Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
ное
17Доклад „Добри практики за стратегии за младежко овластяване“

Доклад „Добри практики за стратегии за младежко овластяване“
Проектът "ХИТ - Екипи за противодействие на омразата: Млади хора срещу речта на омразата към мигрантите и малцинствата чрез участие и творчески кампании" възникна от необходимостта за проучване и установяване на новаторски начини за овластяване на младите хора (на възраст 14-19 години) за справяне с расизма, ксенофобията и дискриминацията, насочени към мигрантите.

Докладът „Добри практики за стратегии за младежко овластяване“, част от проекта „ХИТ“, представя резултатите от транснационалното проучване, проведено в страните партньори, насочено към събиране и преглед на специфични за отделните страни добри практики за младежки инициативи и инициативи, насочени към младите хора, за противодействие на речта и поведението от омраза към мигрантите и малцинствата.


Докладът подчертава как програмите на местно ниво, социалния маркетинг и творческите практики могат да допринесат за овластяването на младите хора да противодействат на речта и поведението от омраза към мигрантите и малцинствата. Констатациите от настоящата публикация ще дадат материал за обучителната програма, която ще се развие чрез проекта „ХИТ“ и са обобщени в доклада.

Проектът „ХИТ“ се състои от девет организации, от седем държави от ЕС (Кипър, Гърция, Италия, Испания, Германия, България и Великобритания), с богат опит в работата с млади хора, изправени пред социално изключване. Това са: “Колаж артс“ и „Ринова“ – Великобритания; „МуЛаб“ – Италия; Фондация „Джендър алтернативи“ – България; „Усмивката на детето“ – Гърция; „МетрополисНет“ – Германия; CEPS – Испания; „Фредерик Юнивърсити“ – Кипър; CRC Център за политики „Надежда за децата“ - Кипър


Линк към доклада: http://genderalternatives.org/images/publications/WP2_D2_1_HIT_Report_Good_Practices_BG_GAF_06022019.pdf


Проектът #HITproject е съ-финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Докладът отразява само възгледите на авторите и Комисията не носи отговорност за използването на информацията, съдържаща се в нея. Код на проекта REC-RRAC-RACI-AG-2017-807861

 

Публикувано от:

Фондация ”Джендър алтернативи”

 

Сходни публикации

08.11.2019
Демокрация и човешки права днес: отворена дискусия с гражданското общество в България Демокрация и човешки права днес: отворена дискусия с гражданското общество в България

На 14 ноември 2019 г. от 10.30 ч. в Дома на Европа, ул. „Раковски" 124, Български фонд за жените и гражда ...

25.10.2019
„Самарянска къща” с нов договор за предоставяне на социалната услуга от общината „Самарянска къща" с нов договор за предоставяне на социалната услуга от общината

И през следващите три години Сдружение „Самаряни" ще предоставя държавно делегираната услуга „Кризисен ...

15.10.2019
Конкурс за подкрепа на борбата с насилието над жени на БФЖ и Фондация BCause Конкурс за подкрепа на борбата с насилието над жени на БФЖ и Фондация BCause

Български фонд за жените и Фондация BCause обявяват конкурс за финансиране на проекти на организации, к ...