Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
сеп
19За първи път бяха връчени наградите „Европа" на Столична община

За първи път бяха връчени наградите „Европа" на Столична община
На 10 септември 2019 г., в  новата мултимедийна зала на БТА в София, Столична община връчи награди на отличителни проекти, осъществени по Програма „Европа“ през годините. Наградите са учредени във връзка с 10-годишнината на програмата, която подпомага сътрудничеството между гражданското общество и местната власт в София, насърчава иновативни младежки инициативи, предприемачески идеи, създаване на нови обществени знакови центрове в София.

 

На конкурсен принцип Програма „Европа" подпомага проекти на граждански организации, които имат седалище на територията на Столична община. От създаването на й до днес са подадени 999 проектни предложения от граждански организации. От тях са осъществени 351 проекта на 528 НПО и е осигурено финансиране за гражданския сектор в размер на 4 217 645 лв. В събитията по Програма „Европа“ и в дейностите по проектите са били ангажирани над 480 хил. софиянци.

 

В момента програмата е отворена за кандидатстване до 3 октомври 2019 г.

 На събитието присъства и кметът на София г-жа Йорданка Фандъкова, която сподели, че реалното включване на гражданите не само в създаването на идеите и проектите, но и в тяхната реализация в името на хората е най-важното постижение на тази програма.

Ирина Йорданова, председател на Програмния съвет на Програма „Европа",  подчерта  при откриването на събитието, че двигателят на програмата са хората, с тяхната гражданска енергия и техните мечти, и благодарение на тях програмата ще продължи да съществува дълго.

 

В конкурса за наградите постъпват 60 номинации за 38 проекта, осъществени от създаването на програмата до днес, а жури, съставено от програмния съвет на Програма „Европа“, оценява и класира номинациите в шест категории.
 

НАГРАДИТЕ „ЕВРОПА" НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА
Награда „Европа" на Столична община за проект с принос за развитие на гражданското общество

 

Проект „София – град без екстремизъм и омраза“, осъществен от фондация „Маргиналия" през 2018 г. в партньорство с „Интернет общество – България“.

В рамките на проекта се провежда голяма международна конференция „София казва „не” на омразата и екстремизма”, организирана от Сдружение за човешки права „Маргиналия” заедно с Интернет общество-България и Организацията на евреите в България „Шалом”. Целта на форума е да демонстрира в началото на председателството на България на Съвета на ЕС, че гражданското общество и местната власт в столицата са единни във волята си да противодействат на словото на омразата, ксенофобията, расизма и екстремизма.

 

 

Награда „Европа" на Столична община за проект, налагащ европейски добри практики

 

Проект „Павилион 19“, осъществен от фондация „Гъливер клиринг хауз“ през 2016, 2018 и 2019 г. в партньорство с Гьоте институт-България и Район „Възраждане“.

„Павилион 19" работи с младежи и деца на улицата и техните семейства, включително и с мигрантски общности на Женския пазар в София. Фондацията, с помощта на специалисти и студенти доброволци, въвлича децата и младежите в творчески процес – театър, танц  – и чрез различни примери се опитва да ги върне в училище и да засили интереса им към образованието.

 


Награда „Европа" на Столична община за проект, развиващ гражданско образование и култура

 

Проект „Развиване на гражданска грамотност у учениците с интерактивни методи“, осъществен от фондация „Заедно в час" през 2018 г.

Проектът обхваща ученици от 10 столични училища, като чрез симулация част от децата се запознават с  работата на български парламент, други решават казуси, свързани с правата и задълженията им като европейски граждани, трети се запознават с европейските институции и дейността им чрез изследователски задачи.

 

Проект „Изкуството в контейнер - развитие на сътрудничества между ОКИ Дом на културата „Искър" и НПО за работа с невключени публики“, осъществен от сдружение „Нови публики“ през 2017 г. в партньорство с фондация „Арт Офис", фондация „Асоциация Информбюро" и ОКИ Дом на културата „Искър".

Целта на проекта е да изнесе културни събития от центъра на града към неговата периферна част в парковото пространство на ОКИ Дом на културата „Искър“, до езерото в Дружба 1. В рамките на трите летни месеца, в подвижни сцени (контейнери) се представят различни по характер и жанр събития, сред които литературни четения, кинопрожекции на открито, театрални пърформанси, концерти, детски творчески ателиета, тийнейджърски работилници, циркови представления и др.

 

Награда „Европа" на Столична община за проект, допринесъл за социализиране на градски пространства

 

Проект „Седмичен фестивал „От нашата ферма – с любов за Вас", осъществен от фондация „Биоселена“ през 2018 г. в партньорство с Екологично сдружение „За Земята“ и Район „Красно село“.

Според фондацията фестивалът е пример за отлична връзка между опазената природа и малкият местен бизнес. Също така е символ за добро партньорство между фермери, неправителствения сектор, Столична община и Министерство на земеделието. Пазарът вече обхваща 60 фермери и занаятчии, които всяка сряда те предлагат продукцията си пред Министерство на земеделието. Н. Пр. Мюриел Берсе Коен, посланик на Конфедерация Швейцария в България, сподели, че "фестивалът „От нашата ферма - с любов за Вас" е най-вкусният резултат от българо-швейцарското сътрудничество". Много от фермерите, участващи в него, са получили швейцарска подкрепа.

 

Проект „Създаване на читалня в Туристическия център на София в Градската градина“, осъществен от Сдружение за градски читални през 2015 г.

