English   14288 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Станете членове на НАПОС!

 
Станете членове на НАПОС!


През 2000 година по инициатива на тогавашния председател на Общинския съвет в Несебър Красимир Косев  бе създадена за пръв път в страната Асоциация на председатели на общински съвети,регистрирана скоро и като Национална асоциация на председатели на общински съвети /НАПОС/.

До този момент имаше редица НПО в местното самоуправление, сдружения на общини и на  общински служители,но не и на общински съветници в качеството им на Председатели на общински съвети.

За кратко време НАПОС се утвърди като авторитетна част от сдруженията  в местната власт и стана желан партньор, със своя позиция и роля в НСОРБ,Фондацията за реформа в местното самоуправление и други сдружения.Приети  бяхме още през 2000 година  за партньор на ФРМС, Американската агенция за международна помощ,регионалните асоциации на общини и на професионалните асоциации на общински служители.

Още в началото на дейността ни  стана ясно , че подобно сдружение е полезно и необходимо, защото нито Националното сдружение на общините в Република България ,нито регионалните сдружения на общини са в състояние да работят достатъчно последователно с неразораната целина, наречена общински съвети.В НАПОС членуваха повече от половината председатели на общински съвети от всички области на страната.

В изпълнение на  годишните си и стратегически планове ,само за един мандат, НАПОС реализира разнообразни дейности и инициативи, които ангажираха голяма част от членовете и задълбочиха взаимодействието ни с НПО, министерства, депутати, областни ,общински ръководства и др.

 НАПОС успешно  реализира проект „Повишаване ролята на общинските съвети в процеса на гражданско участие в местното самоуправление “,финансиран от ААМР, чрез ФРМС. Благодарение на този проект, асоциацията се утвърди институционално и разви дейност, с която се наложи като търсен и желан партньор.

За съжаление, през 2004 година, част от новоизбраните през 2003 година председатели на общински съвети,решиха да създадат Национална асоциация на ДЕЙСТВАЩИТЕ председатели на общински съвети в Република България /НАДПОС/, несъгласни в сдружението да членуват БИВШИ председатели на общински съвети. Практиката от тогава до сега, показва грешният подход за изкуствено отблъскване на редица качествени личности, само за това, че вече са станали депутати, министри, кметове, общински съветници или работят успешно в различни сфери.

Тогава в НАПОС преценихме,че не е толкова важна длъжността ,а качествата на хората,работещи за местното самоуправление и за общинските съвети и не приехме Уставът на НАПОС да се промени в тази посока.

Така, по стар български обичай, бе създадена втора подобна асоциация-НАДПОС, по-късно пререгистрирана като НАПОС-РБ.

По-важното е, че за 15 години „новата” асоциация НАПОС-РБ не можа да направи това, което ние от НАПОС постигнахме за 8 години. Нещо повече - дори завоевания, които бяхме постигнали, свързани с участие като делегати - общински съветници в Националното сдружение на общините в Република България/наричано не случайно Сдружението на кметовете/и в Регионалните сдружения на общини, бяха пренебрегнати.

Общинските съвети все още са под натиска на изпълнителната власт в общините,извоюваните от нас звена за обслужването им на много места са от един човек, бюджетите на общинските съвети са зависими от администрацията, а също така автомобилите,техниката,командировките и пр.

По нищо не личи ,че общинските съвети са органът на местното самоуправление, пада равнището на общинските съветници, които не се обучават, не правят предложения за решаване  проблемите на гражданите,не се срещат с избирателите си, а работят често само за своето благоденствие.

Повечето общински съвети нямат свой интернет сайт,а са „сгушени” в сайтовете на общинските администрации.По този начин тяхната дейност е непрозрачна и така още повече се превръщат в безличан придатък на общинските администрации.

Няколко пъти нашата асоциация направи опити за контакт с ДЕЙСТВАЩИТЕ председатели и тяхното сдружение,но срещнахме единствено високомерно мълчание. По тази причина УС на НАПОС реши,че ситуацията налага рестартирането на създадената през 2000 година автентична  асоциация,която да помогне за  поставянето на общинските съвети на полагащото им се място. За целта сме набелязали конкретни действия и мерки,които ще реализираме през този мандат.

Една от тях е новият проект на НАПОС – сайта „Общинските съвети в Република България” /www.napos2000.cоm/,който стартира в началото на 2020 година.В него вече са обозначени всички общински съвети ,продължава информационното му развитие и обогатяването на функциите му.

С рестарта на НАПОС през 2020 година, предприехме действия да поканим като членове на асоциацията  не само  настоящи и бивши председатели и зам.председатели на общински съвети, а  и изявени общински съветници ,както и  други личности с отношение към местното самоуправление.
 
Търсим не количеството,а качествата на нашите членове,които ще имат желание да работят за издигане ролята на общинските съвети,такава каквато тя е по същност и по закон.

Със съдействието на обективните медии,се обърнахме  към всички,които имат отношение към общинските съвети и местното самоуправление,да заявят желанието си за членство в автентичната Национална асоциация на председатели на общински съвети.

Голямата ни цел е  да направим така, че Органът на местното самоуправление – Общинският съвет да бъде това,което е по закон,същност  и в служба на хората.

Желаещите да станат членове на автентичната Национална асоциация на председатели на общински съвети,моля да пишат на ел.поща- napos2000@abv.bg

Красимир Косев-Председател на УС на НАПОС


Сходни публикации

Общо събрание на Българска асоциация спорт за учащи (БАСУ)

Общо събрание на Българска асоциация спорт за учащи (БАСУ)

На 10 март 2023 г. се проведе Общо събрание на БАСУ.Събранието започна в предвидения час, с нужния кворум от членове, с дневен

Дари за Mediapool.bg. Защити свободното слово

Дари за Mediapool.bg. Защити свободното слово

Асоциацията на европейските журналисти – България започва кампания за набиране на средства, за да може електронното издание

Стартира проучване за прилагането на изискванията на наредбата за управление на отпадъци

Стартира проучване за прилагането на изискванията на наредбата за управление на отпадъци

БСК кани заинтересованите фирми и организации да се включат в онлайн проучване за прилагането на изискванията на наредбата за