Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
яну
17Кандидатстването по Програма „Европа" 2020 на Столична община е до 3 октомври 2019 г.

Кандидатстването по Програма „Европа" 2020 на Столична община е до 3 октомври 2019 г.
Програма „Европа" за 2020 г. на Столична община приема проектни предложения от граждански организации  до 3 октомври 2019 г.

Кандидатстването е само по електронен път на интернет страницата на Програма „Европа“ www.evropa-so.bg.

Необходимите за попълване документи, Насоки за кандидатстване, Методика за оценка и класиране вече са достъпни на сайта на Програма „Европа" в рубрика „Кандидатствай тук" и всички потенциални бенефициенти могат да се запознаят с тях и да се подготвят за участие в кандидатстването.

Приоритетните области за 2020 г. са формулирани в съответствие с правилата на Програма Европа, основните цели и водещите инициативи в стратегията „Европа 2020”, Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на София 2014-2020, Рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020”, Иновационната стратегия за интелигентна специализация на София и Стратегията за младите хора на Столична община 2017-2027 „София- град на младите и активните".

Приоритетите на Програма „Европа" на Столична община за 2020 г. са:

Приоритетна област 1: Подпомагане на партньорството между структурите на гражданското общество и органите на местната власт при създаване и прилагане на европейски политики и добри практики, насочени към качеството на живот в столицата.

В тази приоритетна област се подкрепят проектни предложения, насочени към:
  • усъвършенстване на механизмите за реализация на европейски публични политики на местно ниво, водещи към повишаване качеството на живот с фокус екология и акцент качеството на въздуха;
  • въвеждане и популяризиране на добри европейски практики, насочени към развитие на демократичните процеси.
Приоритетна област 2: Подкрепа за създаването на устойчиви общински политики и модели за социализиране на градски пространства в партньорство с неправителствения сектор, с цел създаване на нови обществени знакови центрове в град София, които да допринасят за уникалната идентичност и европейска значимост на града.
В тази приоритетна област се подкрепят проектни предложения, насочени към:
  • развиване на модели за устойчиво социализиране, обновяване и облагородяване на изоставени общински сгради, исторически квартали и публични пространства, базирани на добри европейски практики;
  • вече реализирани на определена фаза идейни проекти за сътрудничество между общински структури и гражданския сектор за развитие на градската среда и проекти, които се осъществяват в сътрудничество с EUNIC - мрежата на културните центрове на страните от ЕС;
  • развитие на нетрадиционни форми на градско изкуство в открити пространства (street art);
  • реализиране на проекти и дейности за утвърждаване на София като столица на толерантността и като град без език на омразата, ксенофобията и екстремизма.
Приоритетна област 3: Насърчаване на иновативни и дигитални инициативи в публичния сектор, осъществени в сътрудничество между граждани, обществени организации и местната власт, и в частност за реализиране на дейности в София в подкрепа на предприемачеството, иновациите и дигиталните технологии.
В тази приоритетна област се подкрепят проектни предложения, свързани с изпълнението на Иновационната стратегия за интелигентна специализация на София 2016-2020 и Стратегията за младите хора на Столична община 2017-2027 „София- град на младите и активните“, насочени към:
  • подпомагане приноса на гражданите за разкриване на иновативния потенциал на столицата, в подкрепа на предприемачеството и за разработване на иновативни проекти от стартиращи фирми;
  • насърчаване на инициативи, свързани с развитието на умения за 21 век сред младите и възрастните хора и в частност за реализиране на дейности, насочени към цифровизацията и дигиталната свързаност.Източник: Програма Европа, Столична община, 05 септември 2019

 

 

Редактор на новини - Ралица Николова - editor@ngobg.info

Сходни публикации

09.01.2020
Удължава се срокът за кандидатстване във VIVACOM Регионален грант Удължава се срокът за кандидатстване във VIVACOM Регионален грант

Проекти за развитие на местните общности се приемат до 19 януари 2020 г. VIVACOM Регионален ...

07.01.2020
Започва програма „Социални иновации” за 2020 г. на Столична община Започва програма „Социални иновации" за 2020 г. на Столична община

На 06.01.2020 г. започва Столичната програма „Социални иновации" за 2020 г. Програмата цели ...

07.01.2020
Покана за кандидатстване по процедура „Повишаване на капацитета на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда“ Покана за кандидатстване по процедура „Повишаване на капацитета на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда“

Юридически лица с нестопанска цел, в партньорство с образователни институции, могат да ...