Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
яну
17Нов интернет сайт ще издига ролята на местните парламенти

Нов интернет сайт ще издига ролята на местните парламенти

ЩО Е ТО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ И ИМА ЛИ ПОЧВА В БЪЛГАРИЯ ?


Нов интернет сайт „Общинските съвети в Република България” (www.napos2000.com/) ще издига ролята на местните парламенти.

        

През 2000 година по инициатива на тогавашния председател на Общинския съвет в Несебър Красимир Косев  бе създадена за пръв път в страната Асоциация на председатели на общински съвети, регистрирана скоро и като Национална асоциация на председатели на общински съвети (НАПОС).

      

До този момент имаше редица НПО в местното самоуправление, сдружения на общини и на  общински служители, но не и на общински съветници в качеството им на Председатели на общински съвети.

       

За кратко време НАПОС се утвърди като авторитна част от сдруженията  в местната власт и стана желан партньор, със своя позиция и роля на НСОРБ, Фондацията за реформа в местното самоуправление. Приети  бяхме още през 2000 година  за партньор на Американската агенция за международна помощ, регионалните асоциации на общини и на професионалните асоциации на общински служители.

       

Още в началото на дейността ни  стана ясно, че подобно сдружение е полезно и необходимо, защото нито Националното сдружение на общините в Република България, нито регионалните сдружения на общини са в състояние да работят достатъчно последователно с неразораната целина, наречена общински съвети.


В изпълнение на  годишните си и стратегически планове, само за един мандат, НАПОС реализира разнообразни дейности и инициативи, които ангажираха голяма част от членовете и задълбочиха взаимодействието ни с НПО, министерства, депутати, областни, общински ръководства и др.

НАПОС успешно  реализира  проект „Повишаване ролята на общинските съвети в процеса на гражданско участие в местното самоуправление", финансиран от ААМР, чрез ФРМС. Благодарение на този проект, асоциацията се утвърди институционално и разви дейност, с която се наложи като търсен и желан партньор.


За съжаление, през 2004 година,част от новоизбраните през 2003 година председатели на общински съвети,решиха да създадат Национална асоциация на ДЕЙСТВАЩИТЕ председатели на общински съвети в Република България (НАДПОС), несъгласни в сдружението да членуват БИВШИ председатели на общински съвети. Практиката от тогава до сега показва грешният подход за изкуствено отблъскване на редица качествени личности, само за това,че вече са станали депутати, министри, кметове, общински съветници или работят успешно в различни сфери.

 

Тогава в НАПОС преценихме,че не е толкова важна длъжността, а качествата на хората,работещи за местното самоуправление и за общинските съвети и не приехме Уставът на НАПОС да се промени в тази посока.

 

Така, по стар български обичай, бе създадена втора подобна асоциация-НАДПОС, по-късно пререгистрирана като НАПОС-РБ.

 

По-важното е, че за 14 години „новата” асоциация НАПОС-РБ не можа да направи това, което ние от НАПОС постигнахме за 4 години. Нещо повече-дори завоевания, които бяхме постигнали, свързани с участие като делегати на общински съветници в Националното сдружение на общините в Република България (наричано не случайно Сдружението на кметовете) и в Регионалните сдружения на общини, бяха пренебрегнати.

 

Общинските съвети все още са под натиска на изпълнителната власт в общините,извоюваните от нас звена за обслужването им на много места са от един човек, бюджетите на общинските съвети са зависими от администрацията, а също така автомобилите,техниката,командировките и пр.

 

По нищо не личи, че общинските съвети са органът на местното самоуправление,пада равнището на общинските съветници,които не се обучават, не правят предложения за решаване  проблемите на гражданите,не се срещат с избирателите си, а работят често само за своето благоденствие.

 

Няколко пъти нашата асоциация направи опити за контакт с ДЕЙСТВАЩИТЕ председатели и тяхното сдружение,но срещнахме единствено високомерно мълчание.По тази причина УС на НАПОС реши,че ситуацията налага рестартирането на създадената през 2000 година автентична  асоциация, която да помогне за  поставянето на общинските съвети на полагащото им се място. За целта сме набелязали конкретни действия и мерки, които ще реализираме до края на тази година.

 

Една от тях е новият проект на НАПОС – сайта „Общинските съвети в Република България” (www.napos2000.cоm), който стартира в началото на 2019 година. В него поетапно ще бъдат включени всички общински съвети в страната, ще се публикува информация за тяхната дейност, положителен опит,проблеми и ще се съдейства  за развитието на този важен за местното самоуправление орган.

 

С тази важна стъпка и с последващите, за огласяването на които ще разчитаме на обективните медии,ние от НАПОС  се надяваме да продължим доброто дело,което отговорно започнахме преди двадесет години.

 

УС на НАПОС

                                      
Председател: Красимир Косев 

 

Публикувано от:

Национална асоциация на председатели на общински съвети

 

Сходни публикации

15.01.2020
Покана за участие на НПО в Платформа за генериране на проекти Покана за участие на НПО в Платформа за генериране на проекти

Институт Отворено общество – София (ИОО-София) отправя покана към НПО, които желаят да получат ...

15.01.2020
Писмо до европейските институции в подкрепа на гражданските организации в България Писмо до европейските институции в подкрепа на гражданските организации в България

През последните няколко години гражданските организации в България са обект на атаки, подобни на тези в ...

15.01.2020
Проект GPP-STREAM организира международен уебинар на тема „ЗЕЛЕНИ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И РЕСУРСНА ЕФЕКТИВНОСТ“ Проект GPP-STREAM организира международен уебинар на тема „ЗЕЛЕНИ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И РЕСУРСНА ЕФЕКТИВНОСТ“

Дата: 17 Януари 2020, Час: 12:00 ч. Презентатор: Матео Гордини, Фондация Екосистеми, ИталияКаним ...