Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
ное
13Два месеца до края на първата сесия на Схемата за малки инициативи

Два месеца до края на първата сесия на Схемата за малки инициативи
Операторът на Фонд Активни граждани България напомня, че срокът за подаване на проектни предложения по първата сесия на Схемата за малки инициативи изтича на 15 септември 2019 г.

Допустимите кандидати имат възможност да подготвят и подадат проектните си предложения в шест тематични приоритети: Подобряване на демократичната култура и гражданската осведоменост; Подкрепа за правата на човека; Овластяване на уязвими групи; Повишаване на приноса на гражданските организации за равенството между половете и предотвратяване на насилието по полов признак; Повишаване на ангажираността на гражданите с опазване на околната среда и климатичните промени; Подобряване на капацитета и устойчивостта на гражданския сектор, в това число на гражданските организации.

 

Подробни Насоки за кандидатстване и съпътстващите приложения по конкурса на Фонд Активни граждани България можете да намерите в меню „Конкурс по схема за малки инициативи“, секция „Конкурси".

За да подадат проект, допустимите кандидати трябва да заявят регистрация в Електронната система за подаване и управление на проекти (ЕСПУП) като натиснат бутона "Вход в ЕСПУП“ и попълнят исканата информация. Регистрациите в ЕСПУП, направени в рамките на Първия конкурс за стратегически проекти, са валидни и за конкурса по Схемата за малки инициативи.


Източник: Фонд Активни граждани, 14 юли 2019

 

 

Редактор на новини - Ралица Николова - editor@ngobg.info

Сходни публикации

11.11.2019
Покана от Посолството на САЩ за проекти в областта на културното наследство Покана от Посолството на САЩ за проекти в областта на културното наследство

Фондът за опазване на културното наследство на Посолството на САЩ в България обяви покана за ...

25.10.2019
Набиране на проектни предложения за 2019 година по Национална програма за младежта (2016-2020) – Подпрограма 2 Набиране на проектни предложения за 2019 година по Национална програма за младежта (2016-2020) – Подпрограма 2

МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА на основание чл. 2 във връзка с чл.8, ал.2 от Наредба № 5 ...

11.10.2019
Научете се как да набирате средства за каузите си с подкрепата на GlobalGiving Научете се как да набирате средства за каузите си с подкрепата на GlobalGiving

Международната платформа за набиране на средства за нестопански организации GlobalGiving ...