Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
15Безплатно обучение по предприемачество за момичета от Община Карлово

Безплатно обучение по предприемачество за момичета от Община Карлово

Сдружение „Млади, активни, креативни“, село Куртово стартира проект „Стъпка напред!“, финансово подкрепен от Българския фонд за жените. Проектът е насочен към млади момичета в неравностойно положение от географски, социален и икономически характер. Целта на проекта е да се повишат знанията, уменията и компетенциите  на 20 момичета на възраст между 16 и 25 години за изготвяне на CV и мотивационно писмо, поведение на  интервю за работа и възможностите за заетост чрез предприемачество и развитие на собствен бизнес. По време на целия проект ще се обръща внимание и ще се набляга на теми като: принципите на равнопоставеност, равно заплащане,  правата на жените, борба с дискриминацията по пол. Ще бъдат насърчавани обучаваните момичета да мислят за себе си като за самостоятелна личност, заслужаваща уважение, а не като за домакиня, чистачка, майка, на която вменените задължения са да се грижи за дома и децата. Насърчавайки младите момичета да работят, да печелят и да са икономически независими ще ги извади от позицията на подчиненост.

 

В момента се провежда анкета за проучване на нагласите на младите момичета от община Карлово относно настройката им за реализиране на пазара на труда, доколко са конкурентно способни с притежаваните от тях образование, знания и умения, от какъв тип обучения имат нужда, за да бъдат успешни кандидати за работа. Паралелно с анкета се прави и подбор на момичета, които ще бъдат включени в двудневно обучение за повишаване на личностни умения и компетенции и насърчаване на предприемаческото мислене, което ще се проведе на 16 и 17 ноември. Приоритет ще се даде на момичета под 18 години, които са застрашени от отпадане от училище, момичета в неравностойно положение от етнически, социален, икономически и географски характер, живеещи в малки населени места. За да се насърчи предприемаческия дух, участничките ще бъдат запознати с добри практики на млади жени -предприемачи с успешен бизнес и с основните стъпки, които трябва да предприемат, за да започнат успешен Start up. По време на обучението ще бъдат поканени успели ромски жени, които да вдъхнат увереност на момичетата, че не е важно къде си роден, а желанието да бъдеш различен и да излезеш от „кутията на стереотипите“.


Проектът ще продължи със срещи на преминалите обучението момичетата с местни работодатели, обявили свободни работни места, за да представят на участниците какви качества и умения търсят в бъдещите си служители и работници и посещение на Бизнес център гр.Карлово, където могат да продължат да повишават своите умения и компетенции.

 

Публикувано от:

 

Сходни публикации

15.10.2019
Конкурс за подкрепа на борбата с насилието над жени на БФЖ и Фондация BCause Конкурс за подкрепа на борбата с насилието над жени на БФЖ и Фондация BCause

Български фонд за жените и Фондация BCause обявяват конкурс за финансиране на проекти на организации, к ...

15.10.2019
Дамски автопоход срещу домашното насилие Дамски автопоход срещу домашното насилие

Стартира автопоход на „Зонта интернешънъл“. Клубовете от България и Румъния се събраха в популяризир ...

03.10.2019
„No Gaps“ – Иновативна база данни с добри практики за социално-трудова интервенция с млади жени-мигрантки, търсещи убежище и бежанки „No Gaps“ – Иновативна база данни с добри практики за социално-трудова интервенция с млади жени-мигрантки, търсещи убежище и бежанки

Проектът “No Gaps” цели да създаде интегрирана и широко приложима методология за интервенция на ...