Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
авг
25Два месеца до края на първата сесия на Схемата за малки инициативи

Два месеца до края на първата сесия на Схемата за малки инициативи
Операторът на Фонд Активни граждани България напомня, че срокът за подаване на проектни предложения по първата сесия на Схемата за малки инициативи изтича на 15 септември 2019 г.

Допустимите кандидати имат възможност да подготвят и подадат проектните си предложения в шест тематични приоритети: Подобряване на демократичната култура и гражданската осведоменост; Подкрепа за правата на човека; Овластяване на уязвими групи; Повишаване на приноса на гражданските организации за равенството между половете и предотвратяване на насилието по полов признак; Повишаване на ангажираността на гражданите с опазване на околната среда и климатичните промени; Подобряване на капацитета и устойчивостта на гражданския сектор, в това число на гражданските организации.

 

Подробни Насоки за кандидатстване и съпътстващите приложения по конкурса на Фонд Активни граждани България можете да намерите в меню „Конкурс по схема за малки инициативи“, секция „Конкурси".

За да подадат проект, допустимите кандидати трябва да заявят регистрация в Електронната система за подаване и управление на проекти (ЕСПУП) като натиснат бутона "Вход в ЕСПУП“ и попълнят исканата информация. Регистрациите в ЕСПУП, направени в рамките на Първия конкурс за стратегически проекти, са валидни и за конкурса по Схемата за малки инициативи.


Източник: Фонд Активни граждани, 14 юли 2019

 

 

Редактор на новини - Ралица Николова - editor@ngobg.info

Сходни публикации

23.07.2019
Конкурсна сесия на Програма младежки дейности на Община Габрово 2019 Конкурсна сесия на Програма младежки дейности на Община Габрово 2019

Община Габрово открива процедура за Първа конкурсна сесия за 2019 година по Програма ...

09.07.2019
Международният женски клуб финансира нов проект на фондация „За Нашите Деца” Международният женски клуб финансира нов проект на фондация „За Нашите Деца"

Международният женски клуб ще финансира допълнителни развитийни и социализиращи дейности за децата, за ...

08.07.2019
Конкурс за проектни предложения за подобряване на езиковите умения и социално-емоционалното развитие в ранна възраст Конкурс за проектни предложения за подобряване на езиковите умения и социално-емоционалното развитие в ранна възраст

Тръст за социална алтернатива (ТСА) кани организации с идеална цел в обществена полза да представят ...