Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
сеп
24Конкурсна сесия на Програма младежки дейности на Община Габрово 2019

Конкурсна сесия на Програма младежки дейности на Община Габрово 2019

Община Габрово открива процедура за Първа конкурсна сесия за 2019 година по Програма „Младежки дейности", финансирана от бюджета на Община Габрово.

Процедурата се провежда съгласно Правилник за финансиране на проекти по Програма „Младежки дейности", приет с Решение № 89 от 24.04.2014 г. на Общински съвет – Габрово и Заповед № 1079 от 22.07.2019 г. на кмета на община Габрово за определяне на приоритети и началната и крайна дата за подаване на проектни предложения.

Основна цел на Програма „Младежки дейности" на Община Габрово е да подкрепя и стимулира младежката инициативност и лидерство, търсене на оригинални и новаторски подходи, креативност и иновативни решения при реализиране на проекти в сферата на младежките дейности, за развитие на младежкия сектор и в интерес на гражданите на община Габрово.

Максималната сума, която ще бъде отпусната на едно проектно предложение в тази конкурсна сесия, е 4 000 лв., като финансирането ще бъде за проекти, които ще се реализират на територията на община Габрово. Дейностите по проектите трябва да се осъществят в периода от 16 септември 2019 г. до 30 ноември 2019 г.

Проектните предложения се подават в Центъра за информация и услуги на гражданите в Община Габрово до 16.30 часа на 23.08.2019 г. включително.

На сайта на Община Габрово, в раздел „Младежки дейности" се публикуват всички документи за конкурсната сесия, а на електронна поща obrazovanie@gabrovo.bg може да изпращате Вашите въпроси, отговорите на които също ще бъдат оповестени в раздел "Младежки дейности".


В периода от 5 до 9 август 2019 г. Община Габрово ще организира информационна среща за потенциални кандидати с цел допълнителни пояснения по Първата конкурсна сесия на Програма „Младежки дейности". Всяко едно лице може да поиска писмено от Община Габрово разяснения по Програмата и документите за кандидатстване на електронна поща obrazovanie@gabrovo.bg в срок до 16 август 2019 г., включително. Разясненията се дават до 5 работни дни от постъпване на искането.


Допустими кандидати:

По настоящата процедура могат да кандидатстват:

1. Младежки организации, регистрирани при условията на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, както и юридически лица с нестопанска цел, с предмет на дейност в сферата на младежките дейности.

2. Юридически лица, създадени по Закона за предучилищното и училищното образование, Закона за висшето образование и Закона за народните читалища.

 

Всеки кандидат може да представи само едно проектно предложение.


Повече подробности можете да прочетете в приложената по-долу обява. 

Снимка: Община ГабровоИзточник: Община Габрово, 23 юли 2019

 

 

Редактор на новини - Ралица Николова - editor@ngobg.info

Сходни публикации

17.09.2019
Общо 10 милиона лева са разпределени от фондацията „Пловдив 2019” за проекти, свързани с „Европейска столица на културата” Общо 10 милиона лева са разпределени от фондацията „Пловдив 2019" за проекти, свързани с „Европейска столица на културата"

Общо 10 милиона лева са разпределени от фондацията „Пловдив 2019" за проекти, свързани с домакинството ...

12.09.2019
Конкурс „Развитие на местни практики основани на игра в рамките на проект „Игра за възможности” Конкурс „Развитие на местни практики основани на игра в рамките на проект „Игра за възможности”

ТСА има удоволствието да покани организации с идеална цел, работещи с деца от 3  до 7 години от ...

11.09.2019
За първи път бяха връчени наградите „Европа” на Столична община За първи път бяха връчени наградите „Европа" на Столична община

На 10 септември 2019 г., в  новата мултимедийна зала на БТА в София, Столична община връчи награди ...