Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
яну
23Готова е игровата учебна програма по проект ATSIV

Вече е готова отворената виртуална среда за обучение, която се разработи в рамките на проект ATSIV (Подкрепа за третия сектор чрез иновации и промяна). Тази игрова учебна програма цели да повиши знанията и уменията на служителите в неправителствени организации, като в същото време развие влиянието и разпознаваемостта на неправителствения сектор като възможност за професионално развитие. Тя се състои от три модула: дигитален маркетинг, networking и crowdfunding, в чието изготвяне се включиха както лица от неправителствени организации и образователни институции, така и такива от областта на бизнеса и законодателните политики.


Във всеки от модулите на образователната игра играчът се намира в свят, в който различни ментори и оценители му помагат да придобие нови знания и умения в различните сфери. Отворената виртуална среда за обучение е изключително подходяща и полезна за всички хора, които желаят да придобият нови и по-обширни знания в посочените области, като използването на този модел на обучение намалява финансовите разходи и едновременно стимулира повишаването на квалификацията на работещите в неправителствения сектор.


По време на играта играещият преминава през лекционни курсове, след които трябва да реши определени тестове във връзка с всеки преминат курс. За да премине към следващия модул, той трябва да реши теста с достатъчно висок резултат, което автоматично отключва следващото ниво на играта. Тестовете са с различна степен на трудност, като играчът решава самостоятелно тест с каква трудност иска да реши. С приключването на образователната игра играещият придобива значителни знания в съответните сфери, достатъчни му да продължи уверено своето развитие.


Образователната игра е достъпна на адрес https://seerc.org/atsiv/index.html, като кратки инструкции английски за нея можете да намерите тук


Проект ATSIV се реализира от 6 партньорски организации в рамките на програма Еразъм+ на Европейската комисия, Ключова дейност 2: Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики, Дейност: Стратегически партньорства в сферата на образованието за възрастни. 

Публикувано от:

Фондация ”Право и Интернет”

 

Сходни публикации

07.01.2020
Международно обучение по методите на Art of Hosting Международно обучение по методите на Art of Hosting

Истински новите решения се раждат в пресечните точки. Там, където се смесват успешно различни мнения, ...

16.12.2019
Обучение „Глас и работа с групи” в Пловдив Обучение „Глас и работа с групи” в Пловдив

Ако работите с групи – като преподаватели, обучители, терапевти. Ако искат да разчитате на силен, ясен и ...

11.11.2019
Покана за заключителна среща по GrandExperts Покана за заключителна среща по GrandExperts

Екипът на Фондация „Лале” с радост кани колеги, съмишленици и всички, които се интересуват, на една ...