Четири години по-късно Градската читалня продължава работата си и има над 4000 читатели. Читалнята прави всяка година дарителски кампании на книги за други библиотеки и читални, като до момента е дарила над 18 000 нови книги на над 100 библиотеки в различни населени места в  България.

 

Награда „Европа" на Столична община за социално ангажиран граждански проект

 

Проект „София – социално ангажиран град. Добри практики за социално включване на хората с интелектуални затруднения“, осъществен от фондация „Светът на Мария“ през 2018 г. в партньорство със Столична библиотека.

В рамките на проекта младежи с интелектуални затруднения стават доброволци в провеждането на  редица фестивали и други културни събития в столицата, напр. София филм фест, Киномания и др.

 

Проект „Изкуство без възраст“, осъществен от фондация „Кредо Бонум“ през 2018 г. в партньорство с фондация „Герои на времето“.

Проектът е насочен към социално включване на пенсионери в културния живот на столицата.

 

Награда „Европа" на Столична община за проект, насърчаващ предприемачество и иновации в публичния сектор

 

Проект „Дигитални уроци“, осъществен от фондация „Кой е срещу теб в мрежата“ през 2017 г. в партньорство с Район „Изгрев“.

С помощта на специалисти от НСБОП по проекта са обучени над 1000 деца от столични училища относно опасностите в интернет.

 

Проект „Как да развием собствена бизнес идея - обучение за млади лидери и предприемачи“, осъществен от сдружение АМОР през 2019 г. в партньорство с Район „Триадица“ и ЦУТФ-МОН.

По проекта млади хора добиват практически и теоретични знания за това как да развият свой собствен бизнес и да го управляват.

 

Специална награда „Европа“ на Столична община за проект в подкрепа на Българското председателство на Съвета на ЕС 2018

 

Проект „Европейската перспектива на Западните Балкани: приносът на София“, осъществен от фондация „Европейски институт“ през 2018 г.

В рамките на проекта се провежда регионален семинар с акцент върху трансграничното сътрудничество и териториалното сближаване на Западните Балкани. Събитието показва мястото на София като свързваща точка на много трансгранични проекти, идеи, инициативи, осъществени с участието на гражданското общество от всички страни от Западните Балкани.

 

Специална награда на Институт за икономическа политика и Програма „Европа“ за устойчива европейска перспектива


Проект „Младежка заетост чрез модерно образование, базирано на дигитални технологии и предприемачество“, осъществен от фондация „Българска памет“ през 2017 г. в партньорство с Район „Лозенец“.

Проектът показва на практика връзката между наука, модерно образование, иновации, дигитални технологии, които са пряко свързани с модерната заетост на пазара на труда на младите хора. 

 

Специална награда на Информационен портал за НПО в България и Програма „Европа“ за партньорство на гражданския сектор с местната власт

Проект „Вход за граждани" - въвеждане на европейски модел за насърчаване на гражданското участие в три кметства на Столична община“, осъществен от Форум  Гражданско Участие през 2017 г. в партньорство с кметствата на Герман, Горни Богров и Бистрица.

В периферията на вниманието ли са кметствата в крайградските територии на Столична община? С какви възможности разполагат техните кметове, за да подкрепят своите граждани? Какво означава да решаваме проблеми съвместно? Това са част от въпросите, които Форум Гражданско Участие в партньорство с трите кметства търсят отговор. Те работят заедно от 2016 г. и заедно с кметовете и с активни граждани от трите села дават пример как може да провеждат структурирани дискусии и да се организират застъпнически кампании за реализиране на важни за местната общност инициативи.

 

Специална награда на Информационен портал за НПО в България в България за подкрепа на гражданското общество

Програма „Европа“ на Столична община и Кмета на София.

 

При връчването на награда Георги Генчев, ръководител на екипа на НПО Портала, сподели, че „Програма Европа е една от най-смислените програми на Столична община, тя е най-последователна и предвидима програма, устойчива и без усложнени изисквания пред кандидатите". НПО Порталът е медиен партньор на програмата от самото й създаване. 

Партньори на събитието са Българската телеграфна агенция, Представителството на Европейската комисия в България, Информационният портал за неправителствените организации в България, Фондация Reach for Change България и Институтът за икономическа политика.Снимки: Столична общинаИзточник: НПО Портал, 11 септември 2019

 

Редактор на новини - Ралица Николова - editor@ngobg.info

Сходни публикации

17.09.2019
Общо 10 милиона лева са разпределени от фондацията „Пловдив 2019” за проекти, свързани с „Европейска столица на културата” Общо 10 милиона лева са разпределени от фондацията „Пловдив 2019" за проекти, свързани с „Европейска столица на културата"

Общо 10 милиона лева са разпределени от фондацията „Пловдив 2019" за проекти, свързани с домакинството ...

12.09.2019
Конкурс „Развитие на местни практики основани на игра в рамките на проект „Игра за възможности” Конкурс „Развитие на местни практики основани на игра в рамките на проект „Игра за възможности”

ТСА има удоволствието да покани организации с идеална цел, работещи с деца от 3  до 7 години от ...

11.09.2019
Безплатно обучение за кандидатстване по Столична програма „Култура” – 2020 г. Безплатно обучение за кандидатстване по Столична програма „Култура” – 2020 г.

На 25, 26 и 27 септември 2019 г. ще се проведе безплатно обучение на желаещите да ...