционнa. Представлява самостоятелна работа под формата на преминаване на онлайн курс, подготвен от Център за приобщаващо образование и завършващ с издаване на сертификат за успешно преминаване.
Част 2 – Присъственa. Обучение на място


 

Публикувано от:

Център за приобщаващо образование

 

Сходни публикации

24.01.2020
Още една мечта – сбъдната! Още една мечта – сбъдната!

Казвам се Ирина, психолог съм и работя в училище СУ „Св.св. Кирил и Методий“ в гр. Карнобат. До тук – ...

21.01.2020
Предстоящо обучение за кариерни консултанти по програмата GCDF (март - април 2020) Предстоящо обучение за кариерни консултанти по програмата GCDF (март - април 2020)

Фондация на бизнеса за образованието организира обучение по кариерно консултиране, което ще се ...

15.01.2020
Покана за участие в обучение „Медийна и информационна грамотност” Покана за участие в обучение „Медийна и информационна грамотност"

Екипът на Асоциация за развитие на София кани учители от гимназиален етап да вземат участие в курс по ...