Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
яну
17За първи път бяха връчени наградите „Европа" на Столична община

За първи път бяха връчени наградите „Европа" на Столична община
На 10 септември 2019 г., в  новата мултимедийна зала на БТА в София, Столична община връчи награди на отличителни проекти, осъществени по Програма „Европа“ през годините. Наградите са учредени във връзка с 10-годишнината на програмата, която подпомага сътрудничеството между гражданското общество и местната власт в София, насърчава иновативни младежки инициативи, предприемачески идеи, създаване на нови обществени знакови центрове в София.

 

На конкурсен принцип Програма „Европа" подпомага проекти на граждански организации, които имат седалище на територията на Столична община. От създаването на й до днес са подадени 999 проектни предложения от граждански организации. От тях са осъществени 351 проекта на 528 НПО и е осигурено финансиране за гражданския сектор в размер на 4 217 645 лв. В събитията по Програма „Европа“ и в дейностите по проектите са били ангажирани над 480 хил. софиянци.

 

В момента програмата е отворена за кандидатстване до 3 октомври 2019 г.

 На събитието присъства и кметът на София г-жа Йорданка Фандъкова, която сподели, че реалното включване на гражданите не само в създаването на идеите и проектите, но и в тяхната реализация в името на хората е най-важното постижение на тази програма.

Ирина Йорданова, председател на Програмния съвет на Програма „Европа",  подчерта  при откриването на събитието, че двигателят на програмата са хората, с тяхната гражданска енергия и техните мечти, и благодарение на тях програмата ще продължи да съществува дълго.

 

В конкурса за наградите постъпват 60 номинации за 38 проекта, осъществени от създаването на програмата до днес, а жури, съставено от програмния съвет на Програма „Европа“, оценява и класира номинациите в шест категории.
 

НАГРАДИТЕ „ЕВРОПА" НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА
Награда „Европа" на Столична община за проект с принос за развитие на гражданското общество

 

Проект „София – град без екстремизъм и омраза“, осъществен от фондация „Маргиналия" през 2018 г. в партньорство с „Интернет общество – България“.

В рамките на проекта се провежда голяма международна конференция „София казва „не” на омразата и екстремизма”, организирана от Сдружение за човешки права „Маргиналия” заедно с Интернет общество-България и Организацията на евреите в България „Шалом”. Целта на форума е да демонстрира в началото на председателството на България на Съвета на ЕС, че гражданското общество и местната власт в столицата са единни във волята си да противодействат на словото на омразата, ксенофобията, расизма и екстремизма.

 

 

Награда „Европа" на Столична община за проект, налагащ европейски добри практики

 

Проект „Павилион 19“, осъществен от фондация „Гъливер клиринг хауз“ през 2016, 2018 и 2019 г. в партньорство с Гьоте институт-България и Район „Възраждане“.

„Павилион 19" работи с младежи и деца на улицата и техните семейства, включително и с мигрантски общности на Женския пазар в София. Фондацията, с помощта на специалисти и студенти доброволци, въвлича децата и младежите в творчески процес – театър, танц  – и чрез различни примери се опитва да ги върне в училище и да засили интереса им към образованието.

 


Награда „Европа" на Столична община за проект, развиващ гражданско образование и култура

 

Проект „Развиване на гражданска грамотност у учениците с интерактивни методи“, осъществен от фондация „Заедно в час" през 2018 г.

Проектът обхваща ученици от 10 столични училища, като чрез симулация част от децата се запознават с  работата на български парламент, други решават казуси, свързани с правата и задълженията им като европейски граждани, трети се запознават с европейските институции и дейността им чрез изследователски задачи.

 

Проект „Изкуството в контейнер - развитие на сътрудничества между ОКИ Дом на културата „Искър" и НПО за работа с невключени публики“, осъществен от сдружение „Нови публики“ през 2017 г. в партньорство с фондация „Арт Офис", фондация „Асоциация Информбюро" и ОКИ Дом на културата „Искър".

Целта на проекта е да изнесе културни събития от центъра на града към неговата периферна част в парковото пространство на ОКИ Дом на културата „Искър“, до езерото в Дружба 1. В рамките на трите летни месеца, в подвижни сцени (контейнери) се представят различни по характер и жанр събития, сред които литературни четения, кинопрожекции на открито, театрални пърформанси, концерти, детски творчески ателиета, тийнейджърски работилници, циркови представления и др.

 

Награда „Европа" на Столична община за проект, допринесъл за социализиране на градски пространства

 

Проект „Седмичен фестивал „От нашата ферма – с любов за Вас", осъществен от фондация „Биоселена“ през 2018 г. в партньорство с Екологично сдружение „За Земята“ и Район „Красно село“.

Според фондацията фестивалът е пример за отлична връзка между опазената природа и малкият местен бизнес. Също така е символ за добро партньорство между фермери, неправителствения сектор, Столична община и Министерство на земеделието. Пазарът вече обхваща 60 фермери и занаятчии, които всяка сряда те предлагат продукцията си пред Министерство на земеделието. Н. Пр. Мюриел Берсе Коен, посланик на Конфедерация Швейцария в България, сподели, че "фестивалът „От нашата ферма - с любов за Вас" е най-вкусният резултат от българо-швейцарското сътрудничество". Много от фермерите, участващи в него, са получили швейцарска подкрепа.

