Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
май
27Конкурсна сесия на Програма младежки дейности на Община Габрово 2019

Конкурсна сесия на Програма младежки дейности на Община Габрово 2019

Община Габрово открива процедура за Първа конкурсна сесия за 2019 година по Програма „Младежки дейности", финансирана от бюджета на Община Габрово.

Процедурата се провежда съгласно Правилник за финансиране на проекти по Програма „Младежки дейности", приет с Решение № 89 от 24.04.2014 г. на Общински съвет – Габрово и Заповед № 1079 от 22.07.2019 г. на кмета на община Габрово за определяне на приоритети и началната и крайна дата за подаване на проектни предложения.

Основна цел на Програма „Младежки дейности" на Община Габрово е да подкрепя и стимулира младежката инициативност и лидерство, търсене на оригинални и новаторски подходи, креативност и иновативни решения при реализиране на проекти в сферата на младежките дейности, за развитие на младежкия сектор и в интерес на гражданите на община Габрово.

Максималната сума, която ще бъде отпусната на едно проектно предложение в тази конкурсна сесия, е 4 000 лв., като финансирането ще бъде за проекти, които ще се реализират на територията на община Габрово. Дейностите по проектите трябва да се осъществят в периода от 16 септември 2019 г. до 30 ноември 2019 г.

Проектните предложения се подават в Центъра за информация и услуги на гражданите в Община Габрово до 16.30 часа на 23.08.2019 г. включително.

На сайта на Община Габрово, в раздел „Младежки дейности" се публикуват всички документи за конкурсната сесия, а на електронна поща obrazovanie@gabrovo.bg може да изпращате Вашите въпроси, отговорите на които също ще бъдат оповестени в раздел "Младежки дейности".


В периода от 5 до 9 август 2019 г. Община Габрово ще организира информационна среща за потенциални кандидати с цел допълнителни пояснения по Първата конкурсна сесия на Програма „Младежки дейности". Всяко едно лице може да поиска писмено от Община Габрово разяснения по Програмата и документите за кандидатстване на електронна поща obrazovanie@gabrovo.bg в срок до 16 август 2019 г., включително. Разясненията се дават до 5 работни дни от постъпване на искането.


Допустими кандидати:

По настоящата процедура могат да кандидатстват:

1. Младежки организации, регистрирани при условията на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, както и юридически лица с нестопанска цел, с предмет на дейност в сферата на младежките дейности.

2. Юридически лица, създадени по Закона за предучилищното и училищното образование, Закона за висшето образование и Закона за народните читалища.

 

Всеки кандидат може да представи само едно проектно предложение.


Повече подробности можете да прочетете в приложената по-долу обява. 

Снимка: Община ГабровоИзточник: Община Габрово, 23 юли 2019

 

 

 

Редактор на новини - Ралица Николова - editor@ngobg.info

Сходни публикации

22.05.2020
Хранителна банка „Верният настойник“ получи първи и втори транш от финансовата подкрепа на фонд ”Обединени срещу Covid-19” Хранителна банка „Верният настойник“ получи първи и втори транш от финансовата подкрепа на фонд "Обединени срещу Covid-19"

В рамките на две седмици СНЦ "Верният настойник" получи първия и втория транш от финансовата подкрепа, ...

15.05.2020
Фонд „Обединени срещу COVID-19” дари над 1 милион лева  на проекти в подкрепа на общности в цялата страна Фонд „Обединени срещу COVID-19” дари над 1 милион лева на проекти в подкрепа на общности в цялата страна

Отворено писмо от Българския дарителски форум, Фондация „Америка за България“, Посолството на САЩ и ...

11.05.2020
Максимален грант от Фонд „ОБЕДИНЕНИ СРЕЩУ COVID19” за Хранителна банка ”Верният настойник” Максимален грант от Фонд „ОБЕДИНЕНИ СРЕЩУ COVID19" за Хранителна банка "Верният настойник"

Българският дарителски форум, Фондация „Америка за България“, Посолството на САЩ в България и ...