Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
яну
27Проект "Знания за промяна" на Фондация "Джендър алтернативи"

Приключи работата на специалисти на Фондация „Джендър алтернативи“ с граждани в кв.Столипиново гр.Пловдив  по проект „Знания за промяна“ финансиран от Български фонд за жените. Проектът се проведе в периода от февруари – август 2019г. и бе насочен към уязвими групи жени, с фокус ромски жени. Основната цел на проекта бе ромските жени да разпознават нарушения на правата си и да бъдат информирани къде да търсят помощ в случаи на насилие, основано на пола, по социални и здравни въпроси.

В рамките на шест месеца, ромските жени от кв. Столипиново можеха да се възползват от безплатни юридически и психо-социални консултации. С дейностите, екипът целеше създаване на адекватна преценка, информация и знания относно темите за насилие, основано на пола, видовете социални услуги с цел превенция на насилието, ранните бракове и насърчаването на търсенето на помощ. Те се провеждаха всеки месец в квартал Столипиново.

 

Публикувано от:

Фондация ”Джендър алтернативи”