Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юни
05Проект „Мечтай смело", Испания

Проект „Мечтай смело", Испания

Асоциация за кариерно развитие и обучение е координатор на национален консорциум в изпълнението на проект „Мечтай смело“, финансиран от програма Еразъм+. Партньори в консорциума са:  Общинско предприятие „Детски и младежки център" Димитровград., Спортен клуб „Фабрика за шампиони“ - София, Асоциация „Walk Together" - София и Асоциация за подпомагане на обществото и младите хора – Русе. Пермакултура Кантабрия е чуждестранният партньор, който споделя своя опит и методики за успешно предприемачество.

Организациите, участващи в проекта, ще открият нови техники за разработване на устойчиви проекти, които са творчески и обединяват местните общности.


Основната дейност на проекта е 7-дневен курс на обучение, озаглавен "Драконова мечта - методология за обучители: проектиране на творчески, съвместни и устойчиви проекти и организации". В курса участваха по двама представители на организациите в консорциума.

Курсът има за цел да предостави на участниците ценни инструменти за групово съдействие, включване и предприемачество. Обучението представи алтернативни организационни и икономически модели като Dragon dreaming, методология на участието, която включва теоретични и практически сесии.


Участниците придобиха нови компетенции, които ще подобрят на качеството на техните проекти и ще допринесат за модернизиране на организациите, в които работят.

Надяваме се, че практикуването на техниката на Dragon Dreaming ще подобри уменията за работа в екип на участниците, ще стимулира у тях процеса на себепознание и повишаване на самочувствието,  ще насърчи предприемачеството, като с това ще подобри пригодността им за заетост.


В резултат на организационното сътрудничество и обучението по алтернативни модели (организационни и икономически), участниците ще могат да оценят всички оперативни и стратегически промени, необходими за модернизиране на техните организации и адаптиране на дейности към предизвикателствата на съвременното общество.

Участващите организации ще могат да предлагат социално и екологично устойчиви проекти с по-високо качество, както и ще да могат да оценяват нови източници на финансиране.

 

Публикувано от:

 

 

Сходни публикации

29.05.2020
Сдружение ”ЗА ТЕБ” във Варна посреща доброволци по програма Европейски корпус за солидарност Сдружение "ЗА ТЕБ" във Варна посреща доброволци по програма Европейски корпус за солидарност

Четирима младежи ще подкрепят дейностите на Сдружение "ЗА ТЕБ”, Варна и Сдружение "Варна младежка ...

22.04.2020
Доброволци на две граждански организации подкрепят възрастни и самотни хора в  Казанлък Доброволци на две граждански организации подкрепят възрастни и самотни хора в Казанлък

Две граждански организации - Юнайтед Авангард Артист и МЦР-Взаимопомощ от Казанлък подпомагат ...

22.04.2020
Бъде доброволец с Каритас София Бъде доброволец с Каритас София

Възможности за доброволчество в Каритас София за граждани на трети държавиАко живеете от години в ...