Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
май
27Стани част от конференцията „Да действаме на място: Подкрепа за региони, градове и селски райони за включване на мигрантите"

Проект ИНТЕГРА, ръководен от Асоциация за развитие на София, става част от конференцията „Да действаме на място: Подкрепа за региони, градове и селски райони за включване на мигрантите“, организирана от ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ, която ще се проведе в Брюксел на 3 декември 2019 г.


Ако и вие желаете да вземете участие в събитието, можете да кандидатствате тук не по-късно от 11 октомври 2019 г.


Конференцията „Да действаме на място: Подкрепа за региони, градове и селски райони за включване на мигрантите/Go local: Supporting regions, cities and rural areas in migrants’ inclusion“ ще събере около 400 представители, предимно от градове и региони, за да обсъдят предприемането на ефективни действия за включване на мигрантите в местните общности. Като участници, ще имате възможността да обмените опит с други местни власти от цяла Европа по теми като въвеждането на ефективна стратегия за интеграция, кои са най-ефективните решения за настаняване и включване на мигранти, как да се подобри достъпа на мигрантите до услуги и много други. Ще научите и как фондовете на ЕС могат да подкрепят вашата работа по интеграцията.


Това събитие е част от инициативата на Европейската комисия да създаде по-силен диалог с местните и регионалните власти относно интеграцията, както и да ги подкрепи при създаването и споделянето на практики за интеграция на мигрантите. В това начинание ЕК обединява усилията си с Комитета на регионите, който наскоро стартира инициативата Градове и региони за интеграция на мигранти (Cities and Regions for Integration of Migrants) - нова платформа за европейските кметове и регионални лидери за споделяне на положителни примери за интеграция на мигранти и бежанци, на информация и използване на многообразието като предимство за изграждане на приобщаващи градове и осигуряване на социално сближаване.


„Заедно, с усилията на всички европейски, национални и местни участници, можем да направим нашите 

общности по-приобщаващи и сплотени, и да гарантираме пълноценен принос на мигрантите към нашите икономики и общества.“ казва Лаура Корадо в официалната покана на събитието, която можете да видите тук.


Ще намерите актуална информация за конференцията, както и последната версия на програмата тук.


Европейската комисия ще покрие разходите за настаняване и пътуване за избрани участници. Тъй като основният език на конференцията е английски, нужни са основни познания по английски, за да участвате активно в дискусиите. Ако имате нужда от устен превод, можете да посочите езиковите си предпочитания във формуляра за регистрация и в зависимост от получените заявки, ще направим всичко възможно, за да задоволим вашите нужди.


Във връзка с конференцията, Комитетът на регионите организира фотоизложбата и конкурса „Интеграция през вашия обектив" по темата за интеграцията на мигранти и бежанци в Европа. Ако желаете да участвате, можете да намерите повече информация тук. 

Публикувано от: