Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
дек
06Безплатно обучение по предприемачество за момичета от Община Карлово

Безплатно обучение по предприемачество за момичета от Община Карлово

Сдружение „Млади, активни, креативни“, село Куртово стартира проект „Стъпка напред!“, финансово подкрепен от Българския фонд за жените. Проектът е насочен към млади момичета в неравностойно положение от географски, социален и икономически характер. Целта на проекта е да се повишат знанията, уменията и компетенциите  на 20 момичета на възраст между 16 и 25 години за изготвяне на CV и мотивационно писмо, поведение на  интервю за работа и възможностите за заетост чрез предприемачество и развитие на собствен бизнес. По време на целия проект ще се обръща внимание и ще се набляга на теми като: принципите на равнопоставеност, равно заплащане,  правата на жените, борба с дискриминацията по пол. Ще бъдат насърчавани обучаваните момичета да мислят за себе си като за самостоятелна личност, заслужаваща уважение, а не като за домакиня, чистачка, майка, на която вменените задължения са да се грижи за дома и децата. Насърчавайки младите момичета да работят, да печелят и да са икономически независими ще ги извади от позицията на подчиненост.

 

В момента се провежда анкета за проучване на нагласите на младите момичета от община Карлово относно настройката им за реализиране на пазара на труда, доколко са конкурентно способни с притежаваните от тях образование, знания и умения, от какъв тип обучения имат нужда, за да бъдат успешни кандидати за работа. Паралелно с анкета се прави и подбор на момичета, които ще бъдат включени в двудневно обучение за повишаване на личностни умения и компетенции и насърчаване на предприемаческото мислене, което ще се проведе на 16 и 17 ноември. Приоритет ще се даде на момичета под 18 години, които са застрашени от отпадане от училище, момичета в неравностойно положение от етнически, социален, икономически и географски характер, живеещи в малки населени места. За да се насърчи предприемаческия дух, участничките ще бъдат запознати с добри практики на млади жени -предприемачи с успешен бизнес и с основните стъпки, които трябва да предприемат, за да започнат успешен Start up. По време на обучението ще бъдат поканени успели ромски жени, които да вдъхнат увереност на момичетата, че не е важно къде си роден, а желанието да бъдеш различен и да излезеш от „кутията на стереотипите“.


Проектът ще продължи със срещи на преминалите обучението момичетата с местни работодатели, обявили свободни работни места, за да представят на участниците какви качества и умения търсят в бъдещите си служители и работници и посещение на Бизнес център гр.Карлово, където могат да продължат да повишават своите умения и компетенции.

 

Публикувано от:

 

Сходни публикации

02.12.2019
Кръгла маса ”Разбирането за равенство между половете в ЕС и Русия” Кръгла маса "Разбирането за равенство между половете в ЕС и Русия"

Каним Ви да да участвате в Кръглата маса „Разбирането за равенство между половете в ЕС и ...

02.12.2019
Какво можем заедно - епизод трети Какво можем заедно - епизод трети

В третия епизод от поредицата на Дарик "Властта на гражданите или какво можем заедно“ Ви представяме ...

29.11.2019
”Ти си го избрала, ще си го търпиш”. Как П.У.Л.С. помага денонощно на жените жертви на насилие "Ти си го избрала, ще си го търпиш". Как П.У.Л.С. помага денонощно на жените жертви на насилие

Една от организациите в България, които предоставят закрила на жени и деца, жертви на насилие, е ...