Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юли
10Още 46 лалугера станаха част от последната колония на вида в Западна Странджа

Още 46 лалугера станаха част от последната колония на вида в Западна Странджа

Общо 46 европейски лалугера бяха уловени в района на Сливен и освободени в последната останала колония на вида в Натура 2000 зона „Западна Странджа" през изминалия месец. Това бе третият и последен етап от дейността на Българското дружество за защита на птиците (БДЗП), целяща да предотврати изчезването на лалугера от тази специално защитена зона.

През тази година подсилването бе проведено на два етапа. През първия бяха уловени и преместени 13 индивида, а на втория – още 33. Всички уловени лалугери бяха измерени и маркирани с микрочип, а на 24 от тях бяха поставени и нашийници с радиопредаватели с цел да се проследи придвижването им през периода на адаптация и разселване на новото място.

Първите резултати от проведената радио телеметрия сочат, че 19 от преместените лалугери се движат в района на колонията и извършват кратки придвижвания в рамките на няколко десетки метра,  16 от тях се връщат да нощуват в една и съща система от ходове, където явно са се установили. Един от маркираните лалугери вероятно е станал жертва на хищник, тъй като сигналът от предавателя идва от дере, обрасло с храсти и дървета – местообитание, крайно нетипично за вида. Два от радионашийниците не излъчват сигнал, което може да се дължи и на дефект в предавателя или липсваща антена – често лалугерите успяват да прегризат и премахнат антената. Други два радионашийника са паднали, като единият беше открит от екипа на проекта и ще бъде използван повторно.

Въпреки че дейностите по разселването на лалугери приключи, екипът на проекта ще продължи да извършва радиотелеметрия и да проследява състоянието на колонията.

Резултатите към момента са обнадеждаващи, повечето от освободените през 2017 и 2018 г лалугери оцеляха и намериха своето място в колонията в Западна Странджа, а много от тях успешно се размножиха през 2018 и 2019. До края на годината и през следващата 2020 г. ще се съберат допълнителни данни от подсилената колония и ще се направи цялостен анализ на резултатите от транслокацията на лалугерите. 

Наред с добрите новини има и една обезпокоителна - най-обширната и многобройна колония лалугери в България, намираща се до село Тополчане, Общ. Сливен е в опасност. Заплахата идва от една страна от разораването на пасищата и превръщането им в овощни градини, лозя и лавандулови насаждения, и от друга - от ускорена сукцесия и твърде високата тревна растителност, което е резултат от по-малкия брой селскостопански животни, които пасат там. Това, както и фактът, че само малка част от колонията попада в  границите на Натура 2000 зона „Сините камъни – Гребенец“, прави нейното опазване още по-трудно.

_____

Дейностите по подсилването на колонията лалугери в Западна Странджа се осъществява от д-р Йордан Кошев (от ИБЕИ – БАН), който е и ръководител на дейностите по опазване на лалугера в рамките на LIFE проект на БДЗП „Земя за царския орел“ и Мария Качамакова, която е докторант към ИБЕИ - БАН и сътрудник към проекта.


Снимка: Димитър Градинаров
Източник: Българско дружество за защита на птиците, 26 август 2019

 

 

 

Редактор на новини - Ралица Николова - editor@ngobg.info

Сходни публикации

30.06.2020
Четирима малки герои чакат своя дом Четирима малки герои чакат своя дом

Малки герои – така един ветеринарен лекар нарича уличните животни на Варна, настанени в клиниката ...

26.06.2020
Дари гора за орела Дари гора за орела

По повод 27 юни – Ден на орела, стартира кампания „Дари гора за орела“. Кампанията има за цел да се ...

25.06.2020
Загина семейство египетски лешояди в сърцето на Източните Родопи Загина семейство египетски лешояди в сърцето на Източните Родопи

Вечерта на 22-ри юни до Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) е подаден сигнал от ...