Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
май
27Как GDPR се отразява на гражданските организации?

Как GDPR се отразява на гражданските организации?

Измина повече от година от влизане в сила на Общия регламент за защита на личните данни (Регламента). Този период е достатъчен да се направят равносметки, свързани с неговото приложение от страна на гражданските организации в България към настоящия момент. Именно за да разберем как изискванията на Регламента се отразяват на ежедневната работа на организациите в НПО сектора, през месец юли проведохме анкета сред тях, състояща се от 38 въпроса. Тези въпроси са разработени за целите на изследване, проведено от Агенцията на Европейския съюз за основните права (FRA), допълнително адаптирани от нас, за да направим по-подробно проучване сред гражданските организации в България.


Благодарим на всички, които попълниха анкетата!


Ето и резултатите от нея:


ОСНОВНИ МОМЕНТИ


Разбиране

46,7% от анкетираните посочват, че имат базово разбиране на новите изисквания и че им е необходима експертна подкрепа, за да се справят. Други 36,7% оценяват нивото си на разбиране като достатъчно, а само за определени специфични казуси имат нужда от допълнителна проверка.


Предизвикателства

63,3% от организациите споделят, че са срещнали конкретни предизвикателства във връзка с новите изисквания за защита на данните. 66,7% посочват, че са положили определени усилия, за да отговорят на изискванията, а 20% от анкетираните определят тези усилия като огромни за организациите им. Сред основните стъпки, които анкетираните организации са предприели в посока спазване на изискванията, са преразглеждането и приемането на вътрешни правила и политики (73,3%) и преразглеждане и публикуване на политика за поверителност на данните (63,3%).


Отражение върху работата

53,3% от отговорилите считат, че Регламентът и новите правила не оказват влияние върху ефективността на ежедневната им работа. Само 6,7% я оценяват като много по-малко ефективна. Толкова е и процентът на организациите (6,7%), които намират работата си за много по-ефективна в резултат на съобразяването с новите изисквания за защита на данните.


Подкрепа и съвети от отговорните органи

Мнозинството от анкетираните (83,3 %) посочват, че не са получавали или не са търсили съдействие от Комисията за защита на личните данни (КЗЛД), като 3,3% посочват, че са ползвали насоки от сайта на  КЗЛД.


ТУК можете да видите подробните резултати от анкетата.

 

Публикувано от:

Български център за нестопанско право

 

 

Сходни публикации

22.05.2020
Пандемията COVID-19 – Етично ръководство за социални работници Пандемията COVID-19 – Етично ръководство за социални работници

Автор: BASW – Британска професионална асоциация на социалните работници   Covid-19 ...

19.05.2020
Обявление от Комисията за избор на СРГО за резултатите от гласуването за членове на Съвета Обявление от Комисията за избор на СРГО за резултатите от гласуването за членове на Съвета

На основание чл. 14, ал. 6 от Правилника за организацията и дейността на Съвета за развитие на ...

15.05.2020
Фондация „За Нашите Деца” бе избрана за член на Съвета за развитие на гражданското общество Фондация „За Нашите Деца” бе избрана за член на Съвета за развитие на гражданското общество

Фондация „За Нашите Деца“, заедно с още 13 организации от гражданския сектор бе избрана за член на Съвет ...