 

Проект „Създаване на читалня в Туристическия център на София в Градската градина“, осъществен от Сдружение за градски читални през 2015 г.

Четири години по-късно Градската читалня продължава работата си и има над 4000 читатели. Читалнята прави всяка година дарителски кампании на книги за други библиотеки и читални, като до момента е дарила над 18 000 нови книги на над 100 библиотеки в различни населени места в  България.

 

Награда „Европа" на Столична община за социално ангажиран граждански проект

 

Проект „София – социално ангажиран град. Добри практики за социално включване на хората с интелектуални затруднения“, осъществен от фондация „Светът на Мария“ през 2018 г. в партньорство със Столична библиотека.

В рамките на проекта младежи с интелектуални затруднения стават доброволци в провеждането на  редица фестивали и други културни събития в столицата, напр. София филм фест, Киномания и др.

 

Проект „Изкуство без възраст“, осъществен от фондация „Кредо Бонум“ през 2018 г. в партньорство с фондация „Герои на времето“.

Проектът е насочен към социално включване на пенсионери в културния живот на столицата.

 

Награда „Европа" на Столична община за проект, насърчаващ предприемачество и иновации в публичния сектор

 

Проект „Дигитални уроци“, осъществен от фондация „Кой е срещу теб в мрежата“ през 2017 г. в партньорство с Район „Изгрев“.

С помощта на специалисти от НСБОП по проекта са обучени над 1000 деца от столични училища относно опасностите в интернет.

 

Проект „Как да развием собствена бизнес идея - обучение за млади лидери и предприемачи“, осъществен от сдружение АМОР през 2019 г. в партньорство с Район „Триадица“ и ЦУТФ-МОН.

По проекта млади хора добиват практически и теоретични знания за това как да развият свой собствен бизнес и да го управляват.

 

Специална награда „Европа“ на Столична община за проект в подкрепа на Българското председателство на Съвета на ЕС 2018

 

Проект „Европейската перспектива на Западните Балкани: приносът на София“, осъществен от фондация „Европейски институт“ през 2018 г.

В рамките на проекта се провежда регионален семинар с акцент върху трансграничното сътрудничество и териториалното сближаване на Западните Балкани. Събитието показва мястото на София като свързваща точка на много трансгранични проекти, идеи, инициативи, осъществени с участието на гражданското общество от всички страни от Западните Балкани.

 

Специална награда на Институт за икономическа политика и Програма „Европа“ за устойчива европейска перспектива


Проект „Младежка заетост чрез модерно образование, базирано на дигитални технологии и предприемачество“, осъществен от фондация „Българска памет“ през 2017 г. в партньорство с Район „Лозенец“.

Проектът показва на практика връзката между наука, модерно образование, иновации, дигитални технологии, които са пряко свързани с модерната заетост на пазара на труда на младите хора. 

 

Специална награда на Информационен портал за НПО в България и Програма „Европа“ за партньорство на гражданския сектор с местната власт

Проект „Вход за граждани" - въвеждане на европейски модел за насърчаване на гражданското участие в три кметства на Столична община“, осъществен от Форум  Гражданско Участие през 2017 г. в партньорство с кметствата на Герман, Горни Богров и Бистрица.

В периферията на вниманието ли са кметствата в крайградските територии на Столична община? С какви възможности разполагат техните кметове, за да подкрепят своите граждани? Какво означава да решаваме проблеми съвместно? Това са част от въпросите, които Форум Гражданско Участие в партньорство с трите кметства търсят отговор. Те работят заедно от 2016 г. и заедно с кметовете и с активни граждани от трите села дават пример как може да провеждат структурирани дискусии и да се организират застъпнически кампании за реализиране на важни за местната общност инициативи.

 

Специална награда на Информационен портал за НПО в България в България за подкрепа на гражданското общество

Програма „Европа“ на Столична община и Кмета на София.

 

При връчването на награда Георги Генчев, ръководител на екипа на НПО Портала, сподели, че „Програма Европа е една от най-смислените програми на Столична община, тя е най-последователна и предвидима програма, устойчива и без усложнени изисквания пред кандидатите". НПО Порталът е медиен партньор на програмата от самото й създаване. 

Партньори на събитието са Българската телеграфна агенция, Представителството на Европейската комисия в България, Информационният портал за неправителствените организации в България, Фондация Reach for Change България и Институтът за икономическа политика.Снимки: Столична общинаИзточник: НПО Портал, 11 септември 2019

 

Редактор на новини - Ралица Николова - editor@ngobg.info

Сходни публикации

09.01.2020
Удължава се срокът за кандидатстване във VIVACOM Регионален грант Удължава се срокът за кандидатстване във VIVACOM Регионален грант

Проекти за развитие на местните общности се приемат до 19 януари 2020 г. VIVACOM Регионален ...

07.01.2020
Започва програма „Социални иновации” за 2020 г. на Столична община Започва програма „Социални иновации" за 2020 г. на Столична община

На 06.01.2020 г. започва Столичната програма „Социални иновации" за 2020 г. Програмата цели ...

07.01.2020
Покана за кандидатстване по процедура „Повишаване на капацитета на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда“ Покана за кандидатстване по процедура „Повишаване на капацитета на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда“

Юридически лица с нестопанска цел, в партньорство с образователни институции, могат да ...